חסר רכיב

ועד מקומי כפר מנחם

08/10/2015
חברי הועד המכהנים:

יו"ר-ליאת צין, גל אורן, שגיא יודוביץ, סיון מירז, סנאית רז פוקס, אורה דביר, אביב כהנא.
חסר רכיב