חסר רכיב

מערכת החינוך החברתי

28/10/2014
מערכת החינוך שלנו הינה מערכת חינוך קהילתית ברוח החינוך הקיבוצי. המערכת מופעלת על ידי אגודת מתיישבי כפר מנחם ומספקת מענה לילדי היישוב בגילאי א' עד יב'.


מטרות המערכת:

לקיים סביבה חינוכית בטוחה לילדי הישוב.

ליצור תחושת שייכות לישוב על ערכיו הסביבתיים והאנושיים.

לקיים סביבה חינוכית המאפשרת התפתחות חברתית ויצירתיות.

לאפשר לכל ילד להביא לידי ביטוי את חזקותיו וללמוד, לשכלל ולשפר את הצדדים החברתיים החשובים כל כך לכל אדם באשר הוא, החי בחברה.

לעודד את היוזמות וההתארגנות של הילדים עצמם למפגשים שונים בינם לבין עצמם תוך שמירה על כללי התנהגות, גבולות ברורים ותיווך של המדריכים.

ערכים: חלק מהערכים אותם מעבירים המדריכים בהתנהלותם היום יומית הינם: שוויוניות, שיתוף, אחריות, עזרה לזולת, חברות, שמירת טבע ואהבת האדם. 

      גבע   |    מועדון נעורים  |


                       

  מודל חינוך חברתי -קהילתי מתשע"ג |   עבודת צוות היגוי לחינוך הבלתי פורמלי בכפר מנחם 2011-2012  |  השומר הצעיר תמונות משנת הפעילות תשע"ב: | סיכום שנה 1   |  סיכום שנה 2   |   

גבע
מועדון נעורים
חסר רכיב