חסר רכיב

דרור אבודרהם יו"ר ועד האגודה הנבחר ותפקידו:

07/11/2010
דרור אבודרהם יו"ר ועד האגודה הנבחר ותפקידו:

יו"ר ועד האגודה – נבחר על ידי ועד האגודה – ללא שכר

  • ניהול הישיבות סדר היום ופרסומו
  • פרסום החלטות הועד
  • ניהול תהליך קבלת ההחלטות בוועד.
  • הובלת מדיניות וגיבוש אסטרטגיות.
  • הובלת מדיניות הסברה.
  • ייצוג פורמאלי של האגודה פנימה והחוצה.
  • זכות חתימה בשם האגודה.
  • סמכות על מערך הניהול הפיננסי של האגודה.
  • שיתוף פעולה ועבודה עם מזכיר האגודה.
חסר רכיב