חסר רכיב

תפקידי ועד אגודת מתיישבי כפר מנחם

07/11/2010

         ועד האגודה – נבחר באסיפה כללית – ללא שכר:

  • אחריות על הפעלה של כל הממשקים המוניצפאלים בישוב, לרבות הנהלת החינוך
  • קביעת מדיניות מוניציפאלית שקופה ומשתפת.
  • אישור ובקרה של התקציבים המוניציפאליים של הישוב כפר מנחם, לרבות תקציב החינוך
  • הכנת תוכנית עבודה שנתית ואישורה באסיפת הישוב.
  • חיבור כל התושבים לקהילה משותפת ויצירת מחויבות קהילתית חברתית.
  • בנייה, לווי וחיזוק של מוסדות הישוב.
  • ניהול סדר היום הציבורי.
  • שיפור התקשרות עם התושבים -אסיפות, דיווח ושיתוף מידע.
  • מעקב אחרי ביצוע החלטות הועד.
  • לווי ופיקוח על מזכיר הישוב.
חסר רכיב