חסר רכיב

על הקיבוץ

01/01/2009

 

יו"ר ועד האגודה: דלית גדיש dalitgadish@gmail.com

 

מזכירת ועד האגודה: חמוטל דויטשמן - 052-5938335 דואל mk_km@kfm.org.il

 

הנהלת חשבונות: מיה שוקרון maya@moshavcarmel.com

בימי רביעי משרד הנה"ח בישוב 077-8508851

הנה"ח כרמל 9:00 עד 14:00 02-9963336 שלוחה 107

 

 

 

חברי ועד האגודה: אבי בן צבי r_mesek@kfm.org.il, צבי קרן zvi1keren@gmail.com, ליאור לוי liorlevi1967@walla.com, אברהם טולדו toledo@kfar-menachem.org.il, יחיעם יוגב kmmw_y@kfar-menachem.org.il, יונית פלג aypeleg@zahav.net.il,

אביב קוחל aviv@variodesign.co.il, בועז קפלן kaplan@elbe.co.il שלומי גרבר shalomi@kfm.org.il .

 

 

 

 

 

 

ועד האגודה – נבחר באסיפה כללית – ללא שכר:

 • אחריות על הפעלה של כל הממשקים המוניצפאלים בישוב, לרבות הנהלת החינוך
 • קביעת מדיניות מוניציפאלית שקופה ומשתפת.
 • אישור ובקרה של התקציבים המוניציפאליים של הישוב כפר מנחם, לרבות תקציב החינוך
 • הכנת תוכנית עבודה שנתית ואישורה באסיפת הישוב.
 • חיבור כל התושבים לקהילה משותפת ויצירת מחויבות קהילתית חברתית.
 • בנייה, לווי וחיזוק של מוסדות הישוב.
 • ניהול סדר היום הציבורי.
 • שיפור התקשרות עם התושבים -אסיפות, דיווח ושיתוף מידע.
 • מעקב אחרי ביצוע החלטות הועד.
 • לווי ופיקוח על מזכיר הישוב.

 

 

יו"ר ועד האגודה – נבחר על ידי ועד האגודה – ללא שכר

 • ניהול הישיבות סדר היום ופרסומו
 • פרסום החלטות הועד
 • ניהול תהליך קבלת ההחלטות בוועד.
 • הובלת מדיניות וגיבוש אסטרטגיות.
 • הובלת מדיניות הסברה.
 • ייצוג פורמאלי של האגודה פנימה והחוצה.
 • זכות חתימה בשם האגודה.
 • סמכות על מערך הניהול הפיננסי של האגודה.
 • שיתוף פעולה ועבודה עם מזכיר האגודה.

 

 

מזכיר האגודה – תפקיד בשכר

 • יישום המדיניות הקהילתית כפי שנקבעה על ידי מוסדות העל של הישוב.
 • ניהול המערכת בשקיפות, תוך שיתוף ומעורבות הציבור.
 • הוצל"פ של החלטות הועד.
 • ניהול המקורות, השימושים והשקעות של הקהילה היישובית .
 • הכנת תקציב לקהילה היישובית ואישורו באסיפה כללית.
 • אחריות על גביית הכספים.
 • בקרה תקציבית שוטפת על הביצוע התקציבי של ועדות.
 • ניהול מוניציפאלי שגרתי יומיומי של כלל השירותים אשר הישוב נותן לתושביו.
 • ניהול תהליכי ההסברה בכפוף למדיניות הועד.
 • דיווח ועדכון הועד והיו"ר באופן שוטף ובישיבות.

חסר רכיב