חסר רכיב

תפקיד מזכיר האגודה

07/11/2010
תפקיד מזכיר האגודה

מזכיר האגודה – תפקיד בשכר

  • יישום המדיניות הקהילתית כפי שנקבעה על ידי מוסדות העל של הישוב.
  • ניהול המערכת בשקיפות, תוך שיתוף ומעורבות הציבור.
  • הוצל"פ של החלטות הועד.
  • ניהול המקורות, השימושים והשקעות של הקהילה היישובית .
  • הכנת תקציב לקהילה היישובית ואישורו באסיפה כללית.
  • אחריות על גביית הכספים.
  • בקרה תקציבית שוטפת על הביצוע התקציבי של ועדות.
  • ניהול מוניציפאלי שגרתי יומיומי של כלל השירותים אשר הישוב נותן לתושביו.
  • ניהול תהליכי ההסברה בכפוף למדיניות הועד.
  • דיווח ועדכון הועד והיו"ר באופן שוטף ובישיבות.

חסר רכיב