חסר רכיב

מאבק בתחנת הכוח

11/09/2010
המאבק בתחנת הכוח של "דליה אנרגיות"
לפניכם מידע על תכנית ההקמה ועל הפעילויות במסגרת המאבק נגד הקמתה

אנשי הקשר למאבק:

אביב קוחל   0547455496

אמיר פלג      0578125930

 

עמותת תושבים למען איכות החיים ביואב

הודעה לעיתונות ספטמבר 2010
http://www.kfar-menachem.org.il/site/dalia/haodea_leitonot.pdf
ישיבת עמותת תושבים למען איכות החיים ביואב עם הועדה לתשתיות לאומיות
http://www.kfar-menachem.org.il/site/dalia/yashibt_vetl_-_dlia_anrgiot.pdf
מכתב לתושבים והזמנה לכנס ב-20.9.10
http://www.kfar-menachem.org.il/site/dalia/mctb_ltoshbim_7_9_10_.pdf
חסר רכיב