חסר רכיב

סיכום פגישת מנהלת החינוך מיום 19.8.09

25/09/2009
 

מנהלת חינוך - פרוטוקולים

 

 

סיכום פגישת מנהלת החינוך מיום 19.8.09
 

משתתפים: גבי , דלית, איילת, חלי, אוריאן, חמוטל

 נעדרו: אפרת, בילי, ריקי, סופי

 

n      על סדר היום:

n      נושא מס 1:  ניסוח סופי של הסכמי מערכת החינוך והתאמתם לרוח המנהלת

n      תאור הסקירה/רקע: הוכנו הסכמים בין מערכת החינוך לבין ההורים. החוזים עברו עריכה מחודשת במהלך השנה האחרונה ע"י עוה"ד ומטעם הישוב ע"י גבי ודלית. בקריאה נוספת עלה רצון להתאימם לרוח מערכת החינוך היישובית. חלי ואיילת עברו על החוזים והתאימו אותם. . החוזים ייחתמו במהלך ספטמבר לאחר שיעברו מחדש על כל החוזים.

n      החלטות:

n      חמוטל תוודא לגביי הביטוח ותביא את הפוליסה לעיון חברי המנהלת.

n      איילת תעבור על שאר החוזים להתאימם לרוח המערכת.

 

n      נושא מס 2: הערכות מערכת החינוך: גבי סוקרת את ההערכות לתחילת השנה. באחד מבתי הילדים ישנם שני ילדים מעבר למה שהיה צפוי. מעבר לכך כל הגנים עומדים בתקנים שנקבעו מראש. בגבע יש הרשמה של כ-30 ילדים. ההרשמה היתה מאוחרת יחסית- מקשה על הערכות סופית של כוח אדם. כמו כן יש אי וודאות מסוימת עקב כניסה של תוכנית "אופק חדש".

n      החלטות: גבע בוגר ייפתח במתכנות של שני מדריכים תהיה הערכה נוספת לאחר החגים והתייצבות ההרשמה.

n      ייקבע מפגש עם אורי מלול מנהל מחלקת חינוך על מנת להעביר מידע להורים על "אופק חדש" ומשמעויותיו.

 

 

n      נושא מס 3: השומר הצעיר הציע להכניס פעילות ליישוב.

n      רקע  אוריאן ומספר רכזים פנו למתנ"ס שתהיה פעילות בתוך היישובים. כעת מוצע כי תהיה פעילות לכתות ה-ו ביישוב. אוריאן תהיה איש הקשר של היישוב לתיווך בין המערכת החינוכית לבין התנועה. יש תשלום הורים  50 ₪ לחודש  ותשלום יישובי-  100 ₪ לחודש.

n      החלטה: מקדמים בברכה את היוזמה והפעילות.  איילת ואוריאן יכינו מכתב להודיע על פעילות השומר הצעיר.   

 

n      מועדי פגישות המנהלת: בהמשך להחלטות על פעילות המנהלת הוחלט כי תערך פגישה אחת לשלושה שבועות. פעם אחת ב17:00 אחה"צ ופעם בערב ב20:00 בימי א' או ד'.

  

n      הפגישה הבאה

n      דיון לגביי שמירת מקום לתינוקות- דיון מחודש יוכן ע"י חלי

סיכום החופש הגדול- גבי

חלוקת תיקים ונושאים: במהלך תקופת הביניים כ"א צריכה לחשוב על נושאים למהלך השנה.

הכנת אסיפה של מנהלת החינוך לשם הצגת דרך עבודת המנהלת ואיתור מועמדים נוספים לכסאות הריקים במנהלת- דלית

 

חסר רכיב