חסר רכיב

פורום חינוך ציבורי

04/01/2012

 פורום החינוך הציבורי

פורום החינוך הציבורי הינו גוף מייעץ ציבורי-חינוכי ביישוב, ותפקידו הכללי הוא לקיים דיאלוג מתמיד עם ובין המערכות החינוכיות והקהילתיות בישוב.

מדובר בגוף שחשיבותו בעצם הדיון החינוכי והמקצועי המתקיים בו ע"י צוות של מומחים מתנדבים ושכירים, ובכך לאפשר תרגום אורחות חיי הקהילה ותרבותה
לכלי עבודה פרקטיים ויישומיים במערכת החינוך היישובית.

חברי הפורום הם נציגי ציבור - , מנהל האגודה (זאב פצקיארז), מנהלי החינוך ( רעות רוקח), נציג ועד האגודה (עומרי ברזילי).

דף קשר של חברי הפורום | מסמך נוהלי עבודת הפורום | פרוטוקולים ישיבות הפורום |

חסר רכיב