חסר רכיב

חינוך חזון

22/12/2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

חינוך מתיישבי כפר מנחם

 

מערכת החינוך בכפר מנחם היא בעלת צביון כפרי וזיקה לטבע ולסביבת החיים של הילדים, ושייכת לכלל היישוב. מערכת איכותית ומקצועית השואפת לשמור על רצף חינוכי של כלל ילדי היישוב, מלידה ועד סיום התיכון, בהתאם לצרכים ההתפתחותיים שלהם.

 

 

 

החזון החינוכי:

 • המערכת תכוון ותשאף להצמיח אדם מעורב חברתית, סובלני,  מוסרי, פתוח,  ומשיג את מטרותיו בדרכים לא אלימות. אדם אחראי, עצמאי יוזם ומממש את עצמו.
 • מערכת החינוך תדאג לביטחונם ולשלומם של הילדים, ולבטיחות בסביבתם.
 • מערכת החינוך תטפח את הזיקה לציונות, למורשת היהודית, לטבע ולסביבת החיים של הילדים.
 • מערכת החינוך תפעל למען הרחבת האופקים ותטפח את הסקרנות ואת אהבת הלמידה.

 

 

 

 


אני מאמין חינוכי, הגיל הרך:

 • פיתוח היכולת האישית הקיימת בכל ילד בתחומים השונים: מוטורי, רגשי, שכלי וחברתי תוך אחריות לצרכיו האישיים.
 • חינוך ולמידה לעצמאות, אחריות, יצירתיות, סקרנות, כבוד לזולת, סובלנות ושותפות, בריאות, היגיינה, סדר וניקיון.
 • חינוך לאהבה ושייכות למשפחה, לקבוצה החינוכית, לטבע,זיקה לציונות ולמורשת היהודית, לקהילה ולסובב אותו.
 • שותפות של ההורים ושל הגן מתוך הכרה והבנה כי הילד חי בשתי המערכות המשמעותיות לו ביותר בגיל זה: משפחה וגן ילדים.
 • מערכת השואפת לשמור על רצף חינוכי, של כלל ילדי היישוב, מלידה ועד סיום תיכון בהתאם לצרכים ההתפתחותיים שלהם.
 • אחריות על סביבה מוגנת ובטוחה לילדים.

 

אני מאמין חינוכי בחינוך החברתי- א'-י"ב

 • מקום לסוציאליזציה -המערכת תכוון ותשאף להצמיח אדם מעורב חברתית, סובלני, מוסרי, פתוח ומשיג את מטרותיו בדרכים לא אלימות. אדם אחראי, עצמאי, יוזם ומממש את עצמו.(מתוך החזון הקהילתי) :
 •       קשר למקום (לישוב) פיתוח תחושת שייכות למקום בו אני גדל, השתייכות למעגלים חברתיים
 • מתן ביטוי אישי. במה אני טוב, חזק, מצליח וכו'.
 • גיבוש זהות עצמית נפרדת מההורים: אני שווה, אני יכול, אני שייך (דרך התנסויות, לבוש וכו').
 • צרכים אלו הינם הכרחיים וכחלק משלבי ההתפתחות של הילד ותפקידנו לתת לכל אלו מקום, מרחב, הגנה ,ליווי ותיווך.

חסר רכיב