חסר רכיב

חינוך.

07/05/2010

    

 

 

      

   בכפר מנחם מערכת חינוך הנותנת שרותי חינוך מלאים לילדי הגיל הרך (לידה עד סוף גן חובה) וחינוך משלים (בלתי פורמלי) לילדים בגילאי בית ספר יסודי ועל יסודי.

ביה"ס היסודי לילדי כפר מנחם הוא בי"ס האלה בקיבוץ כפר מנחם. ביה"ס התיכון (ז'- י"ב ) הוא התיכון האזורי "צפית" בכפר מנחם.

מערכת הגיל הרך ומסגרות החינוך המשלים קולטות גם ילדים מישובי הסביבה, הבוחרים לבוא ולהתחנך במקום.

*****************************************************************************************************************

מנהלת הגיל הרך - עדה ניב  
טלפון המשרד 08-8508481 כתובת מייל gil-rach@kfm.org.il

מנהלת החינוך הבלתי פורמלי - רעות רוקח  edu.kfm@gmail.com

****************************************************************************************************************************************

 הבעת הערכה להנהלת הגיל הרך - מכתב מההורים 21.6.12

התנהגות בהסעות - היכנסו לקישורים הבאים:                       השומר הצעיר - קן כפר מנחם

 להגיע  בשלום איגרת להורים  | הפרעות תלמידים - תרשים |              תמונות משנת הפעילות תשע"ב:    
                                                                                               | סיכום שנה 1   |  סיכום שנה 2   |

 

  מודל חינוך חברתי -קהילתי מתשע"ג                                      צוות היגוי לחינוך הבלתי פורמלי בכפר מנחם

חסר רכיב