חסר רכיב

������� ������

01/01/2010
������� ������ ���� ����
���� �� ���� ����� ?
����� ����� �� �� ������ ����� ����, �� �� ����� �� ���� �� ����� �� �����. �����:�� ����� ������� ������ 68 ���� �� ���� ������. 3 ����� ���� ����� ���� ������.
���� ���� ����
������ ������ ����� ���� ��� ���� ������ ������. ���� 144 ������ �� ����� - 4 �����. ���� ���� ��.��.��. ���� ������.
����� ��� �� �������.
���� ��� ����� ������� ���� ���� ������.
����� ���� ���� ����
���� 639.


����� ����
����� ���� ���� ���� ������� ������ ����. ��� "�����" (�� ����� ���� �� ������) ����� �� ���� ������, ���. �� ��� ����� ����� ����� ����.
���� �� ����� ����� �� ����� ����
������ ������ �����, ������ ���� ����� ��� �������. ��� "�����" (�� ����� ���� �� ������)���� ���� "12" ���� �������. ���� �� ������� ��� �����. �� ���� ������� ���� ���� ����� ������� ������ ���� �����.
������ ����� ��� ������� ����� "13".

�����
���� 69 ����� ������.
������ 1 �-2 –�� �����,
������ 3 �-4 – ����� ��� ���,
������ 5 �-6 – ����� ���� ��� ����.
������ �� ������� – ���� 69 ����� ����� 9 .

����� ���� - ���� ����
���� 61 ����� ����� ���� �������
�����
�� ���� ���� �� ���� ������ ��� ���� 61
����� �����
����� �� ����� ����� �� ������ ����� ����.
���� #3 ����� �������. ( ����� ����� �� ����� 20#3 )
חסר רכיב