חסר רכיב

����� ����

01/01/2010
����� ����� ����
���� ����� �� ���� ��� ��� ����


������ ������ �"� ������ ���� ������� ���� ���


���� ��� 2006
01/05/06 ��� ��� ����
02/05/06 ����� �����
03/05/06 ����� ����
04/05/06 ����� ����
05/05/06 ���� ����
06/05/06 ��� �����
07/05/06 ����� ���� �������
08/05/06 ��� ���� ����
09/05/06 ����� ���� ����
10/05/06 ����� �����
11/05/06 ����� ����
12/05/06 ���� ����
13/05/06 ��� ���� ����
14/05/06 ����� ��� ����
15/05/06 ��� �����
16/05/06 ����� �����
17/05/06 ����� ����
18/05/06 ����� ����
19/05/06 ���� ���
20/05/06 ��� ����� ������
21/05/06 ����� �����
22/05/06 ��� �����
23/05/06 ����� ���� �������
24/05/06 ����� ���� + ����
25/05/06 ����� �����
26/05/06 ���� ����
27/05/06 ��� �����+���
28/05/06 ����� �����
29/05/06 ��� ���� ����
30/05/06 ����� ���� �����
31/05/06 ����� ����
���� �����
01/04/06 ��� ���� �������
02/04/06 ����� ����� ������
03/04/06 ��� ����
04/04/06 ����� ����
05/04/06 ����� ����
06/04/06 ����� ����
07/04/06 ���� ����
08/04/06 ��� �����
09/04/06 ����� �����
10/04/06 ��� ����
11/04/06 ����� ���� ����
12/04/06 ��� ��� �����
13/04/06 ����� ����
14/04/06 ���� ����
15/04/06 ��� ��� ����
16/04/06 ����� ���� ����
17/04/06 ��� �����
18/04/06 ����� �����
19/04/06 ����� ����
20/04/06 ����� ����
21/04/06 ���� ���� �������
22/04/06 ��� ����
23/04/06 ����� ���� + ����
24/04/06 ��� ����
25/04/06 ����� �����
26/04/06 ����� ������
27/04/06 ����� ����+����
28/04/06 ���� ����
29/04/06 ��� �����
30/04/06 ����� ����� ����
חסר רכיב