חסר רכיב

שיפור הקשר

02/02/2006
שיפור הקשר
דואל אישי נשלח לכל מינויי כפר מנחם
בנסיון ליצור ולשפר את הקשר והשימוש באתר הכפר
צורפו כל משתמש כפר מנחם לקבלת חידושים ואירועים
שבאתר מדי שבוע.
ניתן להימחק או לשנות את קצב קבלת העידכון
בקישור המופיע במידע
בטענות - אלי
שלומי
חסר רכיב