חסר רכיב

NO GIBRISH

18/02/2006
To see no GIBRISH
להגדלת התמונה - לחץ
למקבלי החידושים שלא ניתן לקרוא אותם
שלום !
כפי שידוע לכולנו - עברית שפה קשה. ובהתאם במערכות המחשבים לא רק ימין שמאל מקשה עלינו אלא יצרו גם מעל 3 צורות שונות של תצוגה לעברית.
הדרך לקבל את ההודעה קריאה - עוזר אך לא תמיד
היא לסמן V בקופסה אליה מגיעים בתוכנית קריאת הדואר ע"י:
כלים => אפשרויות => קריאה => הגדרות ביןלאומיות
או באנגלית:
Tool => Options => read => International Read Settinsg


אחרי זה לצאת מתוכנית הדואר
ולהכנס מחדש


מקוה שיצליח
חסר רכיב