חסר רכיב

קריאת דואר

23/09/2006
קריאת דואר WAB בשרתי 012
יש להוסיף kn_ לפני השם
לדוגמה kn_office
אתר קריאת הדואר
חסר רכיב