חסר רכיב

דפי מידע 8

22/11/2007
דפי מידע 8

 

חשון התשס"ז, נובמבר 2007

דפים קודמים
דף מידע 6
דף מידע 7
משולחן המזכיר

לחברים ולחברות שלום.

 

מזכירות:

המזכירות נפגשה עם ועדת תכנון, על מנת להיחשף לפעילותה ולהציג לוועדה את הדגשים של המזכירות.

בישיבה, סקר משה סעידי את הפעולות שבוצעו בפועל על ידי הוועדה ואת הנושאים שהועדה תטפל בהם בטווח הקצר ובטווח הארוך. יש נושאים שהוועדה נוטה להעביר לטיפול המזכירות. בדיון  הובהר שעל הוועדה לקבל החלטות ובמידת הצורך יוכלו להתייעץ עם המזכירות. על המזכירות לדאוג לביצוע ההחלטות. משקל מיוחד הוענק לנושא החניות בגבעת הילדים, המהווה סכנה בטיחותית, בשעות הבוקר ואחה"צ.

המזכירות פנתה למשה לקדם את הנושאים הבאים:

א.     פרסום לציבור – כל תוכנית לבניה, שיפוץ שינוי וכדומה תפורסם לציבור לפני ביצוע על מנת שהחברים יוכלו להגיש לוועדה הסתייגות.

ב.      קידום מהיר של תקנון בניה –הכנת סטנדרטים מה מותר ומה אסור בבניה.

ג.       לקדם פתרון לתנועת הרכבים בגבעת הילדים.

 

מודל עבודה קיבוץ הרחבה –בהשתתפות יענקלה ואברהם טולדו.

יענקלה הציג את מודל העבודה הניהולי לקיבוץ ולהרחבה כפי שהוחלט בזמנו בתהליך התכנון של הצוות המוניציפאלי. בבסיס המודל קימת האגודה הקהילתית השיתופית, בה חברים חברי הקיבוץ וגם תושבי ההרחבה. אגודה זו היא זאת שהייתה אמורה לנהל את הישוב.

עקב מציאות, בה אין זהות בין אגודה זו ובין הוועד המקומי הנבחר, יש צורך בפיתוח מודל ניהולי חדש לניהול המוניציפאלי של הישוב.

ההצעה היא כי תקום מנהלת שתכלול את הוועד המקומי, נציגי מזכירות הקיבוץ, נציגים מההרחבה וחברים מהצוות המוניציפאלי. גוף זה יהווה את גוף המעבר – שיישם את המעבר מניהול הקיבוץ לניהול מוניציפאלי של ישוב. בהמשך, עם המשך האכלוס ההרחבה נערוך בחירות כלליות לגוף המנהל, בבחירות ייקחו חלק תושבי ההרחבה וחברי הקיבוץ במשותף.

המזכירות מברכת, את צוות שיוך דירות על תוצאות ההצבעה של הסדרי שיוך דירות שהתקבלו ברוב גדול ובמיעוט מתנגדים, כל זה הודות לתהליך שהצוות ביצע.

 

בתיה זלינגר הודיע כי היא מסיימת את חברותה במזכירות. תודות לבתיה על השתתפותה ותרומתה.

 

 

שבת שלום

זיו מצליח

 

לשמור על הרוח הקהילתית שלנו

לקראת הבחירות המוניציפאליות, המתקיימות ב- 27.11.07 נפגשתי עם ראש המועצה רני טריינין.

רני הציג את תפישתו לגבי יעדי המועצה ופעילותה.

אני מביאה את דבריו:

לדברי רני, האתגר הגדול של המועצה הוא מתן מעטפת מוניציפאלית –קהילתית להשתנות, שאנחנו עוברים, כישובים וכמועצה.

במוקד תהליכי השינוי, שינוי אופי הישובים וגידולם עם הצטרפות צעירים חדשים. המטרה היא להתאים את שרותי המועצה לצרכים המשתנים של הפרטים והקהילות. היעד המעשי שלנו הוא לבנות, תוך ראיה קדימה, קהילות שתשמורנה על רמת סולידאריות ולכידות, תוך הצמחת מנהיגות מקומית צעירה. בפועל, אנחנו מתארגנים לתת יותר שירותים מוניציפאליים (שנתנו בעבר ע"י הישובים).

נשתדל גם להגדיל את התקציבים המקומיים, כדי שהוועד המקומי יוכל לתת שירותים לישוב.

לדברי רני, יש לעשות את הוועד המקומי ידידותי. עליו לעשות את ההפרדה בין המשק והקהילה, לטפל במרקם חיי היום יום של התושבים ולספק להם שירותים מוניציפאליים. האגודות השיתופיות תתמקדנה בהיבטים הכלכליים ובשמירת אורחות חיים, תוך טיפוח האחריות ההדדית והבטחת הביטחון הסוציאלי.

רני טריינין מקווה, כי יעלה בידינו להשרות את רוח האגודות על הישובים המתחדשים, כדי שהגולם לא יקום על יוצרו ותהיה רק מתכונת להריסת הישן.

 

למועצה 3 מקורות תקציביים:

·        ארנונה ממגורים ועסקים, היטלים ואגרות –אנחנו מצליחים כל הזמן להעלות את הסכומים הנגבים.

·        תקציבי ממשלה לצרכי חינוך ,תשתיות ותחבורה.

·        גיוס משאבים מקרנות, תרומות ומוסדות ציבור לפרויקטים ספציפיים.

כתוצאה מהשותפות באזור התעשייה בקרית גת, קיבלנו הכנסות של 50,000,000 ₪ בשש שנים. אנו מקווים כי השותפות תמשך.

 

רני טרינין תאר בפרוט יחסי, כיצד הוא רואה את התעסוקה והחינוך במועצה:

עולם התעסוקה המודרני משתנה. כדי לשמור על ליבת הישוב, לדעת רני, חשוב ש- 30-40% מהתושבים יעבדו בתחומי יישובם, ולא נהפך לישובי לינה שיש בהם גן ילדים עם גננת ללא מבוגרים.

מיעד זה נגזרות התפישות על פעולתנו בתחום:

אנו משתדלים לטפח ענפים כלכליים קיימים ותומכים בפיתוח יזמיות ועסקים קטנים מהבית. במקביל אנו משתדלים ליצור יותר מקורות תעסוקה באזור –במסמיה ובאזור קרית גת.

אנו מטפלים ב- 3 תוכניות במסמיה:

·        25,000 מ"ר של שטח מסחרי (התוכנית נמצאת בהפקדה בוועדה המחוזית דרום ומחכה לאישור).

·        שטח המנפטה והמגרשים הסמוכים לה, כולל מגרשים ע"י פרי הדרום, שיועתקו לצרכי לוגיסטיקה ומלאכה.

·        אזור תעשיה נקי בשטח של 500 דונם. מתוכנן לקום מדרום למועצה ומערבה לכפר הריף.

יחד עם זאת, מיקומה של המועצה – כביש 6 ותחנת הרכבת שתקום ע"י הגשר –עושה את האפשרויות לעבוד צפונה ודרומה קלות יותר (ב- 11.12.07 יפתח הנתיב הדרומי של כביש 6)

 

רני רואה את החינוך כליבת הקהילה. לדבריו, ההשקעות בחינוך במועצה, הן מהגבוהות בארץ. רמת החינוך אצלנו היא חלק מהמוניטין של המועצה ואנו מקווים, כי החניכים ימשיכו לחיות באזור.

האתגר הגדול שלנו בתחום החינוך, הוא יצירת קאדר מחנכים מהאזור, שמביאים עמם תובנה קהילתית. רני רואה את בתי הספר המועצתיים, כנכסים חברתיים וחינוכיים ומקווה, שעם המצטרפים אלינו יהיו מורים ומחנכים שיעבדו ב"שדות יואב" וב"צפית".

"שדות יואב" – בית הספר היסודי שלנו –גדל ומתפתח ונבנות בו 6 כתות נוספות.

"צפית" מונה היום 700 תלמידים (כולל תלמידים מהחוץ, המאפשרים לו להתקיים). רני מקווה, שעם הגידול במספר תושבי המועצה ישרת בית ספר רק את תושבי המועצה.

 

ובענייני כפר מנחם

לכפר מנחם מעמד בכיר בין 14 ישובי המועצה. מן הגודל נגזר תקציב ופוטנציאל אנושי, הבא לידי ביטוי במערכות החינוך שלנו ובין עובדי המועצה. לנציגי כפר מנחם מעמד משמעותי במליאת המועצה וחברי הקיבוץ מעורים בעשייה במועצה בכל התחומים.

ההשפעה של כפר מנחם על המועצה גדלה בהיותה אכסניה ל"בית הבנים" ול"צפית".

כפר מנחם הוא קיבוץ מוביל בתחום ההרחבה והמועצה מעניקה לכפר מנחם סיוע וליווי (מחשבתי וכספי).

בתחום החינוך ובינוי קהילה מתחדשת ומתרחבת. התשתיות בהרחבה הוקמו ע"י החברה הכלכלית של המועצה והיא עסוקה כעת (יחד עם נציגי הקיבוץ) בתכנון השיקום הפיזי של התשתיות בקיבוץ והתארגנות לקראתו.

לדברי רני, יש שיתוף פעולה טוב ויומיומי בין הנהלת כפר מנחם, צוותי החשיבה של הקיבוץ ואנשי המועצה.

המועצה ומפעל הפיס מסייעים בבניית אולם ספורט שישרת את כפר מנחם, "צפית" והאזור.

יש משא ומתן עם נציגי הקיבוץ על כך שהמועצה תיכנס לאחריות כוללת על בית הבנים ותהיה שותפה לעמותה המחזיקה בבעלות על הבית.

לא הצלחנו להמשיך ולהפעיל את המוזיאון המקומי ואנחנו מחפשים דרכים לנצל את המבנה לצרכי חינוך ותרבות. ההצעות הנבחנות יקרות מאוד מבחינת המועצה. מתקיים גם שיח עם "צפית" על תחזוק הבית.

בקרוב נצטרך לקבל החלטות בעניין המוזיאון והן תתקבלנה בהסכמה עם כפר מנחם.

 

רני סיים את דבריו בהצגת השאלות הנדונות בבחירות המוניציפאליות הקרובות.

לדבריו, צריך לנצל את הבחירות ליצירת פלטפורמה משותפת עם התושבים החדשים ובין ישובי המועצה ולברור חזון המועצה.

המועצה הפכה גורם מרכזי בישובים. צריך לשאול מה אנחנו רוצים, שהמועצה תעשה למעננו. ומה הרוח שתשרה במועצה. האם נצליח להתאים את עצמנו למציאות המשתנה, תוך שמירה על ערכים מכוננים, שמלווים אותנו, או שתתהווה רוח חדשה, שאין לה דבר עם הד.נ.א המשותף של חברי הקיבוצים והמושבים.

 

 

שוחחה והביאה לדפוס: יהודית אפרתי.

 

 

משולחנו של מרכז המשק

אנו לקראת סיום השנה ומתחילים לרכז את תוכנית הענפים ל- 2008 הכוללת תחזית הענף ל- 2008 ובקשת השקעות של הענפים.

בישיבות הנהלה משקית הועלה לדיון הקדמת השקעות בענף הצומח.

אושר להקדים השקעה לטובת 1000 דונם ציוד טפטוף .

הרציונל: הפיכת שטחי בעל לשטחי שלחין. לפני כשנתיים הקמנו מערך של רשת עליונה מתקציב שנותר ממאגר "מסה" החדש, בכדי לממש את הפוטנציאל הקיים הן מבחינת הרשת העליונה והן מבחינת כמות המים העומדת לרשותנו במאגר "מסה" (1 מליון קוב מים שלא מנוצלים כרגע במלואם).

כידוע גידולי שלחין מאפשרים רווח גדול יותר לדונם מגידולי בעל.

בקשת השקעה נוספת: הדלייה במטע הרימונים המשותף עם חברת "פריאור". ההדליה אמורה לתת פרי איכותי ללא מכות שמש ובעלויות נמוכות יותר (פחות ריסוסים, פחות עבודה). יש לציין שההדליה ברימונים היא רעיון חדשני, לכן הוחלט לעשות שטח של כמה עשרות דונמים בלבד ולבצע תצפית שדה בכדי לראות את היתרונות והחסרונות להדליה.

במפעל מתכת – מחלקת הפלסטיקה גדלה, ומכונות ההזרקה החדשות מייצרות חלקים לטובת המפעל ובקבלנות משנה.

ברפת- תנאי הסחר השנה קשים, אמנם אנו מייצרים יותר חלב מאשתקד אך יש עליה של עשרות אחוזים במחירי המזון, כמו כן עליה במחירי האנרגיה, המשמעות רווחיות נמוכה ממה שציפינו.

בלול רביה - המגמה חיובית. התגברנו על התחלואה (שדווחה בעבר) ואנו לקראת סיום הלהקה בכפר מנחם. בלול גת –התקבלה להקה חדשה כאשר הפעם הכניסה הייתה "ברגל ימין".

 

בקרוב יערך דיון וסיכום 3/4 שנה בהנהלה משקית.

 

רפי לזרקביץ סיים את תפקידו במחלקת מיכון חקלאי, במשך שנים רבות נתן רפי שרות נאמן לענפי הקיבוץ השונים ועל כך מגיעה לו תודה גדולה!

רפי עבר למחלקת כלים "במתכת" וברצוני לאחל לו הצלחה במילוי תפקידו החדש.

 

רשם: אבי

 

===============================================================

דוח מועדת תכנון ובניה

 

1.      עקב שינויים בהסדרי תנועה בכביש צפית –ספארי נדרשה ועדת תכנון לתת פתרון מיידי לפתיחת דרך לתנועת עגלות והולכי רגל, המחבר בין ההרחבה לבין הקיבוץ.

    אין התאמה מוחלטת, בין ההצעה לתוכנית הפרצלציה, שתבוצע בעתיד.

    תוכניות בנושא זה פורסמו במשך 10 ימים בחדר האוכל.

    התוכנית תוגש למכרז ולביצוע מיידי.

 

2.      מועדון לחבר – שדרוג כניסה + שירותים.

    תוכניות בנושא זה פורסמו במשך 10 ימים בחדר האוכל.

    התוכנית הוגשה למכרז ולביצוע.

 

3.      בקרוב תפורסם תכנית לטיפול כבישי גבעת הילדים + חניות.

    החברים מתבקשים לעיין.

 

מסר: משה סעידי.

 

ביוזמת ענף הצומח וועדת תרבות נערך ב- 18.11 טקס זריעת החיטה בשדות בהשתתפות ילדים והורים.יבורכו כל העושים במלאכה.

 

במלאת שנה למותו של שורי, עלינו לקברו וזכרנו אותו, בערב שירה בציבור וזיכרונות.

הרבה תודה לבתיה דנציגר ורבקה ברק שסייעו בהפקת הערב.

 

 

חברים מתבקשים לשים בתא הדואר שלי את דפי המידע לאחר קריאה.

וחומר לגיליון חנוכה של"בכפר מנחם" יש להגיש עד 28.11.

                                                                                      יהודית אפרתי.

 

 

 

לסימה                        גשם וגשם וגשם בלי סוף

לגלינה ויפים                       גשם בגן וגשם ברחוב

לחנה ויוני

ברכות חמות

לחיי הנישואין

 

 

 

חסר רכיב