חסר רכיב

דפי מידע 7

07/11/2007
דפי מידע 7

 

משולחן המזכיר

חשון התשס"ז, נובמבר 2007

77

 

חשון התשס"ז, נובמבר 2007

לחברים ולחברות שלום

בשבוע האחרון הלכנו להצביע בקלפי בנושא ההסדרים החברתיים של שיוך הדירות – ההצבעה הייתה עוד שלב בסולם בו אנחנו מטפסים לקראת השלמת המשימה של שיוך דירות.

תוצאות ההצבעה מרשימות. בלטו הכמות הקטנה מאוד של המתנגדים והרוב המסיבי של החברים והחברות שהצביעו בעד. אני בטוח, שתוצאות ההצבעה מצביעות באמת על מודל שהצליח לגייס הסכמה רחבה של הציבור ולא כמו שהציניקנים אומרים "די כולנו כבר  עייפים". גיוס ציבורי זה הוא הושג הודות להשתתפות הציבורית הרחבה בניסוח המודל ולעבודת הצוות המסורה.

עכשיו, אנחנו צריכים לקבל החלטות לגבי המודל הכספי ותאריך היישום. אני תקווה, כי בשתי השאלות, נקבל החלטות עד סוף השנה, או בתחילת השנה הבאה.

תיקון טעות -  לצערי,בדפי המידע הקודמים נפלה טעות. הנציג בוועד המקומי הוא צבי קרן ולא צבייה רייטר כמו שנכתב. אני מתנצל.

 מדיוני המזכירות:

המזכירות נדרשה לנושא הביטחון הסוציאלי של החבר. היא קיימה דיון עם הוועדה לביטחון סוציאלי.  בדיון הוצגו למזכירות הנושאים בהן מטפלת הוועדה ונדבכי הביטחון שיש לחבר בכפר מנחם.

מספר חברים פנו למזכירות בנושא ועדת רכב. המזכירות מגבה את ההתנהלות של הצוות המטפל בנושא הרכב. אם זאת ראתה המזכירות לנכון להרחיב את שורות  הצוות. חברים המעוניינים להשתתף בצוות רכב של כפר מנחם יגישו את מועמדותם לזיו.

שבת שלום

זיו מצליח

 

  ברכת ברוכים הבאים  והתערות מוצלחת                     לאילנה

        לימית מתן ושי לפידות                                לעלוה ואיצלה         

        לאילה ובני פפריני                                       לדפנה ויניב

      וילדיהם ירדן, רומי ולירון.                               ברכות חמות

                                                                           להולדת הבת, הנכדה, הנינה

 

 

חילופים במערכת הבריאות

 

לחברים שלום!

לפני כחודש נבחרתי על ידי שיחת הקיבוץ והקלפי לתפקיד רכז ועדת בריאות.

בעזרת ז'וז'י וצוות המרפאה, אני מנסה ללמוד את התפקיד. התפקיד מורכב ולכן אזדקק לעוד מספר ימים לכניסה מלאה.

ב- 15 בנובמבר אכנס לתפקיד, ומתאריך זה, יש לפנות בענייני ועדת בריאות אלי ולא אל ז'וז'י.

במשך הזמן, אפרסם חלוקת תפקידים, סדרי עבודה וקבלת קהל.

גם ועדת בריאות תקום בזמן הקרוב.

בהזדמנות זו, אני רוצה, בשם כולנו להודות לז'וז'י על שנים רבות מאוד (קשה לספור) של עבודה מסורה במערכת הבריאות של כפר מנחם. ז'וז'י, בדרכה המיוחדת, ידעה לטפל, לעשות שינויים ולהביא את המערכת ליציבות, בה היא נמצאת עכשיו.

ז'וז'י תמשיך לנהל את בית הדר והקשורים אליו. כך שלמעשה, תהיה הפרדה בין הבית הסיעודי, לבריאות חברים ומרפאה.

 

אמנון זלינגר

 

 

 

 

 

הצוות לדיאלוג עם בני הקיבוץ.

במסגרת פרויקט צמ"ד –צמיחה דמוגרפית הוקם ע"י המזכירות צוות שיעסוק בקליטת אוכלוסיה חדשה לקיבוץ. הצוות פועל כשנה וחצי והגדיר את בני הקיבוץ כקהל היעד. בניגוד להרחבה מדובר בפרויקט זה על בנית בתים בתוך שטחי הקיבוץ.

לאחרונה הוקם תת צוות, שמטרתו יצירת דיאלוג עם בני הקיבוץ. הצוות הנ"ל החל לפעול ועד היום קיים 3 פגישות, בהן נפגשנו עם זיו מצליח ונציגי התנועה ניב ויזל וינינה העוסקים בצמיחה דמוגרפית. השיחה עם נציגי התנועה הייתה חשובה ומאירת עיניים.

כשלב ראשון בפעילותנו, החלטנו לרכז בידינו נתונים של בני הקיבוץ הגרים מחוץ לקיבוץ ושל אלה המצויים איתנו כתושבים. הצוות מאוחד בדעה באשר לחשיבות העליונה בקליטת חברים נוספים לקיבוץ ובהעדפה ראשונה, מקרב בני הקיבוץ.

הסוגיות העומדות לפנינו לדיון הן:

1.      מהו חבר הקיבוץ החדש.

2.      מהי המשמעות של קליטה לחברות מלאה.

3.      אישור מסמך עקרונות, שניתן יהיה להציגו בפני הבנים

4.      דרכי יצירת תקשורת וקשר עם הבנים –"שיווק" תוכנית הקליטה.

 

חברי הצוות הם: רינה קרן מרכזת, אורית לפידות, אסא ברק, יהודית אפרתי, שלומי שקד, שי שני.

 

 

רינה קרן.

 

 

 

חסר רכיב