חסר רכיב

דפי מידע מס' 41, נובמבר 2009

18/11/2009

דפי מידע מס. 41           כסלו התש"ע, נובמבר 2009

 

 

 

בחירות למנהלת החינוך-

קצת מידע...

מטרות מרכזיות:

·         מנהלת החינוך הינה גוף הכפוף לאגודת מתיישבי כפר מנחם ומתכנסת אחת ל-3 שבועות.

·         מנהלת החינוך משמשת כ"מצפן" השומר על כך, שכל הנעשה במערכת תואם את החזון, שהוגדר.

·         כמו כן, תפקידיה העיקריים: ראיה מערכתית רחבה וקביעת מדיניות חינוכית וכלכלית, גוף מבקר להנהלה הפעילה וכתובת מרכזית אחת לכל גורמי החוץ (כמו בית ספר ומועצה) והפנים (וועד, אסיפת ישוב, הורים), בכל הנושאים הקשורים לחינוך בכפר מנחם.

משימות המנהלת הנגזרות ממטרותיה:

·         מסירת מידע לציבור ויצירת דיאלוג עם הלקוחות השונים.

·         משוב לתוכניות עבודה מוצעות.

·         מעקב, יישום תוכניות עבודה ומעקב אחר תקציב.

·         הצעת/קביעת סדר עדיפויות בהשקעת המשאבים.

·         קידום נושאים רחבים הקשורים לחינוך: בית הספר היסודי, תנועת נוער וכו'

 

משימות עבודה לשנת 2010- רשימה חלקית:

·                    הכנת דיון והצבעה על עתיד מערכת החינוך.

·                    בניית תקציב חינוך מאוזן.

·                    מעקב אחר התקציב כפי שנבנה בתחילת שנת העבודה.

·         בחינת האני מאמין הראשוני שפותח ע"י מערכת החינוך והתאמתו לישוב המשתנה.

·                    חלוקת תפקידים מול הוועד.

 

החברות במנהלת החינוך הינה תפקיד מפתח במערכת החינוך של כפר מנחם, שבו ניתן להשפיע על עיצוב ומדיניות המערכת החינוכית היום ולעתיד.

על כן, מוזמן להגיש מועמדותו, כל מי שהחינוך עומד בראש סדר העדיפויות שלו, ולו הרצון והיכולת להשפיע ברמה הכלל יישובית.

 

בברכה,

מנהלת החינוך

 

 


 

 

 

 

נובמבר 2009

 

בחירות למנהלת החינוך

 

אם את/ה רואה את החינוך בראש סדרי העדיפויות שלך ויש לך רצון ויכולת להשפיע ברמה הכלל יישובית.

אם את/ה רוצה להשפיע על עיצוב ומדיניות מערכת החינוך.

 

אנחנו מזמינים אותך להגיש מועמדות לבחירות למנהלת החינוך

 

·      המינוי הינו התנדבותי ואורכו שנה, או שנתיים.

·      התפקיד דורש השקעה לאורך כל תקופת החברות:

o     שותפות קבועה בישיבות מנהלת (אחת לשבועיים שלושה).

o     החזקת תיק נוסף וריכוז צוות המוקם מטעם המנהלת לצורך קידום משימות.

o     אחריות ומסירות בתהליך לקידום משימות.

o     בקרה על תקציב החינוך ויישום של החלטות .

o     נציגות פעילה מול הקהילה וייצוג קבוצת הגיל במנהלת.

 

בתאריך 29 נובמבר בשעה 20:30 תתקיים אסיפת ישוב שם ימסרו פרטים נוספים.

ניתן להגיש מועמדות במייל או דרך ת.ד מתיישבי לחמוטל עד ל 8 בדצמבר יום ג.

 

 

טופס הגשת מועמדות

מועמדות לתפקיד (הקף בעיגול)

תאור קצר של רקע וכישורים רלוונטיים

שם מלא      

1. הורה מקבוצת הגיל הרך 0-4 שנים

2. הורה מקבוצת הגיל הרך 4-6 שנים

3. הורה מקבוצת הגיל היסודי

4. הורה מקבוצת גיל התיכון

5. איש הכספים של המנהלת

 

 


 

 

 

 

ישיבת ועד:                                                                                           ישיבה מס 17.09         

תאריך 8.11.09           

 

נוכחים: אבי, שלומי, ליאור, דלית, יונית, יחיעם, בועז, חמוטל, אביב ,טולדו,

מצטרפת: גבי- מנהלת מערכת החינוך, סיגלית מילשטיין

 

חינוך תש"ע

גבי: מציגה את התקציב השנתי של החינוך

המערכת מעסיקה 45 עובדים

בגילאים 3   חודשים עד חובה – 154 ילדים

 בכתות א'- יב' – 71 ילדים

התוכנית התבססה על נתונים על פי הרשמה ראשונית למערכת. נתונים אלו השתנו בתחילת השנה - ילדים שלא הגיעו למערכת- יצרו פגיעה בתכנון התקציב

התקציב נכון להיום, לא מאוזן ולכן נדרש דיון בכל ההנהלות, על דרכי הקיזוז והייעול לאיזון תקציבי, לפני תום הרבעון.

חמוטל דיווחה על החלטות מנהלת החינוך, בנוגע לתהליכי הייעול שהוצעו וחלוקה לשתי תקופות: עד אישור תקציב האגודה ואחרי אישור תקציב האגודה, תלוי בהחלטות לגביי תמיכת האגודה במערכת החינוך.

הועלו שאלות הבהרה לגבי סעיפים בתקציב כגון: רווחה, בית התינוקות, גבע.

בית תינוקות- מלא --  16 תינוקות, זהו "בית" גירעוני. מתוך ניסיון של שנים, טווח הגילאים הנ"ל הוא הבסיס להמשכיות גדילה במערכת ולכן יש חשיבות לקיימו.

בגבע בוגר יעשה שינוי בהרכב עבודת שכירים

לאחר דיון בנושא הועלו מספר נושאים לבדיקה:

מהדיון עלה, כי התוכנית נבנתה עם שוליים קטנים מדי, של 3% ובכדי לשמור על איזון כולל ותנודות בלתי צפויות, יש לתכנן טווח ביטחון של 7%-8% .

תיבדק האפשרות להעביר לאגודה מרכיבים בתחשיב החינוך כגון: הוצאות משפטיות וגינון.  

הוצע, כי בתקציב 2010 , תיבדק האפשרות לממן את מערכת הנוער -  ז'-יב', בסיוע האגודה.

 

הוחלט:

לא לקבל את התקציב המוצע, מנהלת החינוך וההנהלה הפעילה של החינוך צריכים לבצע פעולות ייעול נוספות ולהגיש תקציב מאוזן, לפגישת הוועד הבאה.

 

עדכון:

התקבל אישור ממשרד החינוך לבניית גן חובה חדש.

ישנה דילמה לגבי מיקום הגן, בניה במתחם המוזיאון, או בניה בגבעת הילדים.

בניה בגבעת הילדים, בראייה רחבה יותר, תיצור אזור פחות מתאים ועם סיכונים בטיחותיים, בגלל ריבוי התחבורה סביב המתחם.

בניה באזור המוזיאון היא על קרקע של המועצה ויש היגיון לבנות שם לאורך זמן, אך מדובר בהשקעה רבה מאוד.

הקיבוץ צריך לדון על הקרקע שעליה ייבנה הגן (הקרקע חייבת על פי חוק לעבור לידי המועצה).

 

תפקיד הוועד ביחס למערכת החינוך:

התקיים דיון, בניסיון להגדיר באופן אופרטיבי, את תפקיד הוועד, ביחס למערכת החינוך היישובית. נערך ניסיון להבחין בין תפקידי מנהלת החינוך לתפקידי הוועד.

התפקידים שהוגדרו באופן ברור היו: הגשת דו"ח רבעוני ע"י ההנהלה הפעילה של החינוך, מפגשי הוועד עם מנהלת החינוך פעם בשנה לפני הגשת תקציב (לפני פתיחת שנת לימודים).

כמו כן, הוועד עודכן, כי הדיון שיעסוק בחינוך ביישוב לאן? יתקיים לאחר בחירת מנהלת החינוך החדשה וייעשה במשותף על יד המנהלת היוצאת והנכנסת ובשיתוף הוועד.

 

 

 


 

 

 

לגל סלע המתגייס לצה"ל

איחולי דרך צלחה ובהצלחה

 

 

 

 


 

 

 

 

 


חסר רכיב