חסר רכיב

דפי מידע מס' 40, נובמבר 2009

03/11/2009

דפי מידע מס. 40           חשוון התש"ע, נובמבר 2009

 

 

 

שלום לכולם,

סוף השבוע האחרון בישר באופן אמיתי את תחילתה של עונת הגשמים. בארץ שחונה כשלנו אין ספק, שהתחלה כזו מעוררת תקוות וציפיות להמשך רטוב ומרווה. כמו כן, גשמי הברכה יעזרו לנו גם באחזקת השטחים הירוקים, הן בשטח ההרחבה והן בשטחי הקיבוץ והתמודדות עם היטל הבצורת.

יחד עם הגשם מתקרב המופע החותם את שנת ה-70. לאור פניות והתייחסויות שונות שקיבלנו, לאחר פרסום אופן הזמנת הכרטיסים, מחירם ואוכלוסיית המוזמנים, חשוב לציין, כי התקיימה חשיבה רבה סביב הנושא כאשר הנחו אותנו שני מוטיבים. המוטיבים שהנחו אותנו היו, מחד לאפשר לכל אחד ואחת ביישוב בכל גיל לצפות במופע ומאידך, לאפשר צפייה באווירה מתאימה ובצורה נוחה, כשכל אחד יודע היכן הוא יושב ללא צורך למתוח סוודר על שורת כסאות לשמירת מקום. גודלו של היישוב ורב גוניות הגילאים והדורות חייב חשיבה ומציאת פתרונות מתאימים. נכון, בחגי קיבוץ שעברו לא היה צורך לקנות כרטיס ונכון הוא גם, כי ישיבה משותפת של כל המשפחה מאפשרת חוויה משפחתית ויישובית משמעותית, אך שני אלמנטים אלה נשקלו, מול הקשיים שהם מציבים, והפתרונות שנמצאו הם - הזמנת כרטיסים מראש ותשלום עבורם והגבלת גילאי הצופים לכתה א' ומעלה, כאשר יום קודם לכן, תערך חזרה גנרלית ללא תשלום אליה מוזמנים כולם.  

 

מספר ימים לפני המופע ביום א' 22.11.09 נפגש לאסיפה יישובית בנושא מנהלת החינוך. לאחר פניית מספר תושבים בבקשה לקיים את הבחירות למנהלת החינוך, ללא קשר לדיון יישובי בנושא החינוך, הדבר נדון בשנית במנהלת והוחלט על קיום הבחירות במועדן. על מנת לחשוף את כל חברי האגודה, ותיקים כחדשים לתפקידיה, תחומי אחריותה, ואופן פעילות המנהלת, תתקיים אסיפה בנושא אשר תציג נושאים אלה. לאחר מכן, תהיה אפשרות להצגת מועמדות למנהלת וייערכו בחירות יישוביות בקלפי.

בהזדמנות זו אני מבקשת לציין, כי הפרוטוקולים האחרונים של המנהלת נמצאים באתר היישובי וכל אחד מוזמן לעיין בהם.

 

ונמשיך בעניין חילופים והתחדשות. שנת 2009 מתקרבת לסיומה ובפתח כבר מבצבצת שנת 2010. על מנת להיערך לשנה האזרחית החדשה הוקם צוות מתוך הוועד, שבוחן את סל השירותים היישובי, שתפעיל האגודה בשנה הבאה. בנושא זה אנו עורכים גם סקר בנוגע לספריית היישוב. הסקר נועד, על מנת לקבל את עמדת התושבים ביחס לשירותים המוצעים, שעות פתיחה ועוד. חשוב לנו מאוד, כי כל משפחה תמלא את הסקר או דרך המייל או בטופס שיחולק בתאי הדואר. את הטפסים ניתן יהיה להחזיר לתיבות שיוצבו בחדר האוכל ובספריה. אנו מבקשים שיתוף פעולה מכולם על מנת לקבל את דעתכם על מידת הרלוונטיות והחשיבות שהיישוב נותן לשירות זה.

 

ולנושא המאפיין דפי מידע אלה- הקמת ביה"ס החדש. כידוע לכולם, הוחלט על הקמת ביה"ס נוסף במ.א יואב. הצורך בביה"ס נוסף נובע מהגידול הדמוגרפי במועצה ואנו ביישוב חשים זאת היטב. הוקם צוות במועצה אשר בדק חלופות שונות, כאשר שתיים מהן נמצאות בשטחו הגיאוגרפי של היישוב: בתוך מתחם "צפית" ובשטח ליד המוזיאון. יש לציין, כי השטח עליו עומד המוזיאון שייך כיום למועצה, אולם על מנת לבנות עליו ביה"ס נדרשים עוד מספר דונמים, אשר נמצאים בבעלות קיבוץ כפר מנחם ולצורך הקמת ביה"ס נדרש להעבירם לבעלות המועצה.

לוח הזמנים, שהמועצה ומשרד החינוך הקציבו לנושא היה צפוף מאוד ולוח הזמנים בהם היישובים התבקשו להביע עמדתם היה צפוף אף יותר.

אנו קיימנו מפגש יישובי ובו ניתנה אינפורמציה ע"י יחיעם יוגב, היושב בהנהלת המועצה והמליאה כנציג היישוב וכן ניתנה אפשרות להתייחסויות התושבים. לאחר המפגש הגשנו מכתב למועצה ותשובת המועצה מצ"ב. כמו כן, הועלו שאלות מתושבים מדוע היישוב לא ערך קלפי בנושא כדוגמת קיבוצים אחרים (רבדים לדוגמא). ההבחנה בין כפר מנחם לרבדים הינה כי אצלנו אין זהות בין בעל הקרקע (הקיבוץ) לבין היישות המוניציפלית (היישוב). בכפר מנחם השאלה המתייחסת להעברת קרקע לבעלות המועצה לצורך הקמת ביה"ס נתונה בידי הקיבוץ. יש לציין כי בדיון בקיבוץ הוחלט, כי הקיבוץ לא יקצה מאדמותיו לצורך זה, לאור החלטותיו על צמיחה דמוגרפית, בתוך שטחי הקיבוץ, כאשר שטחים אלה מיועדים לבינוי.

 

                                      בתקווה לשנה גשומה,

                  

                                      חמוטל דויטשמן

                                      מזכירת היישוב          

 

 


 

 

 

                        בית ספר נוסף במועצה אזורית "יואב"

 

שאלת הקמת בית ספר נוסף עלתה במועצה עם תחילת איכלוס ההרחבות בישובי המועצה. היא קיבלה דחיפות ועדיפות כפועל יוצא מקצב האיכלוס המהיר של ההרחבות (בעיקר בזו שלנו).

לפני כחצי שנה התקשרה המועצה עם חברה חיצונית העוסקת בנושא וזו ערכה סקר מקיף על הצרכים הפיזיים הנדרשים, בתקופות של כל חמש שנים, למשך 15 השנים הבאות. הסתבר (למרות שזו הייתה הערכת הנהלת "יואב" גם לפני הסקר), כי יש להגדיל, כמעט מידיית, את בית הספר היסודי. הוקם צוות של המועצה, שבדק בשלב א' את החלופות שבין הגדלת ביה"ס הקיים ("שדות יואב" שבקיבוץ גת) לבין בנית בית ספר נוסף במועצה. נבחרה החלופה השנייה, בעיקר בגלל התפיסה החינוכית, שבית ספר יסודי ראוי שיהיה קטן ואינטימי יותר.

מכאן עבר הצוות לבדוק את חלופות המיקום לבית ספר נוסף. ראוי לציין, שמשלב זה החלה, במקביל, התדיינות מול משרד החינוך שאמור לאשר, ובעיקר לתקצב הקמת בית ספר נוסף. בשלב הראשון, משרד החינוך פסל אופציה לבית ספר נוסף ולאחר ערעורה של המועצה נתן את הסכמתו. כבר בשלב זה היה ברור, שאם מדובר בבית ספר נוסף הוא צריך להיות ב"אשכול הצפוני" של המועצה (קרי: במרחב של רבדים, כפר הריף וכפר מנחם).

לפיכך נוצרו 4 חלופות:

א.    ברבדים.                ג.באזור המוזיאון של כפר מנחם.

ב.     בכפר הריף.            ד. בתוך אתר "צפית".

בכל חלופה, הישוב שבתוכו אמור לקום בית הספר, אמור לוותר (ללא שום תמורה) על שטח של 9-13 דונם באזור הפנימי של הקיבוץ (לא וויתור על אדמה חקלאית, אלא וויתור בתוך ה"קו הכחול" המיועד לבניית מגורים). לגבי חלופה ד' אין למועצה צורך באישור כפר מנחם הואיל ושטח "צפית" הוא במילא כבר שטח של המועצה!

קיבוץ רבדים וכפר הריף שיגרו למועצה משלחות וקיבלו החלטות גורפות ביישוביהם בדרישה, כי בית הספר ימוקם בישוב שלהם. מטעמים ברורים, נכון היה כי כפר מנחם לא תציג דרישות אולטימטיביות, אלא תיתן הסכמתה, אם יוחלט כי בית הספר יוקם בשטחה. ההנהלה הכלכלית קיבלה החלטה השוללת את הקמת בית הספר בשטח המוזיאון. זאת, בגלל הצורך בקרקע למהלך של קליטת בנים, עליו כבר החלטנו מזמן ואנו פועלים ליישומו במרץ רב. לפיכך, חלופה ג' אינה רלוונטית מבחינתה של כפר מנחם.

בבדיקה ראשונית של המועצה מסתבר, כי יש פער כספי גדול ביותר (של מיליוני שקלים), בין החלופה הזולה, שהיא בניה ב"צפית" לבין שאר החלופות. מדובר בהבדלים כספיים, הנדרשים להשקעה ע"י המועצה, מעבר להשקעות משרד החינוך.

לא נעלמו מעיני הנהלת המועצה השיקולים הפדגוגיים של הקמת "קמפוס" של מרחב גילאים, שבין כיתה א' לכיתה י"ב' (במקרה של בחירה בחלופה ד'). ברור לכולם שתצטרך להינתן לכך תשובה חינוכית מוחלטת.

ביום ב' ה2.11 מתכנסת מליאת המועצה להכריע בסוגיה זו. לוח הזמנים אינו פועל לטובתנו, כאשר כבר ברור שבספטמבר 2012 צריך בית הספר החדש להתחיל לפעול.

 

יחיעם יוגב       31.10.09

 

 

 


 

 

 


 

 

 

הבהרה:

       יואל דרום בדבריו "חוזרים בתשובה" כתב, כי "הארגון של תפילת יום כיפור נעשה ביוזמת

       מספר משפחות מההרחבה" ולא היא !

ענת מרקוס-ארנולד בקשה להבהיר, כי תפילת יום כיפור אורגנה ע"י ו. תרבות בעזרת

מתנדבים מהקהילה.

 


 

 

 

   לאורית ורם עוז ולמשפחה כולה ברכות חמות להולדת הבן הדר.

 

 

 

 

   לתום שור שהתגייס לצה"ל איחולים חמים להצלחה!

 

 

 


 

 

 

  משולחן העורכת:

  לקראת חנוכה, בסימן חגיגות ה – 70 יצא גיליון מוגדל של "בכפר מנחם."

  התושבים מוזמנים להתייחס להשגי/ נקודות החוזק של הישוב ו/או למה היא כפר מנחם בשבילי.

                                                                           יהודית אפרתי

 

 

 


 

 

 

  באוקטובר ירדו 32,2 מ"מ גשם

 

  "ותן טל ומטר לברכה"

  מתוך תפלת הגשם, הנאמרת החל מז' חשון.

 


 

 

 

 

חסר רכיב