חסר רכיב

דפי מידע מס' 39, אוקטובר 2009

17/10/2009

דפי מידע מס. 39           תשרי התש"ע, אוקטובר 2009

 

 

 

סיכום ישיבת ועד:                                                                                              ישיבה מס 15.09

                                                                                                                         תאריך 11.10.09

 

נוכחים: אבי, יחיעם, אביב, ליאור, טולדו, יונית, דלית, צבי, בועז, חמוטל

מוזמנות אוכמה, ענת, עמליה

 

תרבות – שנת ה 70

אוכמה מדווחת על אירועי שנות ה70. בהכנת האירוע המרכזי שותפים כ-35 איש המעורבים כשחקנים  יהיו עוד תושבים ומוזמנים שישתתפו.  
בנוסף מתוכננת הפקת חוברת "אסיף כפרי"- לקט מושגים ומונחים מן המקום. החוברת ממומנת ע"י הקיבוץ.

החוברת תחולק חינם לחברי הקיבוץ-. שאר התושבים יוכלו לרכוש בעלות מסובסדת של 15 ₪.

החלטה: על פי המלצת צוות השבעים לצורך התארגנות מסודרת ומכובדת ובשל מספר האנשים הרב הצפוי להגיע למופע – תידרש הזמנת כרטיסים מראש. עלות כרטיס 10 ₪ (כל סכום הכסף שייאסף יוחזר לשימוש חשבון התרבות של היישוב ואינו לכיסוי עלויות האירוע). תתקיים חזרה גנרלית פתוחה לקהל וללא תשלום לפני המופע המרכזי אליו יכול כל מי שרוצה להגיע. ילדים מתחת לגיל בית הספר יכולים לבוא לחזרה הגנרלית אך לא למופע עצמו. הודעה מסודרת תצא מצוות התרבות.

 

תקציב

על מנת להכין תקציב לשנת 2010 יש צורך בבניית סל שירותים מוניציפאלי

הוחלט להקים צוות להכנת סל שירותים של היישוב ותכנון תקציב

חברי הצוות הנבחרים: בועז, אבי, חמוטל דלית ויונית.

בתום הכנת סל השירותים תתקיים אסיפת ישוב להצגת התקציב.

 

בטחון – שער להרחבה

הוצגה הצעת מחיר מעודכנת  לשער בעלות של 60,000 ₪ לא כולל תחזוקה.

עלות ההחזקה לשנה משוערת כ-10,000 ₪.

מאחר שעלות השער היא גבוהה בהרבה ממה ששוער תחילה (ההצעה הראשונית עמדה על 19,000) הוצע לבחון אפשרויות מימון לשער ובהתאם לבחון אפשרות לקיים דיון יישובי בנושא בטחון יחד עם נציגי המועצה העוסקים בתחום.

תיבדק האפשרות לתכנון שינוי הכניסה לישוב ולהקצות משאבי פיתוח למטרה זו.

             

ביה"ס מועצתי חדש בכפר מנחם – עדכון

יחיעם מדווח ממליאת המועצה: עקב הגידול הדמוגרפי יש צורך בבניית ביה"ס נוסף אותו הוחלט למקם באשכול היישובים הצפוני. המועצה האזורית הציגה  שתי חלופות למיקום ביה"ס החדש שתיים מהן בכפר מנחם. לאחר מחאות הישובים על אי שיתופם בתהליך קבלת ההחלטה, הוחלט להחזיר את הנושא לדיון ביישובים . החלופות בכפר מנחם הן:

1. בתוך צפית – יש הרבה שטח לא מנוצל. מדובר בשטח של המועצה והיא איננה זקוקה לאישור הקיבוץ והישוב.
2. החלופה השנייה היא בשטח המוזיאון השייך למועצה ובנוסף  הקיבוץ יצטרך להוסיף שטח של 9 דונם ששייך לקיבוץ. הנושא צריך להבחן ע"י הקיבוץ היות וישנן תוכניות אחרות לשטח זה.   

אם החלופה תהיה צפית יערך תכנון מפורט שייקח בחשבון את הצרכים השונים בחלוקת הגילאים בתוך הקמפוס.

חשוב לציין שמשרד החינוך לא אישר עדיין הקמת בית ספר יסודי נוסף במועצה והמועצה ערערה על כך, נקבעה פגישה נוספת עם משרד החינוך לבדוק את העניין שוב ואמור להחליט עד סוף נובמבר.

לאור הדברים האמורים, הוחלט לקיים מפגש בין היישוב לבין נציגי המועצה בו תינתן אינפורמציה מהמועצה על נושא ביה"ס הנוסף לשמיעת דעות התושבים, הודעה על מועד הפגישה בימים הקרובים.

המועצה נתנה עד 23 לאוקטובר ליישובים להביע את עמדתם בנושא.

 

הנה"ח:

מהחודש ניתן יהיה לשלם את החשבונות לישוב בכרטיס אשראי

ישנה התקדמות משמעותית בגביה של כספים והוראות קבע דיווח מלא יימסר בסוף החודש

משפחות שלא הסדירו את הוראת קבע בנקאית או באמצעות כרטיס אשראי לא יוכלו להכניס את ילדיהם למערכת בחודש נובמבר

 

תשתיות ופיתוח

אבי מעדכן מצוות הפיתוח- הצוות נפגש בנושא הגינון. נקבע כי אביטל יגיש הסכם מקוצר לנושא הגינון ויכינו מכרז מסודר בתחום. במסגרת מכרז הגינון קבלן הגינון יחויב בעלות המים תוך כוונה לחסוך בעלויות במיוחד בעקבות מס הבצורת.

 

 

 

 

דלית גדיש

 

 

 


 

 

 

           פגישת תושבים לשיחה על מתווה ההסכמות

  ב – 23.9.09 התקיים מפגש תושבים, בו הציג צוות ההסכמות, את ההצעה למתווה ההסכמות , בין הקבוץ לאגודה,לגבי השימוש בתשתית הפיזית של מערכת החינוך.

אביא את עקרי ההצעה:

ההצעה מניחה, כי מערכת החינוך שייכת לאגודה. יחד עם זה, בקרוב יתקיים דיון על מבנה מערכת החינוך בישוב.

 ההסכם מנוסח ל – 10 שנים, עם אופציה להארכה ל- 5 שנים נוספת (התקופה, בה לפי ההערכה, יהיה ביקוש רב למבני חינוך).

ההצעה מכירה בבעלות הקבוץ על מבני החינוך והוא משכיר אותם לאגודה לצרכי הפעלת מערכת החינוך.

הקבוץ התחייב להעביר את המבנים  למערכת החינוך,במצב תקני ובטיחותי עפ"י המלצות יועץ בטיחות (של המועצה) ומפקחת משרד החינוך.

ההשקעות במבנים נעשו, עד כה, ע"י הקבוץ.  עלויות ההשקעות מגולמות בשכר הדירה, העומד על 13 ₪ למטר. שכר הלימוד (שמשלמים ההורים), כולל את עלויות  שכר הדירה.

ההסכם בין האגודה לקבוץ מבוסס על הנהוג בהסכמי שכירות – הקבוץ אחראי  לתחזוקת המבנים  (עלויות התחזוקה מגולמות בשכר הדירה.) והתחזוקה השוטפת היא באחריות ובמימון מערכת החינוך.

לקראת שנת הלימודים הבאה יתקיים, דיון נוסף, על דרך המימון של השיפוצים, שיידרשו.

הציוד הקיים בגנים מועבר למערכת החינוך ללא תמורה והאגודה אחראית לתחזוקת הציוד ורכישת ציוד חדש.

החוזה מאפשר יציאה מההסכם, מותנה בלוחות זמנים, התואמים את צרכי מערכת החינוך.

מערכת החינוך מנוהלת החל מינואר 2008 ע"י האגודה והועברה ב – 1.9.09 באופן רשמי לרשות האגודה.

מערכת החינוך  אמורה להתנהל  כמלכ"ר ללא רווחים וללא גרעונות.

בתום שנת הלימודים התשס"ט קיימים חובות הורים בגובה של 20.000 ₪.

כמו כן קיים גרעון בסכום דומה, כתוצאה מתוספת כוח אדם למערכת (סכום זה יכוסה ע"י האגודה).

לקראת שנת הלימודים הנוכחית נעשה תכנון תקציבי מוקפד  והוחלט, כי תגבר הבקרה התקציבית ע"י מנהלת החינוך, הועד יו"ר האגודה והנהלת החשבונות. דוחות רבעוניים יוצגו  למנהלת החינוך ולוועד. זו הייתה גם פניית התושבים, שביקשו את הגברת הייעול והפיקוח הכספי על מערכת החינוך.

הועלתה הצעה  לקבוע , מה תהייה החריגה, שתחייב נקיטת מהלכי בקרה על הוצאות מערכת החינוך וכן, כי ועדת הביקורת תבדוק את התנהלות מערכת החינוך.

יחיעם יוגב דיווח, כי נמשכים המאמצים לקבלת אישור לבניית גן ע"י משרד החינוך והמועצה וכן, כי  טרם אושרה הקמת בית ספר יסודי לאשכול הצפוני של ישובי המועצה ונמשכים המאמצים להשגת האישור.

בעקבות הצגת הסכם ההרשאה  נשאלו שאלות והוערו הערות ע"י משתתפי המפגש.

עיקר ההתייחסויות היו לשאלות העלויות ומערכת היחסים בין הקבוץ ומערכת החינוך.   

הארות והערות המשתתפים יועברו לדיון נוסף בצוות ההסכמות .

                                                                   דיווחה יהודית אפרתי

 

 

 


 

 

 

נסתיימה עונת הרחצה 2009 .

יבורכו העושים במלאכת החזקת הברכה והפעלתה –

יונתן דביר, יוסי שרון וכל אנשי המקצוע שסייעו בידם.

תודה מיוחדת למציל אבי שפירא, על טיפוח הברכה

 

 


 

 

 

תערוכת יוצרי ואומני המקום – סיום חגיגות ה- 70

אומנים, יוצרים וכל המעוניינים להשתתף בתערוכה שתתקיים ב- 25.11.09 במסלעה בבית הבנים, מוזמנים ליצור קשר בהקדם עם ליאורה, שושקה סעידי ואיריס.

 

 


 

 

 

תושבי כפר מנחם היקרים,

בחודש האחרון, ועדת התרבות החדשה

תכננה וביצעה מספר רב של אירועים לציון חגי תשרי.

אנו רוצים להודות לכל מי שעזר והתנדב, ולמי שהגיע ושמח איתנו והביא יחד איתנו להצלחת האירועים.

 

למי שלא הגיע ופיספס, הנה העדכון לגבי האירועים של חגי תשרי:

 

בראש השנה  חגגנו כפליים:

גם התחלנו מסורת חדשה וגם נהנינו מהישנה והנעימה.

עוד לפני החג חולקו לכל בית אב ביישוב איגרות לשנה טובה, בליווי עוגית נשיקה להמתקת החג. החלוקה התבצעה ע"י ילדי היישוב והוריהם, אשר הגיעו בהתנדבות, וחיממה את ליבם של התושבים ,הקשישים והצעירים כאחד. תודה למירית סופר וזאב לובוביץ על הובלת העשייה.

בערב החג סעדנו כ-200 איש יחד, על המדשאה מחוץ לחדר האוכל, ונהנינו מטקס קבלת החג ומארוחה חגיגית, אשר בושלה ע"י המטבח, למיטב שביעות רצונם והנאתם של הסועדים.

 הטקס היה פתוח לכל ואנו שמחים ומודים לאלו שעזבו את הבית לרגע בערב החג

ובאו להרים עימנו כוסית ולאחל שנה טובה לחברים. תודה ליאיר שרון וטלי שור על הובלת החג

ביום השני של החג תוכנן אירוע לכלל הקהילה, אשר בוטל בשל מזג האויר.

 במקום אירוע זה נפגשנו כולנו בחדר האוכל

להרמת כוסית ולטבילת תפוח בדבש לציון השנה החדשה כקהילה,

ובמועדון לחבר התקיימה בו זמנית הפעלה של מספרת סיפורים לקהל המבוגר.

תודה לרותם שחורי ורונן שרהבני על הובלת האירוע

 

 

 

ובהמשך למסורות חדשות וניסיון לענות על טווח רחב של צרכים תרבותיים בקהילה המתחדשת, התקיימה לראשונה ביישוב תפילה לכבוד יום כיפור. התפילה התבצעה בכיתה בתיכון "צפית", שאורגנה בעזרתו של אסא ברק, ע"י רב, חזן ושליח ציבור מטעם התנועה ליהדות מתקדמת.

ההפתעה הרבה שנוצרה עקב ריבוי המשתתפים  (כ- 120 איש בערב המועד) וחוסר היכולת להכיל את כולם בחלל הכיתה, הביאה את ועדת התרבות להעברת מיקום התפילה לאודיטוריום ב"צפית",

ביום הכיפורים עצמו, אליו הגיעו מעל 200 איש.

אני מודה למשפחות לובוביץ, שפירר וקורנפלד אשר אירחו את השליחים ומשפחותיהם

וליואל דרום על דבריו המרגשים במהלך התפילה. תודה לזאב לובוביץ ואהובה זהר על הובלת ההתארגנות

 

בסוכות חגגנו באותה מתכונת של השנה שעברה.

האירוע אשר התקיים בערב החג, אליו הגיעו כ-350 איש, צייר את היישוב כמדרחוב של מוצרי מזון ואמנות, בגדים ותכשיטים, ואיפשר לאנשי היישוב להוציא לאור את כישרונם החבוי.

בפתיחת האירוע המרכזי נהנינו מטקס חגיגי ומופע קרקס מודרני לכל המשפחה, אשר בידר והדהים כאחת. תודה למרקוס שנהב ויאיר שרון על הובלת החג. בשבת העפנו עפיפונים לתפארת בפעם ה-38 בעפיפוניאדת כפר מנחם, לאירוע הגיעו מספר רב של משתתפים והוחלט על שידרוג הפעילות לשנה הבאה. תודה לעמוס וגידי על הארגון.

 

במשך תקופת החגים היה קושי בגיוס מתנדבים להפעלת האירועים השונים. אירועי התרבות הינם של הקהילה ולמען הקהילה, ולכן הם מבוססים על התנדבות. בשל הקושי שהתעורר, הוועדה תתכנן מערך התנדבותי ריאלי לשנים הבאות, וכמובן, עדיין לא מאוחר להתנדב ולהציע את עזרתכם בתחומים הקרובים לליבכם.

ועדת תרבות עובדת בימים אלו על תכנון הפעילות לשנה הבאה, משקיעה מחשבה על תכנים ומתן מענה לאוכלוסיה המגוונת. אנו נשמח להצעות מעניינות במייל ו/או בתיבת הדואר של הועדה.

 

­

בברכת ימים מקסימים,

ושוב – שנה טובה, מלאת אהבה והבנה לכולכם!

ענת מרקוס-ארנולד – רכזת תרבות

וחברי ועדת תרבות: אהובה זהר, זאב לובוביץ, טלי שור, יאיר שרון,

מירית סופר, מרים קליין, מרקוס שנהב, ניקי מור, רונן שהרבני, רותם שחורי

 

 


 

 

מה בחינוך - כפר מנחם

 

 עדכון אישי

הורים יקרים,

הקיץ נגמר,היורה כבר ביקר במחוזותינו. עברנו את חגי תשרי, ובמערכת מתחילים להרגיש את ניצני שיגרת היום יום. שלב הקליטה היה לחלק מהילדים קל יותר ולחלקם קל פחות.

פצפון-השנה בורכנו בכמות תינוקות לא מבוטלת ונדרשנו להגדיל את הצוות בהתאם.

בפעוטוני פשוש ופטל-קרה ההפך,ציפינו למספר גדול יותר של ילדים וכרגע, מסיבות אישיות לא הגיעו השנה המשפחות  שנרשמו.                                                                      

תות ושקד-מתאקלמים יפה למעבר מפעוטים קטנים לגדולים יותר ורוכשים מיומנויות והרגלים נוספים.                                                                                                                 

ברימון-גנון הטרום טרום חובה שלנו, קבוצה אנרגטית ביותר, עוברים הילדים מהרגלי פעוטים להרגלי גנון.                                                                                                             

זית ודקל-גנים בפיקוח משרד החינוך, לכן זכינו זה מכבר לשני ביקורים מהמפקחת.הקבוצות מתגבשות מאוד יפה.                                                                                                                

בגבע-מתקיים תהליך גיבוש צוותים וילדים כמו בכל תחילת שנה.                                   

נעורים- מועדון המוסד פעיל מתמיד.הילדים זכו לחופשה ארוכה מטעם בית הספר שהחליט על גשר מאז כיפור ועד אחרי סוכות.

         השנה נפרדנו מצביה גרשוביץ ומעמרית כנר ולגיבוי הפדגוגי הצטרפה פנינה מרקר. פנינה היא חברת קיבוץ רבדים העובדת בתחום מעל 10 שנים, הן בהנחיית קבוצות הורים והן בהדרכה פדגוגית במערכות קיבוציות. השנה פנינה מדריכה גם בקיבוץ נען וגם בבית ניר. פנינה מגיעה אלינו פעם בשבוע בימי שלישי בין השעות 8.30-16.00.רוב העבודה נעשית בתוך בתי הילדים. פעם בחודש, נפגש צוות המובילות, כצוות המגבש עבודה מקצועית, מערכתית בהנחיה משותפת שלי ושל פנינה.

-ניתן להקים ביישוב קבוצת הורים בהנחייתה . כמו כן, קיימת אפשרות לפנות אליה,באופן אישי.

* תוכנית מעג"ן-לשמחתי, החל מחודש נובמבר נמשיך ליהנות מביקוריהן של נעמי אשכנזי-פיזיותרפיסטית התפתחותית, סיגי נחום-מרפאה בעיסוק, ליאת אוחנה – קלינאית תקשורת.(ניתן לפנות לגננות לבקשות מיוחדות).

* הסתיימה העברת מערכת החינוך מהקיבוץ לאגודה, החתמנו את כל העובדים/ות על חוזים חדשים ומערכת הנהלת החשבונות החלה להתנהל מיולי 09, תחת חברת כרמל.

מאחלת אני לכולנו הצלחה , בריאות וחורף גשום!

                                                          גבריאלה חבויניק

 

"הגיגים"

*גבי מול ילדי גן זית:"מי יודע האם הגשם שירד זהו היורה או המלקוש?"             

תשובת ילד ברצינות תהומית : "זה מבול...."

 

 

מבזקים

במהלך הקיץ נערכה בדיקת בטיחות בכל הבתים במערכת החינוך. הוגשו דוחות מפורטים לתיקונים הדרושים ובימים אלו אנשי מקצוע מסיימים את תיקון כל הליקויים שנמצאו.

 

 

תודה מיוחדת 

*תודה לטלי לאון- שדאגה והביאה לכל הגנים וגבע אתרוגים לחג הסוכות

*תודה לפיצ'ון – שדאג לחלק  לכל בתי הילדים וגבע, סכך לסוכה.

 

  הודעות

פתיחת ה"שמרטף"

חלק מההורים פנו אלינו בבקשה לשמירת ילדיהם ,בין השעות 16.00-18.00, במבני המערכת.

על מנת שנוכל לקיים אפשרות זו, אנו זקוקים לדעת את מספר הילדים.  לשם כך, הורים המעוניינים לרשום את ילדיהם, אנא, העבירו אלינו את בקשתכם למייל:  gil-rach@kfm.org.il,

 עד לתאריך 20.10.09.

 *בבקשה לרשום את שם הילד, גילו, ושם הגן בו הוא נמצא.

הודעה על פתיחת השמרטף תועבר עד סוף חודש אוקטובר לאחר איסוף הנתונים.

 

 


 

 

 

אל פחד – לא חזרנו בתשובה !

 

האם חזרנו בתשובה? שינינו את אורח חיינו והיינו לדתיים? לא ולא! אבל כשכמה משפחות ב"הרחבה" יזמו הזמנת רב רפורמי לתפילות יום כיפור (לא בתוך הקיבוץ אלא במיתחם הנייטרלי של ביה"ס "צפית") – נענו והגיעו חברים רבים ודווקא משכבת הביניים.

לא, לא התחרדנו. אבל בשבעים שנות קיום הקיבוץ חלו תמורות גם ביחסנו למסורת. אמת, בצעירותנו לא היינו סובלים תפילות ו"אדון עולם" בקרבנו: ריבונים אנחנו, קראנו בגאון, ריבון כל אחד מאיתנו, ואיננו סוגדים לשום אל. ועוד: מוסדות הדת, בתי הכנסת ובתי המדרש ובראשם הרבנים השליטים – עמדו כחומה בצורה בפני הציונות, כל שכן הציונות העובדת, החלוצית, החופשית, המתנתקת מיהדות הגולה כולה ועולה ארצה ל"הגשמה". הדתיים עצמם הם הם  אשר יצרו בנו את ההתנגדות החריפה לדתיות, לא מעט באשמתם השלכנו את הטלית והתפילין והיינו ל"חופשיים"

אך מאז חלו תמורות רבות ועמוקות בחיינו ובתודעתנו. במקביל לבניית תרבות חג חדשה, ישראלית, עשירה ומלהיבה, התחיל גם להשתנות היחס למסורת, בעיקר בעקבות השואה שהעלתה בעינינו את קרנו של בית הכנסת, כל נדרי, השופר. הבוז לכל גילוי של גלותיות הפך לגעגוע לימי אבא-אמא שאינם עוד. גם זו, בעיניי, מעין שיבה אל ה"שורשים".

                                                                                                                                                יואל דרום

 

 

 

 


 

 

 

לטלי וקובי מגידש והמשפחה כולה

ברכות חמות להולדת הבת מאיה

 

 


 

 

 

נ ג ה  . הנה היא מתהלכת בינינו כאחד האדם, עובדת, משרתת אותנו בכל תפקיד במאור פנים, יושבת איתנו ואוכלת, מפטפטת כמונו, צוחקת בקול רם, מאז שהגיעה הנה בת עשר וזכתה כאן לבית, למשפחה, לחברים. מי עוד זוכר את סיפורי נגה מן הימים ההם, יוצאי-דופן גם בין אלפי הקטעים שהעלו איתם "עולים חדשים" אחרים?

והנה יצא עכשיו ספרון נאה בשם "שברי זכרונות", שכתבה נגה במשך השנים, וראוי לכל אחד לקרוא אותו או לפחות לעיין בו היטב. פרקי השואה קצרים, פשוט משום שאינה זוכרת: נגה היתה בת שנתיים וחצי כאשר נלקחו ונשלחו הוריה ואחיה למחנה המוות מהעיר קאוואלה שביוון, והיא נותרה לבדה עם שתי אחיותיה "הגדולות": מתי  בת ה-6 ודיליסיה בת ה-12. וזה לא לרגע קט של פחד ובהלה, זה נמשך קרוב לשלוש שנים – שלוש ילדות, בלי בית, בלי מבוגר, בלי חברה, עזובות ונטושות כל העת הארוכה הזאת, עד סוף המלחמה, עד שידידים-משכר שחזרו "משם" יצרו את הקשר בין הבנות לבין הסוכנות היהודית והן הועלו ארצה.

ועכשיו באו חבלי הקליטה: ההפרדה בין השלוש, משפחה אומנת במושב, שהעבודה במשק היתה עיקר עניינם, רכישת שפה חדשה ומנהגים חדשים. נגה מספרת הכל בנימה קלילה,לפעמים מבדחת, ומאחורי הקלילות הזאת אתה מבחין היטב בתהומות הנפש הקודחות, שוב ושוב, בגעגועים, בכמיהה למשפחה-על-באמת. ורק כעבור כמה שנים, כאשר הגיעה לכפר מנחם, זכתה להיקלט בחברת הילדים (וחברת הנוער "זית" לאחר מכן), מצאה לה משפחה אוהבת בז'וז'ה ואביגדור והבנים ראובן ז"ל ועמוס, ונראה כי נרגעו הסערות בנפשה. אך מן הפרקים שרשמה נגה וליקטה בספר מתברר, כי העבר הרחוק הזה לא נלאה מלרדוף, בחלום ובמצב של ערות, ביום חול ובחג, ורק כאשר חקירה נמרצת העלתה מן השיכחה את שמות הוריה ואת שמה האמיתי שלה, את כתובותיהם ואת תמונותיהם והשיבו לנגה משהו מזהותה האמיתית, נרגעה מעט ויכלה להתפנות לזיכרון ולכתיבה.

מן הראוי לקרוא את הספר ולהכיר נפש מיוסרת של אישה צוחקת ומתבדחת.

                                                                                                                                                יואל

 

 


 

 

 

                                                                                                                                       9.10.09

 דודי ברל.

 

אנו נפרדים ממך היום ומאחרון האחים לבית פרסטונסקי. צעיר האחים היית, אולם מיקומך בסדר הכרונולוגי, אינו מצביע על המקום אותו מילאת בחיי המשפחה כולה ומשפחתך בייחוד. כמעט מאה עברה מיום הולדתך וחייך הם כפני ההיסטוריה של עם ישראל בדורות האחרונים. הגלות הביאה אותך למרוד בה, הדת בה העברת את ילדותך הוחלפה באידיאולוגיה ציונית סוציאליסטית, התוודעת וחווית אידיאולוגיות קומוניסטיות, הומאניזם ותורות פרוידיסטיות ופילוסופיות בהן הועמד היחיד במבחן קיומי עליון בדמות הנאציזם והשואה. הוריך-סבינו, אחיותיך ואחייניך נספו באותה גלות, אותה נטשתם בזמן. כחבר בתנועת השומר הצעיר עלית עם אחיך לארץ והיית בין מקימי הקבוץ. אולי כמי שניסה למצוא שריד מבני המשפחה האובדת , התגייסת בעת המלחמה הנוראה לבריגדה.

בעיני היית כאפרים במחזהו של סובול ליל העשרים שאמר:"שרפנו מאחורינו את הגלות ועלינו לארץ, הולדנו את עצמנו מחדש". אך שלא כמו אפריים ואחרים בקבוצת ביתניה,ידעת להתנתק מאוטופיות  וממיתוסים ולהתחבר לחיים האמיתיים ולמציאות הקשה, שלעיתים הייתה עבורך קשה מנשוא. חשוב היה לך הקיבוץ, דרכו ועקרונותיו ולחמת על הכיוון בו האמנת עד יומך האחרון. אולם בראש מעייניך עמדה לנגד עיניך הדאגה הבלתי מתפשרת למשפחתך, אותה חיבקת וטיפחת, ככל יכולתך. הדאגה לכל יחיד ויחידה הפכו את החדר לאבן שואבת ולמקור גאווה והזדהות של כולנו. היית לנו כאב רוחני ודמות לאדם מסור ואוהב, ערכי ואוטודידקט.

משולים חייך בעיני  לחיי איוב. כמעשה שטן ניחתו עליך ועל יהודית המכות בזו אחר זו- באכזריות נלקחה מכם מלכה ואחר כך בלה.והרי צדיק היית כאיוב וכולנו שאלנו:למה? ותשובה לא הייתה . כמה מאיתנו היו יכולים לעמוד במבחן הכוח להמשיך? מעולם לא השמעת דברי זעם על מר גורלך ומעולם לא הראית רחמים עצמיים ולא עשית לך הנחות בצורת חייך ובאופן התנהלותך.

אנו, שעומדים כאן היום ונפרדים ממך בפעם האחרונה,לא הספקנו לשאול מהיכן הכוח ששאבת כדי להמשיך. אולי היה זה ממקורות משפחתך ואופיה החזק, שצבר עוצמה בצוק העיתים. כך דמית למהלך הסטורי ארוך במאה השנים האחרונות ועמדת בהן כסלע איתן.

אנחנו איבדנו אדם, שהיה האב של כולנו לאחר לכתם של אחיך אותם אהבת אהבת נפש. וליהודית-איבדת את היקר מכל-אב אוהב מסור ותומך,וניחומינו לא יגשרו על החלל הענק בחייך.

נזכור אותך תמיד –דקלה עינב בן בר ורוזי

עמוס

 

ולסיום, דברים שבקשה אדית פרסטונסקי בת אחיך האוהבת כל כך.(בתרגום מצרפתית)

דוד ברל, אתה אינך יותר ואני לא הייתי לצידך ברגעיך האחרונים. אני יודעת, שאתה שומע אותי עכשיו וכל שאומר לך בעתיד.עברנו יחד שעות מרתקות של שיחות נפש לתוך השעות הקטנות של הלילה, כאילו זו הפעם האחרונה בה אנו נפגשים,שיחות שנסבו על משפחת פרסטונסקי בפולין,הסיבות שעליתם 4 האחים לארץ ומדוע נאלץ אבי לברוח מקבוץ עין המפרץ, בעת שנרדף על ידי הבריטים, כתוצאה מאמונתו הקומוניסטית . תמיד אמרת שמקור הכוח שלך הוא האידיאולוגיה הנותנת טעם להמשיך במצבים הקשים ביותר. יהודית הייתה שותפה לשיחות אלה ושמחת לכל פגישה שכזו.

ברל,תמיד התעניינת בבני משפחתי ובמובן מסוים לקחת אחריות גם עלינו, אפילו בהיותנו רחוקים פיזית, אך קרובים נפשית. הערכתי את האנרגיות הבלתי נלאות שלך ואת רצונך האדיר למעט שקט ומנוחה לסערות שהיו מנת חלקך.

 

שלום ונשיקות ממני זאן פול אסטל ג'יל אמיל פליקס ואיריס.

אדית.

 

 

 


 

 

 

עם יהודית והמשפחה כולה

   אנו אבלים על מות חברנו

         ברל אפרתי

 

 

 


חסר רכיב