חסר רכיב

דפי מידע מס' 36, יוני 2009

20/06/2009

דפי מידע מס. 36           סיוון התשס"ט, יוני 2009

 

 

לתושבים שלום,

 

חלפו עברו החגים ואנחנו עומדים בעונת חגיגות סיום שנת הלימודים. מי בימים אלה ממש ומי עוד מעט.  מאחלים לילדים לנוער ולהורים חופש נעים, כיפי מהנה ובטוח לכולם.  מערכת החינוך שלנו נערכה לחופש למתן מענה מהנה.

יחד עם זאת, וכפי שהוצג באסיפה, שנערכה בשבוע החולף (דיווח ממצה ממנה בהמשך דפי המידע), המערכת מסתכלת לטווח רחוק יותר ועסוקה בתכנון מענים לשנת הלימודים הבאה.

היות ומדובר במערכת בתהליכי שינויים משמעותיים, ישנם שינויים מרמות שונות. מרבית השינויים נערכים ברמה הארגונית, מאחורי הקלעים. וכאן המקום לומר, כי התקדמנו בהגדרות ובהסכמים בין הקיבוץ ליישוב, בנושא השלמת המעבר, ממערכת חינוך קיבוצית ליישובית, כאשר הניסיון הוא לייצר מהלכים נכונים ומשתפים. בהמשך לכך, גם הנושאים שנדונו ויידונו בצוות ההסכמות, הובאו באסיפה לידיעת הציבור וגם בהמשך יובאו לידיעתו.

אני חוזרת ומזכירה, כי הרעיון הבסיסי הוא לייצר מערך יחסים המבוסס על הוגנות בין הקיבוץ ליישוב.  בנושא זה, אנו נמצאים במתח מתמיד, בין דרישות המציאות ולוח השנה, הדורשים קבלת החלטות וקידום תהליכים מהירים יחסית,  לבין הרצון לייצר מהלכים, שהם גם נכונים, וגם משתפים ושקופים. שלוש אמות המידה הללו עומדות לנגד עינינו כל העת, אך מטבע הדברים, לעיתים לוח השנה דוחק ולפעמים חשיבות התהליך. אנו עושים ככל שביכולתנו, לשמור על האיזון הנכון ולשתף, הן ברמת אינפורמציה והן ברמת קבלת החלטות, ככל האפשר.    

חשוב גם להוסיף, כי בעקבות החלטת מנהלת החינוך מלפני כשבוע, על שינוי צורת התשלום עבור ארוחת הצהרים לילדי גבע ,כך שתשלום ההורה יהיה עבור האוכל שהילד שלו לקח, על הקיבוץ להיערך לשינוי זה ועדיין אין בידינו את כל התשובות ואנו עובדים על כך.

החלטה נוספת, שהוחלטה ע"י ועד היישוב (ראו סיכום פגישת ועד אחרונה) היא שינוי מדיניות הגביה. כיום, מערך הגביה איפשר צורות תשלום שונות והצריך שעות עבודה רבות יותר, הן של הנה"ח והן של מערכת החינוך. החל משנה הבאה עלינו לטובה תש"ע שתחל ב09\9\1 (נראה רחוק אך לא כל כך....) התשלום, הן למערכת החינוך והן למיסי הקהילה, יהיה דרך הוראות קבע בלבד!.  אנו מצפים ומבקשים את הבנת הציבור ושיתוף הפעולה במהלך זה.

 

דיווחתי בעבר, כי אנו בפתחו של תהליך קהילתי, שיתמקד בנושא התרבות ואף פנינו ובקשנו אנשים אשר יש להם ניסיון כלשהו בהנחיית והובלת צוותים, כדי לקחת חלק פעיל כמנחים בתהליך.  נערכה פגישה ראשונה, עם מספר מנחים ובשבוע הקרוב תיערך פגישה של מנחים נוספים, חדשים, עם ענת סגל, כדי ללמוד על התהליך. בעקבות המפגש הראשוני הוחלט, כי נושא הדיון יורחב ובפגישה אליה יוזמנו כל התושבים, נבחר את הנושאים בהם נרצה להתמקד ולעבוד בצוותים.  לגבי נושא התרבות, לאחר ההחלטה על רכז התרבות תבחר ועדת תרבות יישובית, אשר תבנה תוכנית עבודה מסודרת,  בשיתוף צוות שנות ה-70 , שפועל השנה.

על מנת להעביר אינפורמציה באופן יותר תכוף, התחלנו בהעברת מייל שבועי המדווח על אירועי השבוע. על מנת לקבל מייל זה, עליכם להירשם באתר היישוב, דרך דף מידע שבועי המופיע במבזקים.

 

 

 

                                                סוף שבוע נעים וחופש מהנה ובטוח לכולם,

 

                                                                   חמוטל דויטשמן- מזכירת היישוב

 

 


 

 

אספת הישוב בנושא חינוך 15.6.09

ב- 15.6.09 נערכה אספת ישוב בענייני חינוך.

האספה נועדה להעביר אינפורמציה לגבי המקום בו נמצאת מערכת החינוך בתהליך העברתה מהפעלה ע"י הקבוץ, להפעלה ע"י הישוב.

חמוטל דויטשמן (מזכירת הישוב) פתחה את הדיון והציגה מצגת, בה סקרה את ההיבטים המבניים והעקרוניים של מערכת החיוך בישוב.

הרציונל להפעלת המערכת ע"י היישוב הוא  לדעת חמוטל, בשל כך כי החינוך הוא גורם מרכזי בעיצוב חברה, הבסיס עליו נבנים מכנה משותף תרבותי, תחושת שייכות ואחדות.

בהמשך לכך, עקרונות הבסיס להפעלת מערכת החינוך בישוב הם:

*מערכת החינוך היא אחד מעמודי התווך היישוביים לבניית קהילה איכותית.

*המערכת מונחית ע"י חזון חינוכי, שנבנה ע"י תושבי הישוב ויעודכן מדי תקופה.

*מערכת החינוך אינה למטרות רווח.

*בראש המערכת עומדת מנהלת ציבורית נבחרת, המתווה את דרך הפעילות

  החינוכית.

הגורמים העיקריים בהפעלת מערכת החינוך היישובית :

*הישוב - מערכת החינוך מרכזית בחיי הישוב. היא מאפשרת השפעה ועיצוב התפישה החינוכית ואופן ביצועה (בעלות ולא לקוח). החזון החינוכי גובש בתהליך יישובי.              הישוב הוא אגודה מוניצפלית ואינו בעל נכסים פיזיים וכספיים.

*הקבוץ – מכיר בחשיבות מערכת החינוך, כתנאי להמשך קיום הישוב, כישוב צעיר

  ותוסס.

  השכרת מבנים למערכת החינוך, מהווה חלק מהכנסות הקיבוץ.

  הקיבוץ הוא בעל הנכסים הפיזיים.

*ההורים – רואים בחינוך גורם משמעותי, המשפיע על בחירת מקום המגורים.

  מעוניינים בחינוך איכותי והשפעה על המערכת.

  מעוניינים בחינוך בסטנדרטים גבוהים ובמערכת המתאימה ליכולתם הכלכלית.

*מועצה/משרד החינוך – מכירה בחינוך היישובי כמערכת פרטית. מעבירה תקציבים

וכ"א  ומסייע במבנים לגן חובה ע"פי תקני משרד החינוך.

 

מנהלת החינוך – זהו צוות היגוי, המורכב מהורים לילדים שונים, נציגי ציבור שהינם אנשי מקצוע ובעלי תפקידים בישוב.

המנהלת עוסקת בחשיבה בראיה מערכתית רחבה ובתכנון ארוך טווח וקבלת החלטות עקרוניות, תוך קבלת ייעוץ מקצועי.

המנהלת אמונה על מתן משוב למערכת ובדיקת היחס בין המעשה החינוכי לחזון, תוך דאגה לאפשר צמיחה והעצמה של הצוותים.

 

צוות ההסכמות – זהו צוות מתוך הנהלת הישוב, העוסק בגיבוש הסכמות הקשורות לשכירות והשקעות במבנים.

ההסכמות המתגבשות תאושרנה ע"י הנהלת הישוב וגופי הניהול בקיבוץ

חברי הצוות הם – אבי ויחיעם (הקבוץ), דלית ויונית (ההרחבה) וחמוטל.

מרכיבי מסמך ההסכמות לנושא השכרת המבנים והציוד:

1.שכר דירה ומרכיביו.

2.התאמת המבנים לצרכי מערכת החינוך- דובר על כך שמערכת החינוך תחזיר את ההשקעה שבוצעה בשנה שעברה במבני החינוך וכן את ההשקעה שתעשה לקראת שנת הלימודים הנוכחית תש"ע. עלויות ההשקעה הוכנסו לתחשיב עלות החינוך אשר פורסמה להורים.

3.הציוד ותכולת הבתים יוערך ע"י שמאי ויירכשו ע"י הישוב. ציוד חדש יירכש ע"י

  מערכת החינוך של הישוב.

4. בינוי – בשלב הראשון מדובר על התאמת מבנים בהמשך, כאשר יהיה צורך במבנים נוספים תיבדקנה אפשרויות שימוש במבנים קיימים והשגת מימון ממשרד החינוך.

5.השתתפות הישוב  במערכת החינוך. לקראת סיום השנה תבחן אפשרות כי באופן חד פעמי ובהתאם ליכולות היישוב, הישוב יתמוך במערכת החינוך לצורך ביסוסה.

 

גבי חבויניק (מנהלת מערכת החינוך) הציגה את המבנה הארגוני של מערכת החינוך (ראה בעמוד הבא) ודיווחה, כי בעקבות פורום הורים הוקמו 3 צוותים לדיון בנושאים ספציפיים: *צוות חינוך בלתי פורמלי  *צוות נוער *וצוות שיבחן את הפעילות בשעות הצהריים בגנים. ההורים מוזמנים להצטרף לצוותים.

גבי דיווחה גם על הגידול המשמעותי הצפוי במספר הילדים (בשנת תש"עב יהיו במערכת שלנו כ – 430 ילדים).

לצורך התאמת מבני החינוך לצרכים בשנה הבאה (צפויים כ - 220   ילדים) נלקחה הלוואה נוספת סך שתי ההלוואות הינו כ- 450000 ש"ח . בשנים הבאות קרובות יצטרכו לקחת הלוואות נוספות בהתאם לתשובות שיינתנו ממשרד החינוך ומצאי הבתים בקיבוץ.

גבי גם דיווחה על טבלת המחירים שהוצגה להורים ועל האופן החדש בו יתנהל התשלום עבור המזון (ראה טבלה מצורפת).

לאחר מכן התפתח דיון בין משתתפי האספה.

אדווח מאוד בקצרה.

התפתח דיון נרחב על איכות המזון ודרך התשלום.

חמוטל ענתה, כי בקבוץ נבדקת התנהלות ענף המזון ולאחר שננסה את ההתנהלות החדשה (נציגי ההרחבה הוזמנו להשתתף בהיבטים הרלוונטים) נסיק מסקנות, לגבי אופן סיפוק המזון לילדים.

גבי הבהירה, כי מערכת החינוך תוסיף להיות אחראית לאכילת הילדים גם בהסדרי התשלום החדשים.

בתשובה לשאלה, הבהירה גבי, כי לאור בקשות הורים בפורום הורים, הובאה חברה חיצונית חדשה ונבדקו תנאי הבטיחות בבתי הילדים ואנשי המקצוע מבצעים התאמות בבתי הילדים. חוברת עם הממצאים אפשר לקבל במשרדי מערכת  החינוך.

בתשובה לשאלות הובהר, כי במהלך השנה מתנהל תכנון ומעקב צמוד אחרי ההוצאות ולא "סוחבים" גרעון מהעבר.

הועלתה בקשה כי אנשי הישוב ייחשפו להצעות הנוספות של צוות ההסכמות וכי ייחתם חוזה עם הקבוץ, שיבטיח מבנים למערכת החינוך.

חמוטל הבהירה,כי החזרי ההלוואות יעשו ע"י הורי מערכת החינוך וכי תהיה פרישה לטווח ארוך של החזרי הכספים

 

יחיעם יוגב דיווח, כי לאור הגידול במספר הילדים בטווח הבינוני והארוך, מטפלת המועצה בהקמת בית ספר יסודי נוסף לאזור הצפוני של המועצה.

יש פער בין הקריטריונים שלנו ואלו של משרד החינוך (גודל הכיתות, אופי המבנים ועוד) נצטרך לגייס כספים ולהתמודד עם משרד החינוך.

                                                           דיווחה: יהודית אפרתי    

 

 

  

 

 

הורים יקרים שלום רב,

 

לאחר פורום הורי הקהילה, נערכה בדיקה מקיפה כיצד לבנות את תקציב החינוך לשנת הלימודים תש"ע, כשהקו המנחה הינו התנהלות נכונה בתוך המערכת בלי לפגוע בחזון החינוכי ויחד עם זאת,שאתם ההורים, תוכלו לעמוד בעלויות הכרוכות בגידול ילדכם.

הבדיקה נעשתה, בחתך של הגיל הרך, גבע צעיר ובוגר ונעורים, כמערכת אחת.

 

גיל הרך:

תוספת של 50 ₪ לכל שנתון.

 

שם הגן/פעוטון

טווח גילאים

שנת לידה

מחיר לחודש

פצפון/בית תינוקות

0.3-1

2009

2,750

פשוש/פטל

1-2

2007-2008

2,450

תות/שקד

2-3

2006-2007

2,250

רימון

3-4

2006

2,050

זית/דקל צעירים

4-5

2004-2005

1,650

זית/דקל בוגרים

5-6

2004-2003

1,350

 

גבע:

לאחר עבודה מעמיקה, התייעצויות רבות עם גורמי חוץ ופנים כאחד, המסקנה היא - לבצע שינוי תפישתי, המוזיל את תשלומי ההורים למערכת.

שינוי זה כרוך בהתארגנות מצד ענף המזון, של קיבוץ כפר מנחם.

ההורים ישלמו ישירות לענף המזון של הקיבוץ, על ארוחות הצהריים, לאורך כל השנה – החל מהתאריך, 1.9.2009, (כך יורדו עלויות המזון כיוון, שתשלמו עבור המזון שהילד הניח בצלחתו ולא מחיר גלובלי, אשר מחושב בתוך המערכת).

 

שם הבית

מסלול מלא

מלול חלקי

חופש גדול

גבע צעיר

650

*600

1,500

גבע בוגר*

אין

600

1,500

 

הערות:

* גבע בוגר מסלול חלקי בלבד

* גבע צעיר- מסלול חלקי הינו שלושה ימים קבועים שייקבעו על ידי המערכת ויתוגברו

   בהתאם לתקן.

* ילדים שאינם במערכת לאורך השנה ויצטרפו לחופש הגדול, התשלום הינו, 2000 ₪.

* מחיר לחופשות: סוכות, חנוכה ופסח – יפורסמו קרוב למועד.

 

 

נעורים:

מחיר אחיד לכלל הילדים בכיתות ז'-יב': 300 ₪ לחודש, כאשר, ההורים ישלמו בנפרד עבור,

פעילויות נוספות לפעילות השוטפת של המועדון.

 

 

 

הערות כלליות:

* בחודש יולי יועבר אליכם הסכם לחתימה, ההסכם הוא בין המערכת להורים.

*על פי החלטת ועד היישוב- כל תשלומי החינוך לשנת הלימודים תש"ע ולחדר האוכל, יתבצעו רק בהוראת קבע בלבד! מי שעדיין לא הסדיר תשלומי הוראת קבע מול הנהח"ש אנא, גשו לקבלת טפסים, ממשרדי הנהלת החשבונות או ממשרדי חינוך מתיישבי כפר מנחם- אין לרשום סכום בטופס.

* בישיבת מנהלת החינוך הוחלט, שאין סבסוד בתוך מערכת החינוך.

משפחות המתקשות כלכלית תוכלנה לפנות לצוות מצומצם שיוקם בימים אלו, המורכב ממזכיר/ת הקיבוץ, יו"ר/ית וועד האגודה, מנהל/ת מערכת החינוך.

כל מקרה ייבחן לגופו על פי קריטריונים של משרד הרווחה.

 

את ההסכמים החתומים והוראת הקבע החתומה על ידי הבנק יש למסור במשרדי החינוך עד לתאריך: 20.8.09  לסיגלית, צביה או גבריאלה!

 

 

 

  ברכה מיוחדת לאוריאן, שילדה במזל טוב, בת המצטרפת לשבט בר.

 

 

 

מאחלת אני לכולנו חופשה בטוחה ומהנה.

 

 

 

                                                                             בברכה,

גבריאלה חבויניק,

מנהלת חינוך

מתיישבי כפר מנחם

 

 

 

 


 

                                               

 

סיכום ישיבת ועד:                                                                                         ישיבה מס 09.09

                                                                                                                   תאריך 08.06.09              

נוכחים: דלית, אביב, יחיעם, טולדו, ליאור, בועז, אבי, חמוטל, יונית

מוזמנים: גידי קרון רב"ש היישוב, גל אילון מרכז השמירה בהרחבה

 

חינוך: לאחר דיון בתמחיר הוועד בקש, כי תעשה חשיבה מחודשת ולהקטין עלויות המערכת במטרה למנוע עלייה גבוהה במחירי החינוך.

לאחר דיון בהנהלת החינוך והמלצתה לשינויים במרכיבי התקציב, מנהלת החינוך החליטה על הוצאת תקציב המזון מהחינוך הבלתי פורמאלי, ארוחת הצהרים של הילדים תשולם ישירות ע"י ההורים.

הודעה מסודרת בנושא תשלח ע"י מערכת החינוך

בפגישת המנהלת הבאה יתקיים דיון על תפקידיה ותפקודה.

 

שער להרחבה- גידי הציג הצעה לשער להרחבה (ימוקם בקטע הכביש בין צפית לשכונה) בעלות של 19000 ₪ לשער

חיבור לחשמל יעלה את המחיר ל-30000 ₪.

הכוונה לסגור את השער בלילות ובסופי שבוע, השער יפתח באמצעות הטלפון, בדומה לשער הקיים בישוב

סיכום- גידי וגל יכינו הצעת מחיר מלאה כולל תחזוקה חשמל וכו', ההצעה תובא לדיון חוזר בוועד.

 

הנה"ח וגביה התראיינו שתי מנהלות חשבונות. קיבלנו הצעות והן נמצאות בדיון

יש קושי רב למצוא מנהל/ת שעונה על הדרישות.

 

מיסי ישוב והיטלים נוספים: ישנן מספר משפחות, שטרם שילמו את חובן לישוב, נשלחו מכתבי חיוב.

ועד הישוב רואה בחומרה רבה את  אי העמידה בתשלומים, גרימת עומס יתר על המערכת בגין התעסקות בגביה ופגיעה בתזרים הכספים בישוב

ועד היישוב תומך בהחלטה להפנות את הטיפול בבעיה למשרד עורכי דין. 

 

החלטות

משפחות החייבות כספים יוזמנו לשיחת הבהרה ולאחר מכן במידה והחוב לא יוסדר, יועבר העניין לטיפול משפטי – קרי פתיחת הליכים משפטיים, כנגד החייבים.

יש לציין, שפניה למשרד עורכי דין והפעלת הליך משפטי, תעלה ליישוב סכומים לא מעטים ומשמעות הדבר היא שינוי בהקצאות השונות בתקציב שאושר על ידי כלל התושבים

 

מיסי הישוב ישולמו רק דרך של הוראת קבע עבור אגודת מתיישבי.

התשלום לחינוך ייעשה דרך אותה הוראת קבע.

אנו נפעיל את ההחלטה לשנת הלימודים הקרובה, הודעה רשמית תשלח ע"י מערכת החינוך

 

 

ביוב- אבי מציג את נושא אגרת הביוב. בכפר מנחם יש מט"ש פרטי של הקיבוץ, הנותן שירות לישוב כולו, גם להרחבה.

התשלום לחודש 38 ₪, עבור תפעול ושימוש במערכת. תשלום זה טרם נגבה וגבייתו תחל בקרוב החיוב יוחל מיום ה1/1/09. הודעה מפורטת תימסר ע"י אבי בן צבי

 

 

תרבות אירוע מסכם שנות ה-70.

לקיום האירוע נדרש תקציב של   30,000 ₪ בנוסף לתקצוב המועצה.

סוכם על הקצאת 15,000 ₪ מתקציבי התרבות לצורך המופע, הוצע, שהקיבוץ ישלים את היתרה.

 

 

התקיים מפגש ראשון בהנחיית ענת סגל, במפגש עלו סוגיות מורכבות בנושא הישוב, המפגש הבא יהיה לימוד והדרכת המנחים.

דרושים מנחים נוספים מהקיבוץ, המעוניינים יפנו לחמוטל.

 

רכז/ת תרבות – פרסמנו מודעה להגשת מועמדות, מחכים להיענות פנים יישובית.  

 

מפגש עם צעירי הקיבוץ- הייתה פנייה מצעירי הקיבוץ לדיון עם הוועד.

הוחלט על שיחה ראשונית לשמוע ולהקשיב

המפגש יתקיים בשישי הבא.

 

 

 

                                                                                                           דלית גדיש

 

 

 


 

 

 

 

מתקן טיהור שפכים  -כפר מנחם –אגרת ביוב.

קיבוץ כפר מנחם הקים באופן עצמאי לפני כ- 4 שנים מתקן טיהור שפכים (מט"ש) המטפל בכל צרכני הביוב שקשורים בכפר מנחם ומתוך ראיה כוללת שצפתה גידול בצריכת הביוב.

הצרכנים: ביה"ס "צפית", הקיבוץ על ענפיו השונים וההרחבה החדשה.

הביוב מההרחבה מוזרם למתקן סניקה הנמצא ממערב להרחבה ומשם מוזרם למט"ש שנמצא מול המשחטה, ממערב לכביש הכניסה לישוב.

תשלום עבור אגרת הביוב לא בוצע עד עתה.

הוחלט שהגבייה תחל מ- 1/1/2009, כמו כן הוחלט: לא תהיה התחשבנות על שנים קודמות.

האגרה היא נורמטיבית לפי בית אב סה"כ 38 ₪ לחודש.

 

תקציב פיתוח

תקציב פיתוח משמש כתקציב הניתן מהמועצה לישוב לצרכי פיתוח מוניציפאלי בישוב. עד להקמת ההרחבה, ומכיוון שהתקציבים לא גבוהים, נהגה כפר מנחם לאגם את תקציב הפיתוח במשך שנתיים, כך עשתה בשנים 2007-2008, ולכן כתוצאה מאיגום זה נוצר סכום כ- 90 אש"ח שעומד לטובת פיתוח "המחנה הישן" בקיבוץ.

משנת 2009 אמורה המועצה להכיל בתוך המסגרת התקציבית גם את הרחבת כפר מנחם. בינתיים התקציב מוקפא, לפי החלטת המועצה, בגלל המצב הכלכלי הקשה וצמצומים ואילוצים אחרים, כאשר המגמה כנראה "לשחרר" תקציב שיהיה מוקטן יותר משנים קודמות.

 

רשם: אבי בן צבי

מרכז משק

כפר מנחם

 

 


 

 

פרוייקט הדרקון בגבעת הילדים הינו חלק מפעילויות שנת ה- 70 בקיבוץ. הרעיון היה לשלב ביצירת הפסל מוטיב סביבתי ומוטיב חברתי. כלומר, יצירה של פסל מרשים ואטרקטיבי, שיהווה מתקן נוסף עבור הילדים המשחקים באזור הגנים, כאשר התכנון ותהליך הבנייה שלו יעשה ע"י המשפחות המתגוררות ביישוב.

 

את הפסל כולו יצרנו במהלך 4 מפגשים, בהם לקחו חלק ילדים הורים וסבים. בשלב הראשון בנינו את שלד הדרקון (וגם ספסל ושלוש פטריות) מגרוטאות ברזל ופלסטיק, אותן אספנו ברחבי הקיבוץ. בשלב השני ציפינו את שלד הברזל בבטון אפור ובשלב האחרון כיסינו את הבטון האפור בבטון צבעוני ובו הטביעו הילדים גולות, חרוזים, צדפים וחפצים שונים שהביאו מהבית.

 

אני חושב שפרוייקט הדרקון הוא הוכחה נוספת לכך שעשייה משותפת היא המפתח לקירוב לבבות. ראינו שעם רצון טוב, נכונות ויוזמה, אפשר לבנות ביחד - הורים וילדים, חברי קיבוץ, תושבים ואנשי היישוב החדש - יצירה קהילתית, המשרתת את האינטרסים של כולנו.

 

יאיר

 

 


 

 

לתלמידי "צפית" ומוריהם

חופשה כייפית ומרעננת.

 

 


 

 

 

                           אירועי שבועות

ארוחת ערב חלבית חגיגית, בסגנון חדש הכניסה את המסובים לאווירת החג. הארוחה הייתה עשירה, מגוונת, צבעונית וטעימה. חן חן לצוות המטבח.

יום החג נפתח במפגשי מחזורים מרגשים ושמחים, שרובם היו מוצלחים.

בערבו של היום התקיים טקס הבאת הביכורים, בנוכחות באי כנס המחזורים.

הפגישות המרגשות, בין בני הכיתות נמשכו לאורך כל הטקס (ולעתים פגמו בהענות לנעשה על הבמה המרכזית)

טקס  הבאת הביכורים כלל תצוגות נאות של המתכת והנוי, תצוגה מצומצמת של הגד"ש ופינה קטנה של הרפת. מארגני הטקס ציינו, כי לא זכו לשיתוף פעולה מצד הענפים החקלאיים.

כמו כן עלו לבמה 18 הילדים, שנולדו השנה בישוב.

הטקס כלל שפע של רקודים מגוונים נוסף ל שלושת ריקודי הילדים, חוללו השנה צעירות וחברים מבוגרים, כשהקהל מצטרף לבסוף. לכבוד חגיגות ה- 70 חודש ריקוד האפרוחים המיתולוגי ע"י בני משפחתו של רכז הלול חיים בלכר ז"ל.

הטקס נסתיים במפגן של מטוס ריסוס.

הברכה והתודה לצוות החג (שהפיק גם את כנס המחזורים) ולצוות המיוחד, שהשקיע עבודה מרובה בהכנת השטח לטקס.

                                                ליקטה והביאה לדפוס:יהודית אפרתי

 

 

 

לצפרא, לאורי וכל המשפחה ברכות חמות

          לנשואי אילן עב"ל אפרת.

 

 

לעמית אלבירט, שהגיע למצוות –

פרוש כנפיים לקראת התחלות חדשות.

מזל טוב לך, להורים, לסבים ולכל המשפחה

דרך צלחה ורוב נחת.

 

 

לאלזה, לאליז ואמנון זלינגר וכל המשפחה ברכות חמות

    להולדת הנכד והנין עברי בן לאורית ואסף.

 

 

לרחל נתנאל , לתמר ואורן זיו וכל המשפחה ברכות חמות

           להולדת הבת והנכדה לי-ים.

 

 

לאלקה, לרבקה ואיתן קלנר וכל המשפחה ברכות חמות

    להולדת הנכד והנין סהר בן לפלג וסמדר.

  

 

   לאוריאן ושי בר וכל המשפחה ברכות חמות   

               להולדת הבת הילי.

 

 

 

להורים ולמתנדבים בקהילת כפר מנחם,

לכל אלו שעזרו בצביעת המתקנים בגבעת הילדים,

לאור ויאיר שרון, שיזמו את בניית הדרקון המקסים, בשילוב עם מגלשת התרנגול הוותיקה וניצחו על המלאכה.

לכל ההורים והילדים, שסחבו, בנו מגרוטאות וחומרי מחזור, ציפו בבטון וטייח

וקישטו את הדרקון.

כל הכבוד! כל הכבוד על ההתנדבות והעשייה המשותפת.

עוד לא פסה רוח ההתנדבות!

            מצוות ה – 70 – עם הפנים לילדים ומנהלת החינוך

 

 

 

הגיליון המורחב הבא של בכפר מנחם יוקדש לחנוך בישוב.

כל אנשי הישוב מוזמנים להתייחס ולכתוב.

                                                    יהודית אפרתי      

 

 


 

 

 

 

שאלת העורכת: מה היה בטקס הביכורים? (מה זאת אומרת, לא הייתם?)

השבוע שמעתי רדיו באוטו ופתאום הכל היה לי יותר ברור.

 

"הלכתי אתמול ברחוב
ולפתע ראיתי בכיכר בעיר
המון אדם שרים
שאלתי: מה זה קורה פה
ואחד מהם ענה לי:
זהו כנס של אנשים מאושרים
אמרתי לו שזה לא יכול להיות
אין חיה כזאת, ובטח לא כאן
במאה העשרים.

איי איי כמה טוב לי בחיי
אני לא מאמין שזה
שזה פשוט קורה לי
איי איי אולי שתיתי יותר מדי
אולי אני סתם הוזה וזה
זה פשוט נדמה לי.
...."

מילים, לחן וביצוע: דני ליטני.

אני חושב שתרבות זה משהו נושם, מתרחב, זז, משתנה. וב"כפר מנחם הזמני" (כמו שאני קורא לו, עד אשר תתייצב בו האוכלוסייה) בשנים הקרובות ניתן יהיה להערכתי לראות גם את התרבות מושכת לכיוונים שונים.

לא תמיד נעמדת על רגליה האחוריות ואומרת "זאת אני" לא-טוב? לא צריך!

טוב לי עם חלק מהתנודות האלה, אני מאמין, שהמסלול הנכון ליציבות חייב לעבור דרך התנסויות שונות ולכן אני בוחר לזרום עם זה וכך לאפשר לתרבות בכפר מנחם להגיע למקום אליו היא מתקדמת.

אנ'לא באמת יודע היכן היא תהיה כשתגיע אל אותו מקום ובגלל זה אני משתדל לתרום את חלקי בעיצובה וכיוונה של התרבות בישוב שלי.

 

אה... איך היה בטקס?

גדול לא?

לא שמתי-לב לא לשמש, שכולם מדברים עליה ולא לעוד כמה פספוסים, שבטח נרשמו באיזה פנקס. חגגתי לי עם עוד 100 ילדים בערך ושמחתי שאני לא לבד.

גידי.

 

 


 

 

 

שבוע הספר תשס"ט

שאלנו את עצמנו מהו סוד קסמם של ספרים? ובעצם, מהו ספר טוב? זאת אומרת, מה הופך כמה עשרות אלפי מילים ליצירה הראויה לתשבחות?

 רצוי שהספר יהיה מעניין, למרות שאין בכך די. כבר פגשנו כמה ספרים מעניינים למדי וגרועים בהחלט.

כדאי שהדמויות יהיו מורכבות, עגולות, כמו שאומרים. אם כי גם זה לא מספיק, דמויות לבדן לא עושות מזה סיפור.

מומלץ שהכותב ידע את מלאכת שזירת המילים, ישלוט בשפה ובקצב, יפיח חיים בין השורות. וכמובן, עדיף שתהיה עלילה שתופסת.

קשה לשים את האצבע על מה שנוגע בלב. ספר טוב הוא חלון: הבט דרכו ותמצא את עצמך נסחף למציאות אחרת, חיה ופועמת. (עיתון "הארץ").

הנדלזלץ ופרק כתבו כי כוחו המופלא והמסתורי של הספר, שאנחנו נוטלים באקראי מהמדף, מבלי שהכרנו אותו קודם, פותחים אותו באמצעיתו, והפסקה שקראנו, המשפט או צירוף המילים, הרעיונות, נוגעים בנפשנו בנסיבות המסוימות בהן פתחנו את הספר.

סוד קסמם האמיתי של ספרים: עד כמה אנחנו נשארים עם הגיבורים ועולמם אחרי שהפכנו את הדף האחרון, והחזרנו את הספר למקומו.

המלצת הספרניות לשנה הנוכחית:

לגיל הרך – אוטו גלידה / מיקי מבורך

לגיל הגן – הסלע והגבעה / דיויד מק-קי

לגיל הנעורים – נולד לרוץ / מייקל מורפורגו

ספרות עברית

דירה עם כניסה בחצר / י. קנז

הביתה / א. ענברי

תמונות מחיי הכפר / ע. עוז

ספרות מתורגמת

כיכר היהלום / מ.רודורדה

חלון פנורמי / ר. ייטס

מחלת האבנים / מ. אגוס                                          רותי ופוריה.

 

 


 

 

 

שיבולת בשדה / שיר מאת נחום שור    לעלון הקיבוץ.

 

שיבולת בשדה כרעה ברוח

מעומס גרעינים כי רב.

לבי גם הוא כורע ולא יידע מנוח

את חוב אהבתו הוא טרם פרע. עדיין הוא חב.

 

מה רבים אוהב, מה ראויים הם לקבל

ולו גם קמצוץ מכל אשר בי – אחפוץ להם לתת.

את כל כולי, את כל מה שיש בתבל

להם ארצה להעניק, כי הגיעה ובאה העת.

 

אך מה דלה יכולתי, גם אם כל שריר אמתח

גם אם אשקיע תמצית נפשי, עדי כלות, עדי תום.

תרומתי תמומש רק בחלקה ורק ברצוני עוד אבטח

שלהוסיף ימריצני – להעניק מתוכי עוד בשפע, עוד בחום.

 

כפר מנחם, 30.05.2009.

 

 

 


 

 

רשמים אישיים מהשקת ספרי בשלוש ערים בבולגריה

     חגיגות סביב פרסום ספר, עוד מחוץ לישראל, איננו דבר של מה בכך. עם הוצאתו לאור של ספרי "קהילת יהודי רוסצ'וק The Jewish Community of Ruschuk על-ידי אוניברסיטת סופיה, קיבלנו רעייתי ואני הזמנה רשמית להצגת הספר ולטקס הנלווה, באולם הכינוסים החדש של האוניברסיטה – ראה הזמנה.

נוכחותו של שגריר ישראל, מר נח גל-גלנדר ורעייתו, ונציגות מכובדת של הקונסוליה, הרקטור פרופ. אילצ'ב, הדיקן ד"ר מיטב, מרצים וחוקרים מאוניברסיטאות שונות, סטודנטים וחבורה של חניכַיי לשעבר מ"השומר הצעיר", בצד ידידים רבים הייתה מלבבת ומרשימה. הדיקן ניהל את הטקס, השגריר נשא דברים והדגיש את חשיבות המחקר, המביא את תולדותיה של קהילה יהודית וקשריה עם אוכלוסייתה הנוצרית והמוסלמית וכן על פריחתה המחודשת של רוסֶה כיום, עם בואם של אנשי עסקים מישראל, המביאים ברכה לעיר המרכזית על חוף הדנובה. לאחר ניתוח מעמיק ומקצועי של הספר, מפי אחת מבכירות החוקרים של האימפריה העות'מאנית, בבולגריה ומחוצה לה – ד"ר סבטלנה איבנובה, דיברתי על תהליכי המחקר, על חשיבות הפצתה של ההיסטוריה של יהודי בולגריה, במיוחד מאותם ימים רחוקים בספרי, שעניינם לפני למעלה ממאתיים שנה, על סיפורה של העיר, בה מצאו אותם יהודים פרנסה והפכו אותה לאחד מהמרכזים הכלכליים והתרבותיים בשלהי התקופה העות'מאנית. כמו כן, הודיתי לאוניברסיטת סופיה, שמצאה לנכון לדאוג שספר זה יראה אור גם בבולגרית. בסיום הטקס הדגיש ד"ר מיטב, שזהו למעשה הספר הראשון הדן בצורה מדעית, באחת מקהילות יהודי בולגריה, תוך מחקר מקיף המסתמך על תיעוד רחב ידיים. המרגש, מבחינתי, הייתה הנוכחות הגדולה של סטודנטים וסטודנטיות צעירים, שבאו להתרשם ואף ביקשו ספר, כדי להעמיק את ידיעתם בנושא.

המעמד והנוכחות היו מעוררי כבוד ושמחתי כישראלי, להעביר את המסר שיש לנו עניין במורשת אבותינו ואנו שוקדים לחקור אותה ולהביאה גם לפני קהל הקוראים הבולגרי.

בפלובדיב, הקהילה המקומית ארגנה פגישה מרנינה ונוגעת ללב, בה היו בכירי "שלום" ורבים מהקהילה וכן עיתונאית מהעיתון המקומי "מריצה". אווירה ממש משפחתית, בה עטפו את רינה רעייתי ואותי בחום רב, השמור לקהילה חביבה זו.

 

ברוסה קבלת הפנים להשקת הספר אורגנה במשותף ע"י הקהילה והארכיון המקומי, בו ביליתי שעות וימים רבים. היה כאן שילוב מהנה של חום אנושי והצגה מקצועית של הספר. כמו-כן הגיעו אנשי המֶדִיָה – רדיו, טלוויזיה ועיתונאים רבים. גם ברוסה בלט מספר הסטודנטים הרב, שהרבו בשאלות. גם מבין הקהל המבוגר – יהודים ולא יהודים רַבּו השאלות.

 

לסיכום, מעבר לפַּן האישי ולסיפוק לראות את ספרך יוצא לאור בשפה נוספת ובצורה המכובדת ביותר – הייתה לי תחושה של שליחות אל הארץ היפה הזו, בנושא שלא מרבים לציין אותו בחדשות המקומיות; שליחות שלשמחתי היו לה הדים חיוביים וכבר הגיעו אליי רשמים  מהספר, על הצגת הנושא, המביא את התקופה ואת תולדות קהילת יהודי רוסצ'וק ושכניה , באופן שלא הכירו  עד כה.

 

צבי קרן

 

 


 

 

                  לזכרה של ארלט בן אשר

                                                                                              24.5.2009

אמא שלי

אמא שלי יפה, חכמה ואצילית, עם עיני התכלת, ראית הכל באהבה.

בשבת שעברה חגגנו לך יום הולדת 89 בביתך. כולם הגיעו והשמחה הייתה רבה, חיוכים של אושר גרמו לך ,במיוחד הנינים, כמו שאמרת לי "חיבוק של רון שווה מיליון". אני שמחה לחשוב, שכולם נפרדו ממך בשעת שמחה ולא בחולי.

כמה יהיה חסר לנינים הביקור אצל סבתא ארלט בקבוץ.

גם לי נגמר מסע של אלפי קילומטרים, לבוא אליך כמה פעמים בשבוע למספר שעות. הקבוץ נשאר הבית האמיתי שלך ושלי.

בזיכרון יש לי שלוש אמהות:

אמא – חברת קבוץ, עולה חדשה. קליטה בקבוץ בלי שפה, חברה ותרבות שונים.

אבא בעקשנות אין קץ אמר, שזו רק הדרך, נתרגל ויתרגלו אלינו בנועם.

ואבא התמיד לשמור על המקורות הציוניים, ההגשמה בקבוץ, כמו שחלמו ופעלו בטוניס ולימים דרך פעילות מפ"ם ברמלה ובאשדוד.

אמא, בשנים אלה, שגידלה אותנו, היה לה קשה, מותשת בעבודה פיזית, אך מבליגה ולא כועסת.

כך בילדותי ובבגרותי, עד שנשאתי לאהוד ולאחר שנה עזבנו את הקיבוץ. אני זוכרת את החרדה של אבא איך נסתדר בחוץ ואמא בלמה ברוגע ובתמיכה אין קץ.

וכל כך הרבה דברים למדתי ממך במשק הבית, בגידול הילדים, במגוון רב של כישרונות סריגה, תפירה ובעיקר בחוכמה.

ההבלגה הייתה דרך חיים, קבלת האחר בעזרה לזולת בשקט ובצנעה. לא פעם תהייתי, אם הגעתי למקצועי, כעובדת סוציאלית בזכותך, אישיותך ומה שהענקתם לי בבית.

אמא שלישית שלי, מאז חלית, פטירתו של אבא, יואל שלנו, שנפטר לאחר מאבק נורא. לא הייתה נחמה והחסר היה יום יומי בכל זאת באצילות נפשך, בשקט פנימי קבלת את החיים והבטת על סביבתך בחיוב ובאהבה.

קשה להבין היום איך הכל ראית בחיוב, חברים שלא נהגו יפה, או אנשי ציבור שדיברו בהם סרה.

אמרת זה לא יכול להיות תראי גם את הדברים הטובים.

שנים אלו, שכל כך קירבו בינינו והפכת לחלק ממני.

שיחות, מחשבות, זיכרונות והמון אהבה, שקיבלתי ממך למדתי כל כך הרבה על חכמת החיים שלך, שהמסירות שלי אלייך הייתה רק באהבה.

הגעגוע שלך לחו"ל נסיעות וטיולים הפיחו בך תקווה. לנסוע למרות שבר העצמות ודילול הכוחות, אחרי כל ביקור אצל רופא אמרת, לא נורא בקיץ ניסע לפראג או פריז. אני מקווה שאת סולחת ומבינה, שלא הצלחנו לנסוע לפראג, כי פשוט אי אפשר היה.

למרות כל השינויים שעבר ועובר הקבוץ ביקשת שנבדוק כל פרט בשיוך הדירות וההחלטות נראו לך נכונות. מדי פעם הייתי אומרת לך, שאבא היה מתנגד ל"התפוררות" במרכאות של הקבוץ. לדעתך, הכל היה פה נכון וצודק.

אי אפשר לשכוח, לפני מספר חודשים בבחירות את החשיבות שהייתה לך להצביע למר"צ וכמה פעמים בדקת אם אכן העברתי התרומה למפלגה.

מעל חמש שנים הייתי אתך בכל יום ובכל שעה בביקורים ובשיחות טלפון. לא שכחת לומר לי תודה כשסדרתי לך עניינים ונשיקות חמות כשהשכבתי אותך לישון מדי פעם.

כך אני רוצה לזכור אותך שמחה ואוהבת.

אמא שלי, עכשיו שאת חוזרת לחיקו של אבא – אישך במשך שישים שנה.

חבקי חזק את יואל שלנו הוא מתגעגע אליך כמו שאנחנו אליו.

דוד רוזה שנפטר לפני חודש וחצי חכה לקרבת משפחה, שהייתה לו חשובה מכל.

 

עדיין אני לא מבינה את החסר שלך, למי אתקשר כמה פעמים ביום, לשמוע מה נשמע איך התקדמת בעבודות היד? מה התוכניות להיום:

יום ראשון ברידג', אלפי תודות לחברים שהגיעו לחוג בביתך.

יום שני שעת סיפור, תודה לפוריה שכל כך התמידה.

יום שלישי "גיל הזהב" וביום חמישי מועדון דליה.

בכל זאת מילת תודה מעומק הלב לדר' דני לצוות המרפאה, לגבי הנהגת, לישראל שהיה בכל רגע.

למלאך גרשון, ששנים התפלל לבריאותך בבית הכנסת באפרת, לחברים שלנו, שתמיד שאלו והעבירו ד"ש חם.

לילדי ומשפחותיהם, שהתמידו לבקר ולשמח אותך,

לאהוד, שכשהיה באץ תמיד הגיע ודאג לתקן כל דבר.

לכולם תודה רבה.

 

אמא שלי, עדיין אני לא יכולה לומר בעבר

אמא, גם החיבוק החזק שלי לוקח אותך לאדמת כפר מנחם ליד אבא.

                                       שמרי עלינו באהבה בתך חנה.

 

 


חסר רכיב