חסר רכיב

דפי מידע מס' 35, שבועות 2009

29/05/2009

דפי מידע מס. 35           אייר התשס"ט, מאי 2009

 

 

"וחג שבועות תעשה לך ביכורי קציר חיטים"

שמות ל"ד

 

 

 

חג שמח לכל היישוב,

 

בחג השבועות ישנה התייחסות למספר אלמנטים שונים ביניהם חג הביכורים בו מציינים את ביכורי השנה, וחג מתן תורה.  אם נתייחס לאלמנטים אלה ברמה היישובית הרי שמחד אין לנו את הפריבילגיה לקבלת תורה ברורה ומוסדרת ואנו עובדים על כך יום-יום שבוע –שבוע, כדי לנסות ולהגיע לתורה המתאימה ביותר לנו. אין ספק, שיש בכך קושי רב, אך גם חדשנות, יצירתיות והרבה פוטנציאל. אציע שבתוך תהליך זה ניקח על עצמנו מספר כללים בסיסיים של כבוד הדדי, הקשבה, סבלנות וסובלנות ואלה ללא ספק יסייעו לתהליך להיות מהנה יותר ולכולנו יהיה נעים יותר ביישוב.

באלמנט הביכורים נדמה לי כי ישנם הרבה "ביכורים": ועד נבחר, מנהלת חינוך נבחרת, תקציב יישוב, תרבות יישובית ועוד ועוד "ביכורים" קטנים לאורך הדרך כאמור בנושא כתיבת ה"תורה".

 

עידכונים:

חינוך- לפני כשבועיים געשו הרוחות בעת פורום הורים יישובי בו הוצגה מערכת החינוך היישובית במקצועיות בבהירות ובאחריות ע"י גבריאלה חבויניק מנהלת המערכת.  הרבה מהשאלות שהועלו התייחסו לנושא הכלכלי.  יש לציין, כי אנו עובדים במרץ על "סגירת" כל הקצוות, שבהעברת המערכת מבעלות הקיבוץ לבעלות היישוב. יחד עם זאת, מבחינה כלכלית השנה הבאה כבר תוכננה ולקחה בחשבון את כל המרכיבים השונים, כולל התאמת המבנים לצרכי המערכת.  באסיפת היישוב הקרובה שתתקיים ביום ד 3.6.09 נתייחס לעקרונות הפעלת המערכת, הסביבה הארגונית, העקרונות אותן גיבש "צוות ההסכמות" (צוות מתוך הוועד אשר תפקידו היה להגיע להסכמות בין הקיבוץ והיישוב, הקשורות למערכת החינוך והפעלתה, תוך הכרה באינטרסים המשותפים והשונים). יש לציין, כי הצוות פעל מתוך מטרה להגיע לפתרון של WIN-WIN . כמו כן יוצגו צרכי המערכת והסטנדרטים בהם היא עובדת כעת ובשנים הבאות. הגיעו בהמוניכם!.  

 

תרבותלאחר תקופה ארוכה שניקי מור הובילה את התרבות ביישוב היא החליטה לסיים את תפקידה. אנו מעריכים ומודים לה מאוד מאוד על תרומתה, השקעתה ופועלה.

מכרז לתפקיד זה יפורסם בקרוב.

בהמשך לכך ומתוך הכרה בחשיבות תחום זה, בהנחת אבני הבסיס להתהוות היישוב,  אנו מתחילים בתהליך קהילתי שיעסוק בתרבות. את התהליך תוביל בהתנדבות ענת סגל, יועצת ארגונית במקצועה ותושבת היישוב המתגוררת בהרחבה. היא תכשיר מספר מנחים מן היישוב להנחות צוותי עבודה שיפעלו בהמשך. אנו מודים לכל המתגייסים לנושא חשוב זה.

ועד היישוב וצוות התרבות בחן ושקל את הנושא והחליט כי עד סיום גיבוש "מדיניות תרבות" יישובית תתאפשר מכירה באירועי היישוב עפ"י תנאים שפורסמו באתר ובמייל.

אנו מחפשים מתנדב לראיין ולהציג משפחות מעל דפי עיתון מכובד זה. מדור זה יכול לתרום להכרות הדדית בין התושבים השונים.      

 

הספארי פותח את שעריו למבקרים בשבתות. הגעת הרכבים הפריעה לתושבים המתגוררים בסמוך לכביש המוביל למקום. לאחר טיפול בנושא נמצאה דרך חלופית, שאנו תקווה, שתוכשר עד שבת הקרובה ולא תפריע לתושבים.

 

ולפני סיום, בואו נזכור כולנו כי בכל מפגש בו יש קושי, מחלוקת, הבדלי תפיסות מנהגים ואורחות חיים נזכור להסתכל על התמונה הרחבה באיזה יישוב אנו רוצים לחיות? באיזו אוירה? באיזה יחסי שכנות?  בתשובות לשאלות אלה יימצא הכוח להבליג מעבר למחלוקת הנקודתית, לוותר, לנסות ולראות את פני הדברים גם מתוך נקודת מבטו של ה"אחר".                                                          

 

                                                          חג שמח,

 

                                                          חמוטל דויטשמן

                                                          מזכירת היישוב

 

 

 


                              

 

מנהלת ענף המזון מבקשת לשפר את השרות בענף, לצורך כך הוכן סקר שביעות רצון.

דפי הסקר חולקו בתאי הדואר.

התשובות לסקר דורשות רבע שעה מחשבה והן חשובות לנו מאוד לצורך שיפור וייעול. אנו מקווים לשיתוף פעולה.

בבקשה ענו על השאלון והחזירו לתיבה המיועדת בהקדם.

תודה- מנהלת ענף המזון.

 

 

 


 

 

סיכום ישיבת ועד:                                                                                            ישיבה מס 08.09

                                                                                                                        תאריך 24.5.09              

 

נוכחים: יונית, דלית, טולדו, ליאור, בועז, יענקלה, חמוטל, יחיעם, אבי, ליאור, חמוטל

 

חינוך:

        צוות הסכמות – בישיבת צוות ההסכמות האחרונה עלה פעם נוספת נושא ההשקעות בחינוך והתקבל דיווח מישיבה נוספת של "צוות ההסכמות". לאחר אישור עקרוני של הוועד למתווה הדבר יועבר כעת לדיון בגופי הניהול של הקיבוץ, היות והוא הגוף בעל הנכסים ובעל ההון.  הדיון בקיבוץ ייערך בתקופה הקרובה. כמו כן נמסר, כי שנת הלימודים הבאה לקחה בחשבון מבחינה תמחירית את הסכום שיושקע במבנים.

- הועד ממליץ לבחון, לקראת סוף השנה,  העברה חד פעמית של כסף  מהיתרה של היישוב למערכת החינוך, בשל צרכים הנובעים מההשקעות.

 

תשלומי מע"מ – ייבדקו האפשרויות ברמה המשפטית להקטנת תשלומי המע"מ בגין  מעבר כספים בין שתי האגודות

 

שכ"ד – הוצגה נוסחא המתייחסת לתחזוקה, חצר, מצב קבלת והחזרת הנכס.  הפירוט ייעשה בעת כתיבת חוזה משפטי בין שתי האגודות.

 

        אסיפה

הוצגה התוכנית לאסיפה- יוצגו  עקרונות עבודה, שחקנים מרכזיים, פירוט מערכת החינוך צפי ילדים ומבנים

 

        הנחות בשכ"ל לימוד במערכת

במנהלת החינוך האחרונה הובא לדיון פעם נוספת סוגיית ההנחות בשכר לימוד, לאחר דיון המנהלת לא הגיעה להסכמה וביקשה להעביר את הדיון לוועד.

מכיוון, שהמערכת היא ללא כוונת רווח והיא ללא ערבות הדדית, אין בידי המערכת תקציב לסבסוד, בנוסף כל המודלים שהועלו למתן הנחות יוצרים העדפה מלאכותית, שלאו דווקא מסייעת למי שאובייקטיבית זקוק להנחה.

החלטת הועד להחזיר את ההחלטה למנהלת עם המלצה לא לתת הנחות עפ"י נוסחא של מס' ילדים או סכום.

תבדקנה אפשרויות לסייע למשפחות הנמצאות במצוקה כלכלית. 

 

הכנה למפגש ועד- הרחבה

מפגש ועד הרחבה יתקיים אצל מש' שחורי

הדיון ייסוב סביב השאלה: מה הציפיות שלי מהיישוב ומה הציפיות שלי מהוועד?

חמוטל תנהל את הדיון

 

גיבוש נהלי הפצת מידע בתוך הועד ובין הועד לקהילה

הוחלט לייצר דף עדכון קבוע מפעילות הועד ביום קבוע פעם בשבוע, הוא יפורסם באתר.

הועלתה בקשה לדון פעם נוספת בנחיצות דפי המידע, על מהות התוכן, תדירות ואמצעי הפצה.

הוחלט להקדיש לנושא דיון באחת מהישיבות הועד הקרובות.

 

ועדת בקורת

הוחלט לפרסם את תפקיד ועדת הביקורת, לפתוח הרשמה למועמדים

ארבעה מתנדבים שניים מהקיבוץ שניים מההרחבה.

תאריכים וממועד קלפי יפורסמו בקרוב

 

    

              עדכונים

חובות לישוב:

ישנן משפחות בהרחבה שטרם שילמו את חובן לישוב, נשלחו כבר שתי הודעות להסדרת החוב, בימים הקרובים נבצע שיחות לנסות להסדיר את הנושא.

במידה והחוב לא יוסדר אנו נעביר את הטיפול לידי משרד עו"ד של הישוב.

בנוסף, נעשתה פעולת גבייה של כספי ליווי ההסעות, גם בנושא זה יש משפחות שחייבות תשלום וטרם הסדירו את חובן.       

 

הנה"ח:

נערכים  ראיונות של מנהלי חשבונות לצורך איתור איש המקצוע המתאים. בנוסף תידרש עלות נוספת להקמת משרד.

 

תרבות:

ניקי הודיעה על סיום תפקידה.

הועד מכיר ומוקיר את ניקי על  ההשקעה תשומת הלב והמסירות לתפקיד, אנו מאחלים לניקי הצלחה בהמשך הדרך

בימים הקרובים יצא מכרז למשרת רכז/ת תרבות

 

שבועות – ליאור

צוות מאוזן מבחינת הרחבה\ קיבוץ. מדובר באירוע שונה מבחינת ההתנהלות שלו משנים קודמות, הועלו בעיות תקציביות בגין הגדלת כמות המשתתפים בחג.

 

אירוע מסכם לחגיגות ה70 - דלית

התקציב לאירוע מבוסס על מענק המועצה לישוב בסך 70,000₪

התוכנית הייתה לשכור את שירותיו של שי לביא מפיק אירועים, בסכום הנ"ל, עפ"י הצעת מחיר שניתנה.

בגלל מורכבות האירוע והוצאות נוספות, שצפויות להיות ולא תוכננו תקציבית, לא נחתמה העסקה, דיון בנושא יתקיים בימים הקרובים.

 

בימים אלו אנו מתחילים תהליך ארגוני שיונחה ע"י ענת סגל (הרחבה) להנחיית מנחים לצוותי חשיבה בנושא התרבות בישוב.

הפרטים המלאים ימסרו בקרוב

 

קליטה - יונית

צוות הקליטה קיים כבר פגישה ראשונה

החל תהליך הפקה של חוברת קליטה, ספר טלפונים יישובי.

כל משפחה חדשה תתקבל ע"י שנים מחברי הצוות עם שי צנוע ומידע מודפס.

בנוסף יתקיים כנס למשפחות נכנסות אחד ביולי ואחד באוגוסט.

 

ספארי – אבי

אנו פועלים למציאת דרך חלופית בניסיון להכשירה כבר מהשבת הקרובה.

הדרך תהיה מכניסה בשביל עפר לפני המשחטה והקפה של הקיבוץ מכיוון דרום ליד השקדים.

הודעה מסודרת תצא בימים הקרובים.

 

 

דלית גדיש

 

 


 

 

שלום לכולם!

לאחר דיון לגביי מכירה באירועי תרבות ביישוב הוחלט ע"י הועד וצוות התרבות להמשיך ולאפשר מכירה באירועי תרבות זאת עד דיון מסודר בתרבות היישובית בכללותה.

אפשרות זו תפתח לתושבי היישוב אשר יעמדו בתנאים הבאים:

  

1        בעל הדוכן יהיה תושב היישוב למעט מקרים מיוחדים שיתואמו עם צוות התרבות.

2        המוכר יקים על חשבונו דוכן וידאג לכל הנדרש בכדי להפעילו.

3        המוכר יהיה ערוך לשרת את כמות המוזמנים לאירוע מבחינת מתן שירות וקבלת תשלום.

4        על המוכר לדאוג לתנאים הולמים לשמירה על המזון או המשקאות (קירור חימום ותנאים הולמים לאחסון מזון).

5        על המוכר לתאם עם צוות התרבות את המכירה ולקבל אישורו לסוג המוצרים, מיקום, זמנים, ודרישות נוספות שיועלו ע"י צוות התרבות.

6        הישוב לא יהיה אחראי לספק חשמל או כל ציוד אחר עבור הפעלת דוכן המכירה.

7        על בעל הדוכן להשאיר את המקום נקי ולדאוג לעצמו לכל האישורים הנדרשים (ביטוח, מיסוי וכיו"ב).  

 

 

                                                    דלית גדיש חמוטל דויטשמן וצוות התרבות

 

 

 


 

 

 

שמו של חג השבועות נתן לו על שם שבעת השבועות של "ספירת העומר, שתחילתם בפסח ופסגתם בחג השבועות, המועד בו התרחש לפי המסורת מעמד הר סיני.

 

פסח הוא הזמן, בו הפסיקו בני ישראל לשרת את פרעה, כלומר סילקו את המדכא העריץ שלהם.

התורה ניתנה בשבועות, כדי לא להחליף שעבוד זה בשעבוד אחר.

מתן תורה זהו האירוע בו הפכו בני ישראל לבני חורין. בני חורין לשאוף למטרות העמוקות והמשמעותיות ביותר בחיים.

 

 

 


 

 

 

סלט חלומי לשבועות

חומרים:

עלי בייבי סלט                                  לרוטב:

עגבניות שרי                                     1 כפית חרדל גרגרים

 מלפפונים                                        1 כפית דבש

פלפל צהוב או כתום                           פלפל שחור גרוס     

בצל ירוק                                         1 כפית חומץ בלסמי, או בן יין

1 חב' גבינת חלומי                             1 כפית טחינה גולמית (לא חובה)

3 כפות צנוברים קלויים                      4\1 כוס שמן זית

 

הכנה: חותכים את הירקות לקוביות, מוסיפים את הבייבי סלט ומעבירים לקערת   

         הגשה גדולה.

מערבבים את 5 חומרי הרוטב הראשונים יחד היטב בכלי נפרד. מוסיפים את שמן הזית ומערבבים עד שהרוטב מקבל מרקם אחיד- חשוב! קולים את הצנוברים.

ממש לפני ההגשה: מערבבים את הסלט עם הרוטב, מפזרים למעלה את הצנוברים הקלויים. חותכים את גבינת החלומי לקוביות או פרוסות מחממים מעט שמן זית במחבת ומטגנים משני הצדדים עד שגבינת החלומי מקבלת צבע זהוב. מפזרים על הסלט ונהנים.

                                                                   הכינה והמליצה: יסמין יוגב

 

מניסיוני- ילדים מאוד אוהבים את הסלט הזה.

 

 


 

 

 

אידיאות גדולות / שיר מאת נחום שור      לעלון כפר מנחם. לחג השבועות.

 

אידיאות גדולות נכתבו למען האדם

בשם אידיאות גדולות נשפך גם הרבה דם.

אידיאות גדולות חותרות את העולם לשנות

להביא מזור למצוקות אנוש, על חוליי התבל לענות.

 

אין לוותר בשום אופן, על שאיפות הרבים וטובים

עולם חדש לברוא –ולהפעיל לשם כך מנופים.

של מחשבה והגות, של מעשים ושל מאבק

מעולם ישן וקורס, לנער כל שגרה ואבק.

 

אך עד שתבוא הגאולה ולבל תצא עד אז הנשמה

פן אידיאות גדולות ייטמנו שוב עמוק באדמה.

את הבריות יש פשוט לאהוב ומשלנו להן לתת

לעשות את המיטב למענן ואולי הטוב האפשרי – יופיע כאן ועכשיו –

ייתכן בהחלט.

 

נחום שור, כפר מנחם, 17.05.2009.

 

 

 


 

 

 

 

ברכת ברוכים הבאים והתערות מוצלחת

למשפחות ארדיטי, גלמן וטליס

 

 

 

לאלזה  לאליז ואמנון לחלי ועודד והמשפחה כולה

   ברכות חמות להולדת הבן הנכד והנין רותם

 

 


 

 

 

בהצבעה בקלפי ב- 21-22.5.09 התקבלו התוצאות:

*התקבלה הבקשה לדיון חוזר בבחירת יו"ר הנהלה משקית.

*נדחתה הבקשה לדיון חוזר בנושא הפעלת ההסדרים  הכספיים של שיוך דירות.

 

 


 

 

 

        עם חנה ,מיכל ואילת

           והמשפחה כולה

       אנו אבלים על מות חברתנו

           ארלט בן אשר

 

 

 


 

 

 

ארלט בן אשר ( ז'ורנו )  - 20.05.1920 – 23.05.2009.- קיצור תולדות חיים.

 

ארלט נולדה ב-20 במאי שנת  1920, בתוניס, עיר הבירה של תוניסיה , שבצפון אפריקה, להוריה פליקס ולאה. היו לה שתי אחיות ושני אחים, הרבה דודים ודודות, סבים וסבתות, משפחה רחבה וענפה וילדות מאושרת.

כבר בילדותה הצטרפה ארלט לתנועת "השומר הצעיר " בתוניס ולאחר זמן נהייתה מדריכה פעילה בתנועה. בקן של "השומר הצעיר"  היא הכירה את רפאל בן אשר, אותו כינתה תמיד בחיבה ובאהבה בשם רפי, והם נהיו במהרה לזוג אוהבים. אבל רק בדצמבר שנת 1943, התאפשרה חתונתם, שהתקיימה בבית הכנסת הגדול בתוניס. חנה, הבת הבכורה, נולדה כבר בשנת 1944, מיכל  נולדה שנתיים לאחר מכן , בשנת 1946, יואל המנוח נולד  בשנת 1951, בעת שהמשפחה הייתה בקיבוץ דן שבגליל העליון ואיילת, בת הזקונים נולדה בעת שהמשפחה הייתה כבר בכפר מנחם, בשנת 1958.

בשנת 1949, עלתה משפחת בן אשר לישראל ובתאריך –19 בספטמבר באותה שנה, הם הגיעו לקיבוץ דן. לאחר חמש שנים ומעלה ובשל צרכי הילדים למערכת חינוך אחרת, הם עברו אלינו, לכפר מנחם והצטרפו לקיבוץ שלנו  ב-26 בדצמבר , שנת 1954.

מאז, במשך קרוב ל- 55 שנים, הייתה ארלט חברה פעילה ומסורה בקיבוצנו. היא עבדה בבית הילדים, במטבח, במחסן הבגדים, בניהול המועדון לחבר במשך הרבה שנים ובדואר. ארלט הייתה גם אחראית על מדור היחידים בקיבוצנו ופעלה במסירות רבה ובכשרון בתפקידה זה, כפי שמלאה את כל תפקידיה הרבים האחרים.

מעורבותה של ארלט בחיי הקיבוץ הביאה אותה, מדי פעם, לכתוב מאמרים בעלון הקיבוץ, לדבר בשיחות הקיבוץ ולהשמיע את קולה. וקול זה אמנם נחשב והוערך על ידי החברים.

ארלט השתתפה גם בסמינרים שונים, כולל סמינרים לחברות, סמינרים רעיוניים ופוליטיים וכמו רפאל גם היא הייתה מעורבת ומתנדבת בפעילות הפוליטית גם לעת זקנתה.

לפני כשנה וחצי, הסעתי את ארלט לכנס הארצי של עולי תוניסיה  בישראל, שנערך בירושלים ויכולתי להתרשם עד כמה עולי ארץ זו מכירים, מוקירים ואוהבים אותה, כשם שהם נושאים בלבם בגאווה ובגעגועים,  את זיכרון אישיותו של רפאל, בן זוגה, שהיה אחד המנהיגים הצעירים הבולטים ביותר בהתעוררות הציונית של יהודי  תוניסיה, בשלהי מלחמת העולם השנייה ולאחריה והיה  גם ממייסדי תנועת  "השומר הצעיר" בארץ זו ומייסד הקרן הקיימת  בתוניסיה.

בין ארלט ורפאל שררו יחסי זוגיות ואהבה מופלאה ונהדרת ומותו , בשנת 2003, הייתה מכה קשה לארלט ולכל המשפחה. אך היא נשאה באצילות את כאבה והמשיכה לדאוג למשפחתה ולחבריה הרבים.

אנו משתתפים באבלה הכבד של כל המשפחה ומייחלים שלא תדעו עוד צער ודאבה.

ינעמו לארלט רגבי אדמתנו ואנו ננצור ונזכור לתמיד את זכרה הברוך בצרור חיינו.

 

נחום שור, דברים על הקבר, 24.05.2009.

 

 

 


 

 

 

לחברי ישובי מועצה אזורית יואב שלום,

 

אני פונה אליכם לבקשת עזרה בתרומה לאשחר, לוחם ביחידת הגדעונים, בן קיבוץ חצור, שלפני שנתיים התגלה אצלו סרטן במוח, ולאחרונה חזר הסרטן במצב אלים עוד יותר.

 

אשחר גדל והתחנך ב"צפית" בקבוצת "ארז" (רבדים, נחשון וחצור) וסיים בשנת 1991 את חוק לימודיו. לאחר לימודיו יצא אשחר לשנת שירות ב"שומר הצעיר" ולאחריה התגייס לשריון שם שירת כקצין.

עם סיום שירותו הצבאי התגייס אשחר לאחת היחידות המובחרות והמסווגות ביותר הקיימות היום במערכת הביטחון. שם שירת במספר תפקידים כלוחם ובמסגרת זאת סיכן את חייו פעמים רבות.

 

לפני כשבוע הופיע אשחר בתוכנית "עובדה" עם אילנה דיין, על מנת לחשוף ולו במעט את סיפורו. אשחר ומשפחתו נאלצים לגייס תרומות במצב כמעט בלתי אפשרי, שבו מצד אחד המדינה אינה מאפשרת לו להיחשף עקב תפקידו, ומצד שני אינה מסייעת במימון טיפול ניסיוני בבלגיה, זאת מכיוון שאיננה מכירה בסרטן כחלק מעבודתו של אשחר.

 

אנו, חבריו של אשחר, שמנו לנו למטרה להציל את אשחר ואת משפחתו. לאשחר לא נותר עוד הרבה זמן לחיות אם הטיפול לא יתבצע במהרה, ואנו מבקשים מכל מי שיכול, שיתרום ככל שביכולתו למטרה חשובה זאת.

 

נכון, שעד שהנושא לא קרוב לליבך אתה נוטה לומר שזהו עוד מקרה טראגי מיני רבים ושאי אפשר לעמוד בכל הבקשות המופיעות חדשות לבקרים לסיוע לאותם מקרים.

מקרה זה הוא שונה, לפחות מבחינתנו – אשחר הוא חלק מאיתנו, חלק מכם. אשחר הוא הסיפור של האזור הזה, הנוף הזה, הילד שלנו, המשפחה שלנו.

 

ב-22/5 תתקיים ריצה/צעידה לחיים למען אשחר 5 ו-10 ק"מ באזור נחל הירקון בת"א. כל מי שירשם יוכל לתרום 100 ש"ח ולהגיע באותה הזדמנות לעודד את רוחו של אשחר.

 

פרטים נוספים על אשחר ועל אפשרויות התרומה באתר:  www.eshchar.com

לפרטים נוספים: גל שופר, קיבוץ רבדים 054-3216365

 

נא העבירו בקשה זאת לכל מי שאתם מכירים על מנת שנוכל להחזיר ולו במעט לאשחר על מה שהוא עשה למען המדינה, בהצילו חיים של ישראלים רבים, והמדינה היום מתקשה להחזיר לו באותו מטבע ולהצילו.

 

תודה מקרב לב.

 

הנני פונה לכל אחת ואחד להושיט יד ולהיות שותף למאמץ המשותף של כולנו.

 

                                                                                                              בברכה

                                                                                                            רני טריינין

 

 

 


חסר רכיב