חסר רכיב

דפי מידע 10 - ינו.08

09/01/2008
דפי מידע 10 - ינואר 2008

 

טבת התשס"ז, ינואר 2007

דפים קודמים
דף מידע 6
דף מידע 7
דף מידע 8
דף מידע 9
משולחן המזכיר

דווח מישיבות המזכירות

בישיבות האחרונות עסקה המזכירות בעיקר בבחינת תקציב 2008 ובנייתו לקראת הדיון בשיחת  הקיבוץ. בדיונים עלו הנושאים הבאים:

א.     דיון ברמת השותפות – הערבות ההדדית אותה אנו רוצים לשמר ב 2008 בקיבוץ כפר מנחם.

ב.      בדיקה ושיוך  של כל סעיפי התקציב בשלושה מישורים: ערבות הדדית, מוניציפאלי ועסקי הקהילה.

ג.       ניסיון להתחיל ולהחיל בתקציב הקהילה את  עיקרון "סבסוד הנצרך ולא סבסוד המצרך". עקרון זה משמעותי ומקבע את רמת הערבות ההדדית בין חברי הקהילה.

ד.      הורדת מיסים.

המגמות העיקריות בתוכנית הן:

-         הקטנת מס הקהילה בשיעור של כ 20% עד 30%.

-         המשך תהליך הקטנת הסיבסודים, במגמה של צמצום הדרגתי של הסבסוד ולא חיסולו.

-         שיוך הוצאות לא מחולקות לשירותים שניתנים לחבר.

חשוב מאוד לציין, כי בסך הכול הקטנת הסיבסודים קטנה מגובה הזיכוי במס. דבר המתאפשר משיפור משמעותי בפעילות הקהילה.

 

המזכירות  תציג את תוכנית  העבודה שלה ואת המודל התקציבי המוצע לבחינת הציבור. הציבור ידון בדברים ויכריע לגבי תוכנית העבודה ותקציב הקהילה ל -2008. הדיונים בשיחת הקיבוץ יתקיימו  מיד עם סיום דיוני התקציב בהנהלה המשקית ואישור תוכנית משק.

אנו נערכים בימים אלו להתחיל את המהלך של תשלום שכ"ד עבור מבנים. חלק מהענפים, היזמים והחברים כבר שילמו בשנת 2007 שכ"ד וחלקם מתחילים לשלם בינואר 2008. הדבר חדש לנו ולכם. במידה ורכז ענף, או יזם, או חבר מרגיש כי ההערכה שנעשתה לגבי הנכס שבידיו מוטעית, אנו מזמינים אותו לבוא ולדבר איתנו, על מנת שנוכל להיכנס למהלך זה בצורה הטובה ביותר והנכונה ביותר.

אני מזכיר כי שלימלה בחו"ל והפניות בנושא ממוענות אלי.

 

בשיחת הקיבוץ היום דנים באחד הנושאים החשובים והמהותיים לקיבוץ כפר מנחם. נושא אשר משפיע ישירות על המשכו של הקיבוץ.

הנושא הוא קליטת בני ובנות הקיבוץ. אני שמח על כך,  כי צוות גדול של אנשים בחר לעסוק בנושא זה. ובטוח כי בשנת  2008  העיסוק בצמיחה, גדילה הרחבה וקליטה, יהיה מרכזי, אם זה בקליטת ההרחבה ואם זה בקבלת החלטות בנושא קליטת בני/בנות קיבוץ – מגרשים לא מבונים.

צמיחה זו מציבה בפנינו אתגר גדול מאי פעם, אתגר אליו אנו נערכים מזה תקופה ארוכה,  אתגר המציב את כפר מנחם במציאות אחרת לגמרי.

שנה אזרחית טובה.

זיו מצליח -מזכיר

 

משולחנו של מרכז משק

שנת 2008 עומדת לפתחנו, בקרוב אנו מתחילים בהנהלה המשקית את דיוני התקציב ל- 2008. קודם לכן התקיים דיון בתקציב הקהילה במזכירות, תוצאות הדיון יועלו בהנהלה משקית וכמו כן יובאו לידיעת הציבור והסכמתו.

בהנהלה משקית התקיים דיון וסיכום 3/4 שנה, הדוח שגרתי ותואם את הציפיות.

 

דו"ח מפרוטוקול הנהלה משקית.

דווח משקי:

רפת – התשומות בחקלאות גבוהות, (בעיקר מזון ואנרגיה), הפיצוי שיבוא לידי ביטוי, יהיה בעליית מחיר המטרה לליטר חלב. הפיצוי –עליה ב- 20 א"ג לליטר חלב יינתן רק ברבעון האחרון של השנה, כך שליטר חלב בשער הרפת פודה 2 ₪ . אנו חורגים מעבר למכסה ולכן מקוים שנעמוד בתוכנית שהצבנו ל- 2007.

לול רביה- תשומות המזון נותנות את חותמן גם בלול.

מחצבה- השנה, כפי ששערנו, התוצאות פחות טובות מאשתקד, אך טובות מהתחזית.

ענף הצומח- כותנה- השנה לא היטיבה עמנו, ב- 2008 הכותנה לא נמצאת בתוכנית הזריעה, במקומה נגדל יותר חיטה, תירס וחמניות.

בשקדים- היבולים טובים והמחיר סביר.

ענפי עזר ויזמויות –יש שיפור בהתנהגות ובחשיבה הכלכלית. הכנסות חד פעמיות המגיעות לנו מהפקעות "כביש 6" ו"הרכבת" לא התקבלו (בעיקר בגלל מחלוקות מול מנהל מקרקעי ישראל לגבי הפיצוי המגיע לנו בגין הפקעת קרקע זמנית).

 

דווח קהילה

השכרת דירות –לא נפגעה בגלל מעבר גביה על בסיס שקלי במקום דולרי (וזה טוב לדיירים ולנו).

למרות הניסיונות, אנו לא מצליחים לאיזון ע"פ התוכנית, בעיקר בענף המזון ובית הלבוש.

בענף המזון - מחפשים שיתוף פעולה שיביא לאיזון.

בענף הלבוש- יש צמצום שימוש הדרגתי (חברים קונים מכונות כביסה).

במרכולית – מתבצע סקר ע"י חברה חיצונית איך לשפר ולמקסם את היכולות של המרכולית לעתיד לבוא.

עידכונים נוספים:

א.     מניות תנובה- שער הדולר משחק לרעתנו, התמורה תהיה נמוכה ממה שתוכנן.

ב.      במנהל מקרקעי ישראל (לאחר תהליך ארוך ומייגע), "הסכימו" לקבל מקדמה של 2.4 מ' ₪ עבור התשלום על התמלוגים המגיעים להם משנת 2003. עדיין יש מחלוקת מולם על ההצמדה המגיעה להם עבור השנים שלא שולם התמלוג.

להבנה ותזכורת: המנהל גובה על כל טון כורכר או חול תמלוג כספי, ובשנת 2003 החליט באופן חד צדדי להפסיק לגבות בטענה שאנו פועלים שלא כחוק, נכון להיום קיבלנו היתר עבודה ל- 5 שנים שמתוכם כבר עברה שנה.

 

לכל החברים שעוסקים בתכנון לשיפוץ והרחבת בתיהם וכבר הכינו תוכניות נא להעביר שמותיכם לסיגל בהקדם.

אנו פועלים לקבלת ההיתרים מהג"א, ננסה לקבל אותם בצורה מרוכזת, מבלי להבטיח דבר

רשם: אבי - מרכז משק

 

פתיחת חשבונות בנק אישיים -תגובה

אל מול אחדות הדעים , ומסע השכנוע המאסיבי בדבר היתרונות (בלבד!) שבהעברת כספי החברים  לבנקים, ברצוני לערער מעט את התמונה החד-ממדית שהוצגה:

א)      הקבוץ יפסיד סכום כסף גדול (כ-400,000 ₪) שכיום הוא מרוויח מן הריבית בגין כספי החברים. מפתיע אותי שאנו מוותרים בקלות כה רבה על סכום כה גדול.

ב)      עצמאותו של החבר תצטמצם ולא תגדל: כעת יש באפשרותו לבחור בין שתי אופציות – להחזיק את כספו בקיבוץ ואם ברצונו גם בבנק, תוך  הפעלת שיקול דעתו האישי. מציעי המהלך, לעומת זאת, אינם סומכים על שיקול הדעת של החברים שמעדיפים להחזיק את כספם בקיבוץ בלבד, וכופים עליהם לפתוח חשבון בנק.

ג)        לגבי טענת ההטבות שהבנקים נותנים: ריבית, אשראי וכדומה – הבנקים נותנים אותם ביד נדיבה רק למי שבידיהם סכומי כסף גדולים. וודאי שאין מדובר במי שאינם יכולים "לגמור את החודש", ונאלצים לשלם לבנק ריבית גבוהה על כל "מינוס".  כמו כן, במסגרת דברי ההלל לבנקים נעדר אזכור העמלות הרבות הנגבות על-ידי הבנק, ואשר היום החבר משוחרר מהן.

ד)      לגבי טענת הסיכון – מי שמופקדים על המערכת הפיננסית בקיבוץ צריכים ויכולים למצוא אפיקים בנקאיים שישמשו עתודות כספיות בזמן משבר.

 

בתיה זלינגר

בחודש דצמבר ירדו כ- 73 מ"מ גשם

חדש בכלבו

 

אקו –תיק  - תיק אקולוגי

תיק מבד כותנה טבעי, המיועד לשימוש רב פעמי, כדי להחליף את שקיות הפלסטיק המזהמות את הסביבה.

שימוש בשקיות בד רב פעמיות זו תרומה אישית של כל משתמש, בשמירה על הסביבה.

 

הצדעה והוקרה לעובדי מערכות החינוך

 

מיכל סלע - "צפית"

                                                        20/12/2007

 

מיכל עובדת כמורה שנים רבות ב"צפית".

במשך כל השנים הראתה מיכל מקצועיות ברמה גבוהה, מסירות, אכפתיות ואהבה לחניכי בית הספר ולחניכי המרכז בפרט, וכמובן

 לבית הספר ולעובדיו.

מיכל ריכזה שנים את מרכז הלמידה בנוסף להיותה מורה מאד מיוחדת. עשרות רבות של חניכים חבים לה את הצלחתם כתלמידים וכבוגרים

 מן המניין ב"צפית".

מיכל הצליחה בצורה יפה מאד להתאים עצמה לשינויים שחלו ב"צפית", במעבר מלמידה פרטנית ללמידה בקבוצות  ובתרבות הנוער.

מיכל הינה שותפה וחברת צוות מסורה שהיא ברכה לכל מערכת חינוכית ומעל הכל ל"צפית".

 

 

בברכה

יונתן ברוק

מנהל ביה"ס "צפית"

 

.

===========

.

לסימה

לגליה ויפים

וכל המשפחה

ברכות חמות

לנישואי

גבי עב"ל מירב

חסר רכיב