חסר רכיב

הנגריה

11/07/2021

ב-31.3.36 הוחלט לקנות נגריה מכנית ברמתיים, במחיר 300 לא"י. הנגרים, שלושה חברים מחברי כרית עסקו בעבודת נגרות לבניין. עם המעבר מהדר לכפר מנחם הועברה גם הנגריה.

בשנים שלאחר מלחמת השחרור, (48-49),נוכח גלי העליה שהגיעו לארץ, עלה הביקוש למוצרים מהנגריה. 50% מהתוצרים בנגריה הופנו לבניין וריהוט בקיבוץ ו-50% הנוספים הופנו לעבודות חוץ, עבור הסוכנות (לוחות עץ לבניית צריפים) וריהוט סטנדרטי (שולחנות, מיטות, ארונות, ספסלים וכו')לסוכנות, לקופ"ח ולסולל בונה. באותה תקופה עבדו בנגריה כ- 15-20 עובדים) 

הנגריה הייתה המפעל התעשייתי הראשון כאשר בשנות ה-70 ייצרו במקום כסאות נוח וקופסאות תפירה.

בסוף שנות ה-80 "צמח", ביוזמת נגרים ותיקים, מפעל "צעצועי הכפר" במסגרתו יצרו הנגרים לוחות מגנטיים שנמכרו עבור תלמידים בבתי הספר ובבתים.

במהלך השנים עברו בנגריה חברים רבים וכיום מספקת הנגריה שרותים לקיבוץ ולפי ביקוש לחברים ולפונים מבחוץ.חסר רכיב