חסר רכיב

המקלחת הציבורית

25/03/2019
המקלחת הציבורית היתה לא רק מקום אלא גם מושג אליו נבנו סיפורים ואגדות.
המקום שימש שנים רבות מאוד למפגש חברתי כמו גם להתקלח - כאשר בבתים בו גרו החברים: צריפים, שיכון רכטר, שכון עולים ועוד לא היו מקלחות ומים חמים.
שנים רבות שימשה הקומה התחתונה ל"אמבטיות טבריה" וגם לשימושים נוספים ....
כיום משמש המקום מגורים
חסר רכיב