חסר רכיב

לול פק

21/03/2019
ראשית ענף הלול בכפר מנחם היה מבנה לגידול עופות למאכל - לול פיטום, שהיה ממוקם במקום זו, בו היום מבנה חדש וחדיש זה.
בהמשך נבנו גם: לולי מזרח - לטיפוח אמהות להטלה, לולי רביה לביצי עופות לבשר, מדגריה ומשחטה.
במאה שעברה, ענף הלול על כל שלוחותיו היה מהענפים הגדולים והרווחיים של קיבוץ כפר מנחם.

העמסת העופות פעם בחודשיים היה מהפעילויות המלכדות ביותר בעיקר בין גברי הקיבוץ.
חסר רכיב