חסר רכיב

צריפים

13/03/2019


הראשון היה הוובל. צריף קטן, שלושה מ"ר גודלו והוא יועד למשפחות עם ילדים. ( כשנבנו בתי רכטר עברו לגור בו רווקים).
השניים היו הצריפים השוודים ,בכל צריף גרו ארבע משפחות  ולהן שתי יחידות שרותים.  יחידת שירותים לכל שתי משפחות.
אחרונים ומשודרגים היו הצריפים הפיניים – בכל צריף שתי משפחות ולכל משפחה יחידת שרותים נפרדת!.
חסר רכיב