חסר רכיב

ועדת בריאות

13/01/2019

הרכב ועדת בריאות:

יו"ר: אורית גלאור, 0524475453

סוזי אפרתי, אורי ברקת, אבנת רומבלסקי, נטע קריספין, רינה קרן.  

חסר רכיב