חסר רכיב

מזכירות כפר מנחם

הרכב המזכירות:
מנהל הקהילה חנן רוגלין, 050-5242876 
יו"ר הקהילה חלי זלינגר, 052-2218063
מזכירת קהילה סיגל סעידי טלפון 088508721 פקס: 088508601

אברהם טולדו, דני אלבירט, נבו מזור,וידי שקד, עידן קריסטל, עמית ארגוב, יזהר שרון, ריקי בן-אריה.
חסר רכיב