חסר רכיב

מזכירות כפר מנחם

14/01/2019
הרכב המזכירות:
מנהל הקהילה זאבי רוזנר, 050-2022114 
מזכירת קהילה סיגל סעידי טלפון 088508721 פקס: 088508601

אורנה תל אור, לילי לזרקביץ, מתן לפידות, צביה רייטר, עמית ארגוב, וידי שקד, יגאל קליין, מעיין שינדלר.
חסר רכיב