חסר רכיב

ישיבת ועד מקומי כפר-מנחם מס. 20 , 2 בנובמבר 2016

ישיבת ועד מקומי כפר-מנחם מס. 20 , 2 בנובמבר 2016
נוכחים : אביב, אלון, דני , יגאל, שלומי .
חסרים : אמיר,יפתח .
סדר יום:
.1 השקעות מתוך כספי פיתוח של הועד המקומי
.2 הצטרפות להסכם השקעות מתוך הכספים במועצה.
דיון:
.1 הוצגה בקשה לשימוש ביתרת כספי תקציבי הפיתוח המתקבלים מהמועצה
מדי שנה :
1.1 . 15 א' ₪ טיפול בהסדרת תנועה בישוב
2.1 . 15 א' ₪ שיפורים בטיחותיים
3.1 . 25 א' ₪ הוספת מתקנים ושיפור גבעת העת הילדים
יצאה בקשה לפרסם – ספציפית, במה הושקעו הכספים הקודמים שאושרו
וכן לפרסם עלויות (על בסיס הצעות מחיר) של ההשקעות האלו .
סוכם: מאשרים את הביצוע עוד השנה – 2016.

.2 הוצג ופורט הדף שנשלח מראש ע"י אלון שהיה שותף לגיבושו. הוסבר מקור
הכספים והתהליך הארוך שהוביל להסכם זה. הובהר שההסכם הוא פשרה
בין רצונות וציפיות .
הועד המקומי התבקש לצרף את חתימתו להסכם לטובת הרחבת האחריות
שבהסכמות .

סוכם: מקבלים את ההסכם ומברכים אליו. מצטרפים אליו ומצפים למימוש
הכספים ושיפורים שיבוא לטובת כל תושבי הישוב .
רשם : שלומי
חסר רכיב