חסר רכיב

תפקידים מרכזיים

01/08/2017
בעלי תפקידים אגודת כפר מנחם

• יו"ר אגודה- יעל דוידוב ברוידא
• מזכיר האגודה- זאב פקציארז
• מזכירה- אפרת מולאי
• מנהלת החינוך החברתי- כנרת אמויאל
• מנהלת הגיל הרך- שחר אברמסון אדלר
• מזכירת חינוך- קארין מלכה
• רכז בטחון- גידי קרון
• רכז תרבות- זוהר ארגוב, רותם בר אילן, ורדית זילבר
• יו"ר המזכירות בקיבוץ -חלי זלינגר


חברי ועד האגודה: 

• יעל דוידוב ברוידא
• אביב כהנא
• שלומי גרבר
• יובל שינדלר
• אבישי רטנר
• אלון גולדנברג
• יגאל קליין
• שגיא יודוביץ
• דותן אבירם
• גל אורן
• זאב פקציארז


חסר רכיב