חסר רכיב

תפקידים מרכזיים

01/08/2017
בעלי תפקידים אגודת כפר מנחם

• יו"ר אגודה- דרור אבודרם
• מזכיר האגודה- זאב פקציארז
• מזכירה- אפרת מולאי
• מנהלת החינוך החברתי- רעות רוקח
• מנהלת הגיל הרך- מיכל מנור עציוני
• מזכירת גיל רך- מורן יפרח
• רכז בטחון- גידי קרון
• רכז תרבות- אלעד בן אריה
• יו"ר המזכירות בקיבוץ - 
מרקוס שנהב 

חברי ועד האגודה: 

• דרור אבודרם
• רומבלסקי אבנת
• שלומי גרבר
• שלומי שקד
• מגידש טלי
• איובי חיים
• אוזן אסף
• יגאל ברק
• אביב כהנא
• עומרי ברזילי
• זאב פקציארז
• מרקוס שנהב – נציג הקיבוץ

חסר רכיב