חסר רכיב

התנגדויות ומענה לתב"ע

30/04/2023
מצורפים מסמכי ההתנגדויות לתוכנית - וכן, תשובת הקיבוץ
חסר רכיב