תגובות
  הוספה

  מייל המגיב כותרת פעולות  

שיהוי עבודות הרחבת כביש 383 בין כפר הריף לכפר מנחם התמשכותם מהווה סכנת חיים .
30/01/2020 13:11
בכביש זה מתבצעות עבודות הרחבה ,כחלק מעבודות אלה הונחו קורות המבטלות שוליים ולו מזעריים שהיו בעבר, קורות אלו מונחות לאורך  קטע גדול  של הכביש ,גם שהרחבת השוליים נסללה מזה זמן רב, הקורות בשולי הכביש אינן מוסרות ולא  נעשה מאמץ נראה בעין להביא לסיום העבודות ובפרט לסרת הקורות החוצצות בין שולי הכביש לנתיב. לא פעם נהגים הנעדרי תרבות נהיגה וכן משאיות כבדות  עוקפות  ומסכנים חיי נהגים הבאים מנגד הנותרים חסרי אונים לרכב הבא מנגד בלי שתהיה בידם אפשרות ולו לרדת לשוליים בזמן האחרון פעמים נתקלתי ברכב עוקף תור רכבים בפס הפרדה רצוף הדוהר לעברי נאלצתי  להגיע לעצירה  מוחלטת על מנת למנוע התנגשות חזיתית. בדרך זו גגם נוסעות משאיות כבדות מובילי טנקים וציוד צה"לי החורגות מנתיבם כך שלרכב ממול אין גם לאין לסטות גם כאם חלף על פניי רכב כזה שרק ס"מ בודדים מתאונה . אני קורא להביא לסיום העבודות, לא יתכן כי סלילת  קטע שלמספר בודד של  קילומטרים  יימשך שנים ויסכן שבעתיים הנוסעים בכביש זה מטרם החלו עבודות הסלילה וההרחבה .