שגיא יודוביץ

                   חבר קיבוץ כפר מנחם