ועד מקומי כפר מנחם
חברי הועד המכהנים:

 

 יו"ר-שלומי גרבר, אביב כהנא, אלון גולדנברג, אמיר פרן, דני אלבירט, יגאל ברק, יפתח אהרון.