שימוש במועדון - כולל הזמנתו
צפייה בתפוסת המועדון לחבר
יומן זה משמש להצגת פעילויות צבוריות ופרטיות.
ניתן לראות זמנים שעדיין לא תפוסים ולבקש לשריין אותם.
עדיפות לפעילות - למוסדות הקיבוץ ומוסדות האגודה.
היומן הוא עדיין נסיוני. ט.ל.ח.