שטחי צבר קמה
מפת שטחי צבר קמה
שטחי צבר קמה

שלום לכולם,
בהודעות העתידיות שיועברו לתושבים תצויין בכל פעם מספר החלקה אשר תרוסס ע"י צבר קמה.
מצורפת מפה עם מספרי החלקות.


המפה לצורך זיהוי ומעקב אחר החלקה המרוססת.
לידיעתכם.
בברכה,
צבר קמה