טופס להרשמת גישה למידע פנימי של הישוב
טופס זה מיועד להרשמה למי שמבקש גישה למידע הפנימי של כפר מנחם.

ההרשמה לא אוטומטית אלא מתבצעת במסגרת ניהול המערכת.

לאחר ההרשמה תקבל אישרור לכך

*שם פרטי
*שם משפחה
*סטאטוס בכפר מנחם (חבר /תושב בקיבוץ/הרחבה/אחר)
*שם משתמש (אותיות באנגלית או מספרים)
*סיסמא (אותיות באנגלית או מספרים
כתובת דואר אלקטרוני