חסר רכיב

פרוטוקולים - ועד.

24/02/2010
מתיישבי - ישיבה מס. 18.09

אגודת מתיישבי כפר מנחם

 

 

סיכום ישיבת ועד אגודה - ישיבה מס 18.09

ישיבת וועד                                                       תאריך 22.11.09

 

נוכחים: אבי, טולדו, שלומי, אביב, ליאור, יונית, דלית, יחיעם, בועז, חמוטל

נעדרים: צבי

מוזמנים: קובי שיטרית, יפתח אהרון, עמרי ברזילי

 

ועדת בקורת- הכרות עם הצוות – מרסיה קרן חסרה

מטרת ההכרות: ועדת בקורת הוקמה לפני מספר חודשים. הועד מבקש להכיר את הועדה מבחינה פרסונאלית ולהגדיר יחד את דרכי העבודה המשותפות של הועד עם ועדת בקורת.

קובי שיטרית מונה ליו"ר הועדה ע"י חבריה.

מטרת וועדת בקורת לבחון את דרך התנהלות האגודה ולהאיר ליקויים בכדי להביא  לשיפור תהליכים.

 ועדת הביקורת תציג בפני האסיפה את תפקידה וכן תוכנית העבודה כולל תקציב לביצוע ולוחות זמנים ותביאה לאישור האסיפה.

להלן מספר דברים שעלו במהלך השיחה:

תפקידה של ועדת ביקורת הוא להצביע על ליקויים ולהביאם לידיעת הגוף המבוקר ולאחר מכן לאסיפה. .

וועדת ביקורת היא נאמן הציבור וחשופה למידע רב ולכן כחלק מהותי מתפקידה נדרשת דיסקרטיות בתהליך הלמידה והביקורת לפני הגשת הדוחות  לציבור.

וועדת ביקורת צריכה לפנות לתושבים לקבלת בקשות לבדיקה לערוך תעדוף ותוכנית עבודה בהתאם.

קובי שיטרית, יו"ר הועדה, יארגן מפגש הסבר לתושבים בנושא תפקידה של ועדת הבקורת.

הוועד מברך את עבודת הוועדה ומאחל לה בהצלחה.

 

ביה"ס יסודי בכפר מנחם

עדכון - משרד החינוך דורש מהמועצה להתחיל את הלימודים בביה"ס החדש כבר בספטמבר 2010. (ברור לכולם שזהו לוח זמנים לא ריאלי אך משרד החינוך דורש מהמועצה להתכוונן לתאריך זה).

בישיבת המועצה האחרונה הוחלט על חלופת המוזיאון כעל החלופה המועדפת של המועצה להקמת ביה"ס.

בנוסף לכך התקבלה החלטה של משרד החינוך לבנות גן בכפר מנחם  הקיבוץ רוצה לראות בכך חבילה אחת - כך שלטובת הקיבוץ ולטובת היישוב יהיה מתחם חינוך אחד מתוכנן.

בין הקיבוץ למועצה מתקיים מו"מ על התנאים בהם הקיבוץ יהיה מוכן לחלופת המוזיאון .

במו"מ הועלתה בקשה של הקיבוץ, כי במהלך התכנון יתוכנן גם  מתחם גנים עבור כפר מנחם בסמיכות למוזיאון  - שכן על פי תכנית האב של הקיבוץ כל מתחם הגנים אמור לעבור עתידית לשטח שליד המוזיאון כך שהמתחם יהיה בין הקיבוץ להרחבה.

טרם הסתיימו הדיונים בין המועצה לקיבוץ בעניין הקרקע.

 

מתנהל דיון סביב סוגיות בהן יש ניגודי אינטרסים בין הקיבוץ והיישוב.

הועלה צורך ביידוע ושיתוף של היישוב בהחלטות של הקיבוץ בנושאים שיש להם השפעה עקיפה או ישירה על כלל התושבים ובמנגנון שיאפשר בנושאים מכריעים הבעת דעה.

מתקיים דיון, מהן הסוגיות סביבן צריך להתקיים דיון יישובי.

קשה לקבוע קו ברור מתי ואיך מתערבים. נקבע כי יהיה יידוע בוועד היישוב לגביי כל נושא של הקיבוץ שיכולה להיות לו השפעה על היישוב, כמו כן הועד הכיר כי בפער הקיים בין בעלותו של הקיבוץ על הקרקע והאוטונומיה הנתונה לו  לבין דעת התושבים והרצון להיות מעורבים.

הועלה הצורך למתן התייחסות יישובית בנושא הקמת ביה"ס בישוב.

הוחלט  שיחיעם יקיים מפגש יישובי בנושא ביה"ס החדש בו תימסר אינפורמציה  לגביי הקמת ביה"ס החדש, לאור לוחות הזמנים העמוס של הישוב נושא זה יופיע באסיפה הקרובה ביום ראשון.

 

מתקיים דיון בנושא תושבים שאינם חברי האגודה ורצונם להתנדב בועדות כגון מנהלת החינוך:

עולות דעות שונות לגביי השתתפות תושבים במנהלת החינוך.

בנוסף טיעון כי תושבים יכולים להיבחר אך לא לבחור

לאור הבקשות והדיון הוחלט לאפשר לתושבים להיבחר למנהלת חינוך.

 

מודל מיסוי לאגודה

לקראת תקציב 2010 הועלתה השאלה לגבי מודל המיסוי היישובי.

הוצגו שני מודלים למיסוי יישובי.

ישנם שלושה קריטריונים דרכם נבחנו מודלי המיסוי: נפשות, מטראז' נכס, מגרש.

הוחלט: לקיים דיון נוסף עם נתונים

 

עדכונים

1.      ועדת הביטחון של המועצה אשרה 50% מתקציב הביטחון המועצתי בסך של 35,000 ₪.  ניתן לממש את הכסף גם ב-2010.

יש לבחון שנית את מחיר השער ואת מימושו כעת לאור השינויים הצפויים בתנועה בשל הסבירות הגבוהה להקמת ביה"ס חדש ביישוב.

2.      הוצג תקציב חינוך מעודכן ומאוזן לאחר כל השינויים הקיצוצים הנדרשים.

3.      מאושר יום עבודה נוסף לחמוטל כולל תוספת שכר.

4.      אושר תקצוב להשתתפות יו"ר היישוב בקורס דירקטורים המתנהל בכפר מנחם.

 

 

דלית גדיש

 

  

 

 

 

 

 

חסר רכיב