חסר רכיב

פרוטוקולים - ועד

23/02/2009
מתיישבי - ישיבה מס. 4.09

אגודת מתיישבי כפר מנחם

סיכום ישיבת ועד אגודה - ישיבה מס 4.09

יום ראשון 15.2.09

 

 

נוכחים: יעקב סלע, אביב קוחל, אברהם טולדו, יונית פלג, יחיעם יוגב, אבי בן צבי, בועז קפלן, ליאור לוי, צבי קרן, דלית גדיש, חמוטל דויטשמן

 

 

נושאי הדיון:

תהליך העברת מערכת החינוך מידי הקיבוץ לאגודה

רמת מחויבות הקיבוץ להשכרת מבנים עבור מערכת החינוך

מהות היחסים בין האגודה למערכת החינוך, ניהולית, תקציבית.

מקורות מימון להשקעות במבנים וציוד המערכת

 

החלטות:

ישנם מספר גורמים עיקרים לבדיקה:

בדיקה מקיפה של הצמיחה הדמוגרפית, כולל תוכנית החזרת בנים.

בדיקה של היקף המבנים הנדרשים ומה קיים היום בקיבוץ שייתן מענה למערכת.

 

הקמת צוות מצומצם לבדיקה והגעה להסכמות:

חברי הצוות: אבי בן צבי, דלית גדיש, חמוטל דויטשמן, יחיעם יוגב, יונית פלג.

להלן הנושאים:

·                    תנאים וחוזה שכ"ד של מבני החינוך

·                    סוגית שיפוץ או שינוי מבנים למטרות המערכת. (השבחת נכס?)

·                    כיסוי גרעון תקציבי לפני העברת המערכת לאגודה

·                    האם תתקיים ערבות תקציבית בין האגודה לחינוך במקרה של גרעון עתידי

·                    בדיקת האפשרות לקבל ילדים מגיל 3 ומעלה ולתת מקום לפתיחת פעוטונים פרטיים בישוב תחת פיקוח וליווי של מערכת החינוך.

 

צוות הבדיקה גם ינהל משא ומתן מול המועצה למתן מענה לצרכים החדשים של הישוב.

 

 

מסקנות הצוות יוגשו לוועד לדיון ולקבלת החלטות עקרוניות

לאחר מכן תוכנס אסיפת תושבים שבה יוגשו הנושאים לדיון.

 

 דלית גדיש

חסר רכיב