חסר רכיב

מתיישבי - ישיבה מס. 3.09

23/02/2009
מתיישבי - ישיבה מס. 3.09

אגודת מתיישבי כפר מנחם

פרוטוקולים קודמים
ישיבה מספר 02.09
ישיבה מספר 01.09
סיכום ישיבת ועד אגודה - ישיבה מס 3.09

יום ראשון 8.2.09

 

 נוכחים: יעקב סלע, אביב קוחל, אברהם טולדו, יונית פלג, יחיעם יוגב, אבי בן צבי, בועז קפלן, דלית גדיש, חמוטל דויטשמן

מוזמנות: גבי חבויניק, צביה גרשוביץ, אוריאן בר.

  

מערכת החינוך הציגה תמונת מצב כלכלית ודמוגרפית של המערכת.

בשנת הלימודים הבאה יהיו במערכת גיל הרך בגילאי 0-6 כ 015 ילדים

במערכת החינוך היישובית בגילאי 7-18 יהיו כ 135 ילדים

מספר העובדים 45 במשרות מלאות וחלקיות

בשנת הלימודים הבאה מספר בתים יוכפלו, בעקבות הגידול במספר הילדים.

מערכת החינוך עבודת ברוח החזון שנכתב ע"י מנהלת החינוך בשיתוף ההנהלה הפעילה.

התקנים לכוח האדם מבוססים לפי הנחיות תנועת הקיבוצים. (יחס ילד מטפלת גבוה מתקן משרד החינוך)

גן חובה – הישוב פנה למועצה ומשרד החינוך להקמת מבנה לגן חובה, אנו ממתינים לתשובתם.

 

הועלתה בקשה למימון השינויים במערכת בסך 60,000 ₪

לא כולל רכישת ציוד ואבזור לגנים.

 

הוצגו נתונים כספים של 4 חודשי פעילות, המגמה הכללית היא ירידה בהוצאות וייעול המערכת

בחופשת הפסח המערכת תאפשר רישום של ילדים חדשים למערכת כנ"ל גם בחופש הגדול.

תמחור החופשים שונה בעקבות בדיקת הדוחות הכספיים וחישוב ריאלי של עלויות התפעול כוח האדם הנדרש.

 

 רשמה: דלית גדיש

חסר רכיב