חסר רכיב

שולמית לפידות

שולמית לפידות
-
17.6.1921 - 9.6.2016

 

 שולמית לפידות - 17.6.1921 - 9.6.2016

 

 חסר רכיב