חסר רכיב

פרוטוקולים - ועד.

24/12/2009
מתיישבי - ישיבה מס. 19.09

אגודת מתיישבי כפר מנחם  

 

 

סיכום ישיבת ועד אגודה - ישיבה מס 19.09

ישיבת וועד                                                                 ישיבה מס 19.09

                                                                                 תאריך 06.12.09

 

נוכחים: יחיעם, טולדו, צבי, שלומי, ליאור, יונית, דלית

חסרים: אביב, בועז

מוזמנת ענת מרכוס

 

סל שירותים:

תרבות: ענת מרקוס רכזת התרבות מציגה תוכנית עבודה שנתית שהוכנה ע"י ועדת התרבות.

  ענת מדווחת על מספר נושאים:

1. נבחנות הצעות מחיר שונות בנושא תאורה והגברה.

2. יילקחו הצעות מחיר לגביי רכיבים נוספים כמו הסעות (עד היום נעזרו במחלקת רכב של המועצה).

3. נבדקת האפשרות לקנות מערכת הגברה בינונית לאירועים בסדר גודל בינוני

הוועד מברך את ענת והועדה על תוכנית העבודה הרצינית והיפה.

 

גינון: החודש יוצא מכרז לאחזקת שטחי הגינון הציבוריים בהרחבה. צוות פיתוח ותשתיות מטפל במכרז ויודיע לוועד על התוצאות ועלות התחזוקה השנתית, עבודות גינון בהרחבה שטרם הושלמו יבוצעו ע"י הזוכה במכרז וישולם ע"י החכ"ל מתקציבי בניית ההרחבה. שטחי הנוי בקיבוץ ימשיכו להיות מוחזקים ע"י הקיבוץ והיישוב ישתתף בשיעור זהה לסכום של אחזקת השטחים בהרחבה.

 

מפתח מיסוי יישובי:

מפתח המיסוי היישובי לפיו מוסו בתי האב עד כה הינו עפ"י מגרשים. מפתח זה נבחר עקב היותו מבוסס על אמת המידה הדומה ביותר בין שתי צורות ההתיישבות ביישוב (הרחבה וקיבוץ).

כמו כן מוצע כי בודד הגר במגרש ללא שוכרים או משפחה יקבל הנחה של 30%.

 

הועד מקבל את מודל מיסוי עפ"י מגרש כאשר לבודדים או בודד עם ילדים (משפחה חד הורית) מקבלות הנחה של 30%.

במגרש בקיבוץ שיש בו שתי דירות ישולם 100% מהתשלום ע"י הדיירים.

 

בטחון: עדכון- התקבל תקציב מהמועצה בסך 35000 ₪ לבניית שער. תודה ליחיעם על הפעילות הנמרצת בנושא.

הוחלט לאשר את פרויקט הקמת השער מתקציב המועצה והשלמה תקציבית מכספי הפיתוח של היישוב (שנת התקציב הנוכחית)

צוות פיתוח ותשתיות אחרי על הכנת הרישוי וביצוע הפרויקט, עפ"י הצעת המחיר שהוגשה לוועד.

 

ישיבת הועד הבאה תתקיים ביום ראשון 20.12.09 בנושא תקציב וסל שירותים לשנת 2010

 

מוזמנים: ועדת ביקורת

 

דלית גדיש

 

חסר רכיב