חסר רכיב

פרוטוקולים - ועד.

12/12/2009
מתיישבי - ישיבה מס. 17.09

אגודת מתיישבי כפר מנחם

 

 

סיכום ישיבת ועד אגודה - ישיבה מס 16.09

                                                    

      

 

ישיבת ועד:                                                                                           ישיבה מס 17.09         

תאריך 8.11.09           

 

נוכחים: אבי, שלומי, ליאור, דלית, יונית, יחיעם, בועז, חמוטל, אביב ,טולדו,

מצטרפת: גבי- מנהלת מערכת החינוך, סיגלית מילשטיין

 

חינוך תש"ע

גבי: מציגה את התקציב השנתי של החינוך

המערכת מעסיקה 45 עובדים

3 חודשים עד חובה – 154 ילדים

א'- יב' – 71 ילדים

התוכנית התבססה על נתונים על פי הרשמה ראשונית למערכת, נתונים אלו השתנו בתחילת השנה - ילדים שלא הגיעו למערכת- יצרו פגיעה בתכנון התקציב

התקציב נכון להיום לא מאוזן ולכן נדרש דיון בכל ההנהלות על דרכי הקיזוז והייעול לאיזון תקציבי לפני תום הרבעון.

חמוטל עדכנה על החלטות מנהלת החינוך בנוגע לתהליכי הייעול שהוצעו וחלוקה לשתי תקופות: עד אישור תקציב אגודה ואחרי אישור תקציב אגודה תלוי בהחלטות לגביי תמיכת האגודה במערכת החינוך.

הועלו שאלות הבהרה לגבי סעיפים בתקציב כגון: רווחה, בית התינוקות, גבע.

בית תינוקות- מלא, 16 תינוקות, זהו "בית" גרעוני, מתוך ניסיון של שנים טווח הגילאים הנ"ל הוא הבסיס להמשכיות גדילה במערכת ולכן יש חשיבות לקיימו.

בגבע בוגר יעשה שינוי בהרכב עבודת שכירים

לאחר דיון בנושא הועלו מספר נושאים לבדיקה

מהדיון עלה כי התוכנית נבנתה עם שוליים קטנים מדי של 3% ובכדי לשמור על איזון כולל תנודות בלתי צפויות יש לתכנן טווח ביטחון של 7%-8%

ישנם מרכיבים בתחשיב החינוך כגון: הוצאות משפטיות וגינון שתיבדק האפשרות להעביר אותם לאגודה.

הוצע כי בתקציב 2010 תיבדק האפשרות לממן את מערכת הנוער ז'-יב' בסיוע האגודה.

 

הוחלט

לא לקבל את התקציב המוצע, מנהלת החינוך וההנהלה פעילה צריכים לבצע פעולות ייעול נוספות ולהגיש תקציב מאוזן לפגישת הוועד הבאה.

 

עדכון:

התקבל אישור ממשרד החינוך לבניית גן חובה חדש.

ישנה דילמה לגבי מיקום הגן, בניה במתחם המוזיאון או בניה בגבעת הילדים.

בניה בגבעת הילדים בראייה רחבה יותר יוצר אזור פחות מתאים ועם סיכונים בטיחותיים בגלל ריבוי התחבורה סביב המתחם.

בניה באזור המוזיאון היא על קרקע של המועצה ויש היגיון לבנות שם לאורך זמן אך מדובר בהשקעה רבה מאוד.

הקיבוץ צריך לדון על הקרקע שעליו ייבנה הגן (הקרקע חייבת על פי חוק לעבור לידי המועצה)

 

תפקיד הועד ביחס למערכת החינוך

התקיים דיון בניסיון להגדיר באופן אופרטיבי את תפקיד הועד ביחס למערכת החינוך היישובית. נערך ניסיון להבחין בין תפקידי מנהלת החינוך לתפקידי הועד.

התפקידים שהוגדרו באופן ברור היו: הגשת דו"ח רבעוני ע"י ההנהלה הפעילה, מפגשי הועד עם מנהלת החינוך פעם בשנה לפני הגשת תקציב (לפני פתיחת שנת לימודים).

כמו כן הועד עודכן כי הדיון שיעסוק בחינוך ביישוב לאן? יתקיים לאחר בחירת מנהלת החינוך החדשה וייעשה במשותף על יד המנהלת היוצאת והנכנסת ובשיתוף הועד.

 

הגדרת אחריות הוועד ביחס למערכת החינוך היישובית

בבניית מוסדות הישוב עולה השאלה: מהי מערכת יחסי העבודה בין מנהלת החינוך לוועד האגודה.

תחומי אחריות, ממשק בין הגופים, דיווח ובקרה.

דיון זה הוא חלק מתהליך רחב יותר שנעשה בהנהלת הפעילה ימשך בדיון במנהלת ובסופו יוצג לקהילה.

מתקיים דיון ראשוני על מבנה האחריות, דרך וזמני בקרה של הועד מול המנהלת.

הוחלט להמשיך את הדיון בימים הקרובים ולייצר מבנה עבודה מומלץ ע"י הוועד

 

ועדת ביקורת

ועדת ביקורת הגישה רשימת בקשות להצגת מסמכים ובנוסף ביקשה חוות דעת של היועץ המשפטי בנוגע לתקנון האגודה.

ועדת ביקורת תקבל מכתב תשובה על הבקשות.

חלק מהמסמכים יוגשו במהלך השבועות הקרובים.

כמו כן תוגש בקשה להצעת מחיר של היועץ המשפטי לליווי תהליך שינוי תקנון האגודה, ההצעה תוגש לוועד לאישור מתקציב 2010

הועלתה בקשה מהוועד לקבל תוכנית עבודה של וועדת ביקורת ופגישה משותפת.

 

 

דלית גדיש

 

 

 

                                                                                         

חסר רכיב