חסר רכיב

פרוטוקולים - ועד.

26/09/2009
מתיישבי - ישיבה מס. 13.09

אגודת מתיישבי כפר מנחם

 

 

סיכום ישיבת ועד אגודה - ישיבה מס 13.09

סיכום ישיבת ועד:                                                                    ישיבה מס 13.09

                                                                                                תאריך 2.09.09

 

נוכחים: צבי, בועז, טולדו, יונית, אבי, אביב, יחיעם, ליאור, דלית, חמוטל

 

נאמרו מספר מילים על יענקלה סלע ז"ל ע"י צבי קרן.

 

החלטות צוות ההסכמות – יונית מדווחת על הסיכומים שעלו בצוות ההסכמות לוועד לאשורו לפני הצגתו ליישוב.

הועלתה שאלה על מי האחריות על השטחים הפתוחים בגבעת הילדים.- מומלץ להכניס את גבעת הילדים לשטחים שיתוחזקו על ידי האגודה ולהחליפם בשטחים אחרים שהוגדרו.

להכניס בחוזה שבעת קונפליקט מומלץ כי הצדדים יפנו קודם כל לגישור.

שאר החלטות צוות ההסכמות יוצגו במפגש הישוב בתאריך 23.9.09

.

פיתוח

צוות תשתיות ופיתוח: על מנת לשתף תושבים רבים ולייעל את העבודה מוצע להעביר חלק מתפקידיו של הועד לצוותי פעולה שאחד מהם יהיה צוות תשתיות ופיתוח.

שני מתנדבים מההרחבה הציעו את עצמם אייל ארנון וירון זוהר, והצטרפו אליהם אביטל פטיש  ואבי בן צבי

הצוות יהיה אחראי לנושאים הבאים:

  1. גיבוש הצעות לניצול תקציבי פיתוח המועברים ע"י המועצה ליישוב. הצעות והמלצות הצוות יובאו בפני הועד.  בהמשך יתקיים דיון על אופן ההחלטה על אישור תוכנית תקציבי הפיתוח.
  2. גיבוש וביצוע מכרזים לשירותים הקשורים בתשתיות פיזיות. כיום על הפרק מכרז לגינון הציבורי של היישוב וגיבוש הצעה לשער להרחבה.

הוועד מברך על הקמת הצוות ומאשר את תחום עבודתו- בהצלחה.

 

מדיניות תשלום והוראות קבע

נמסר עדכון לגביי מצב הסדרת נושא התשלומים וכי יש עוד מעל 20 משפחות שלא הסדירו את נושא התשלום למערכת החינוך וליישוב בדרכי התשלום שהוחלט עליהן.

הוחלט שגבריאלה תפנה לכל המשפחות שעדיין לא הסדירו את התשלום בטלפון לאחר מכן במכתב מי שלא יסדיר הו"ק עד ה15 לחודש ילדיו לא יוכלו להיות במערכת.

 

 

חינוך

יש בקשה מהוועד שהקיבוץ יבחן היכן יכול לקום גן חדש במידה ויתקבל אישור ממשרד החינוך להקצאת כספים לגן חדש, ההמלצה שהגן יקום בגבעת הילדים ולא במתחם המוזיאון (הקמת גן במימון המועצה דורשת הפקעת הקרקע לטובת המועצה)

 

 

דלית גדיש

 

 

חסר רכיב