חסר רכיב

פרוטוקולים - ועד.

25/09/2009
מתיישבי - ישיבה מס. 12.09

אגודת מתיישבי כפר מנחם

 

 

סיכום ישיבת ועד אגודה - ישיבה מס 12.09

סיכום ישיבת ועד:                                                                    ישיבה מס 12.09

                                                                                                תאריך 14.08.09              

 

נוכחים: יחיעם, ליאור, יונית, דלית, אביב, צבי, טולדו, בועז, אבי, חמוטל

 

 

דיון בנושא דרכי פעילות הועד בישוב  והעלאת רמת השותפות של תושבי היישוב

 

הדיון התייחס לתחושות העולות מתושבים שונים אשר חשים לא מספיק מעורבים ושותפים לקבלת ההחלטות. בדיון הועלו מחד העיקרון של שיתוף וקבלת החלטות באופן משתף ומאידך הרצון להתקדם ולהתוות דרך תוך חשיבה על מציאת דרכי לשלב בין השניים באופן אופטימאלי.

  

החלטות:

1.לקבוע שיחות יישוביות ביומן, שיחות שמהותן דיון ציבורי פתוח על מגוון נושאים

2. ישיבות ועד פתוחות לציבור לנושאים לפי בקשת תושבים, 2 נושאים כל פגישה, פעם בשישה שבועות בערך

להבאת נושאים לוועד יש לפנות מראש ליו"ר - כל תושב יכול להציע נושא  וייכנס עפ"י סדר הפניה.

 

3. לאור ההבנה כי הסכמי ההרשאה בנוגע למערכת החינוך הינם מהותיים ביחסי קיבוץ- יישוב  ייערך מפגש תושבים בו יוצגו ביתר פירוט הסכמי ההרשאה בחינוך - עיקרי החוזה יפורסמו לפני המפגש.

החוזה ייחתם לאחר הצגתו לישוב ושמיעת התייחסויות מהציבור .

 

 

הנה"ח

למען ייעול מערכת הכספים בנוגע לתשלומי שכר עבודה לשכירי האגודה אושר שימוש במערכת מס"ב.

(מערכת בנקאית להעברת משכורות ישירות לחשבון השכיר)

 

משרד רו"ח ביצע בדיקה בנוגע לאפשרות לתשלום תשלומי ישוב באמצעות כרטיסי אשראי

הוחלט שהאגודה תשלם את עלות רכיבי התוכנה ואת עלות העסקה עם חברות האשראי, את עמלת העסקה 3% ישלם התושב שיבחר בדרך זו.

רו"ח התחיל את תהליך סגירת העסקאות עם חברות האשראי, תצא הודעה על מועד סיום התהליך.

 

 

מאזן אגודה לשנת הכספים 08

מאזן האגודה הוכן והוגש ע"י משרד רו"ח מקלר

תוזמן אסיפה שבה יהיה נוכח רואה החשבון, ניתן יהיה לקרוא את המאזן באסיפה.

 

 

 

דלית גדיש

 

 

 

 

חסר רכיב