חסר רכיב

פרוטוקולים - ועד.

13/06/2009
מתיישבי - ישיבה מס. 9.09

אגודת מתיישבי כפר מנחם

 

 

סיכום ישיבת ועד אגודה - ישיבה מס 9.09

                                                             

 תאריך 08.06.09              

 

נוכחים: דלית, אביב, יחיעם, טולדו, ליאור, בועז, אבי, חמוטל, יונית

מוזמנים: גידי קרון רב"ש היישוב, גל אילון מרכז השמירה בהרחבה

 

חינוך: לאחר דיון בתמחיר הועד בקש כי תעשה חשיבה מחודשת ולהקטין עלויות המערכת במטרה למנוע עלייה גבוהה במחירי החינוך.

לאחר דיון בהנהלת החינוך והמלצתה לשינויים במרכיבי התקציב, מנהלת החינוך החליטה על הוצאת תקציב המזון מהחינוך הבלתי פורמאלי, ארוחת הצהרים של הילדים תשולם ישירות ע"י ההורים.

הודעה מסודרת בנושא תשלח ע"י מערכת החינוך

בפגישת המנהלת הבאה יתקיים דיון על תפקידיה ותפקודה.

 

שער להרחבה- גידי הציג הצעה לשער להרחבה (ימוקם בקטע הכביש בין צפית לשכונה) בעלות של 19000 ₪ לשער

חיבור לחשמל יעלה את המחיר ל-30000 ₪.

הכוונה לסגור את השער בלילות ובסופי שבוע, השער יפתח באמצעות הטלפון בדומה לשער הקיים בישוב

סיכום- גידי וגל יכינו הצעת מחיר מלאה כולל תחזוקה חשמל וכו', ההצעה תובא לדיון חוזר וועד.

 

הנה"ח וגביה התראיינו שתי מנהלות חשבונות. קיבלנו הצעות והן נמצאות בדיון

יש קושי רב למצוא מנהל/ת שעונה על הדרישות.

 

מיסי ישוב והיטלים נוספים: ישנם מספר משפחות שטרם שילמו את חובם לישוב, נשלחו מכתבי חיוב.

ועד הישוב רואה בחומרה רבה את העמידה בתשלומים, גרימת עומס יתר על המערכת בגין התעסקות בגביה ופגיעה בתזרים הכספים בישוב

ועד היישוב תומך בהחלטה להפנות את הטיפול בבעיה למשרד עורכי דין. 

 

החלטות

משפחות החייבות כספים יוזמנו לשיחת הבהרה ולאחר מכן במידה והחוב לא יוסדר, יועבר העניין לטיפול משפטי – קרי פתיחת הליכים משפטיים כנגד החייבים.

יש לציין שפניה למשרד עורכי דין והפעלת הליך משפטי תעלה ליישוב סכומים לא מעטים ומשמעות הדבר היא שינוי בהקצאות השונות בתקציב שאושר על ידי כלל התושבים

 

מיסים הישוב ישולמו רק דרך של הוראת קבע עבור אגודת מתיישבי.

התשלום לחינוך ייעשה דרך אותה הוראת קבע.

אנו נפעיל את ההחלטה לשנת הלימודים הקרובה, הודעה רשמית תשלח ע"י מערכת החינוך

 

 

ביוב- אבי מציג את נושא אגרת הביוב. בכפר מנחם יש מט"ש פרטי של הקיבוץ, הנותן שירות לישוב כולו גם להרחבה.

התשלום לחודש 38 ₪ עבור תפעול ושימוש במערכת. תשלום זה טרם נגבה וגבייתו תחל בקרוב החיוב יוחל מיום ה1/1/09. הודעה מפורטת תימסר ע"י אבי בן צבי

 

 

תרבות אירוע מסכם שנות ה-70.

לקיום האירוע נדרש תקציב של   30,000 ₪ בנוסף לתקצוב המועצה.

סוכם על הקצאת 15,000 ₪ מתקציבי התרבות לצורך המופע, הוצע שהקיבוץ ישלים את היתרה

 

 

התקיים מפגש ראשון בהנחיית ענת סגל, במפגש עלו סוגיות מורכבות בנושא הישוב, המפגש הבא יהיה לימוד והדרכת המנחים.

דרושים מנחים נוספים מהקיבוץ, המעוניינים יפנו לחמוטל.

 

רכז/ת תרבות – פרסמנו מודעה להגשת מועמדות, מחכים להיענות פנים יישובית.  

 

מפגש עם צעירי הקיבוץ- הייתה פנייה מצעירי הקיבוץ לדיון עם הועד.

הוחלט על שיחה ראשונית לשמוע ולהקשיב

המפגש יתקיים בשישי הבא.

 

 

 

דלית גדיש

 

חסר רכיב