חסר רכיב

פרוטוקולים - ועד.

30/05/2009
מתיישבי - ישיבה מס. 8.09

אגודת מתיישבי כפר מנחם

 

 

סיכום ישיבת ועד אגודה - ישיבה מס 8.09

סיכום ישיבת ועד:                                                                                ישיבה מס 08.09

                                                                                                            תאריך 24.5.09              

 

נוכחים: יונית, דלית, טולדו, ליאור, בועז, יענקלה, חמוטל, יחיעם, אבי, ליאור, חמוטל

 

חינוך:

·                    צוות הסכמות – בישיבת צוות ההסכמות האחרונה עלה פעם נוספת נושא ההשקעות בחינוך והתקבל דיווח מישיבה נוספת של "צוות ההסכמות". לאחר אישור עקרוני של הועד למתווה הדבר יועבר כעת לדיון בגופי הניהול בקיבוץ היות והוא הגוף בעל הנכסים ובעל ההון.  הדיון בקיבוץ ייערך בתקופה הקרובה. כמו כן נמסר כי שנת הלימודים הבאה לקחה בחשבון מבחינה תמחירית את הסכום שיושקע במבנים.

- הועד ממליץ לבחון לקראת סוף השנה  העברה חד פעמית של כסף  מהיתרה של היישוב למערכת החינוך בשל צרכים הנובעים מההשקעות.

 

תשלומי מע"מ – ייבדקו האפשרויות ברמה המשפטית להקטנת תשלומי המע"מ בגין  מעבר כספים בין שתי האגודות

 

שכ"ד – הוצגה נוסחא המתייחסת לתחזוקה, חצר, מצב קבלת והחזרת הנכס.  הפירוט ייעשה בעת כתיבת חוזה משפטי בין שתי האגודות.

 

·                    אסיפה

הוצגה התוכנית לאסיפה- יוצגו  עקרונות עבודה, שחקנים מרכזיים, פירוט מערכת החינוך צפי ילדים ומבנים

 

·                    הנחות בשכל לימוד במערכת

במנהלת החינוך האחרונה הובא לדיון פעם נוספת סוגיית ההנחות בשכר לימוד, לאחר דיון המנהלת לא הגיעה להסכמה וביקשה להעביר את הדיון לוועד.

מכיוון שהמערכת היא ללא כוונת רווח והיא ללא ערבות הדדית אין בידי המערכת תקציב לסבסוד, בנוסף כל המודלים שהועלו למתן הנחות יוצרים העדפה מלאכותית שלאו דווקא מסייע למי שאובייקטיבית זקוק להנחה.

החלטת הועד להחזיר את ההחלטה למנהלת עם המלצה לא לתת הנחות עפ"י נוסחא של מס' ילדים או סכום.

ייבדקו אפשרויות לסייע למשפחות הנמצאות במצוקה כלכלית. 

 

הכנה למפגש ועד- הרחבה

מפגש ועד הרחבה יתקיים אצל מש' שחורי

הדיון ייסוב סביב השאלה: מה הציפיות שלי מהיישוב ומה הציפיות שלי מהוועד?

חמוטל תנהל את הדיון

 

גיבוש נהלי הפצת מידע בתוך הועד ובין הועד לקהילה

הוחלט לייצר דף עדכון קבוע מפעילות הועד ביום קבוע פעם בשבוע, הוא יפורסם באתר.

הועלתה בקשה לדון פעם נוספת בנחיצות דפי המידע, על מהות התוכן, תדירות ואמצעי הפצה.

הוחלט להקדיש לנושא דיון באחת מהישיבות הועד הקרובות.

 

ועדת בקורת

הוחלט לפרסם את תפקיד ועדת הביקורת, לפתוח הרשמה למועמדים

ארבעה מתנדבים שניים מהקיבוץ שניים מההרחבה.

תאריכים וממועד קלפי יפורסמו בקרוב

 

 

 

עדכונים

חובות לישוב:

ישנן משפחות בהרחבה שטרם שילמו את חובם לישוב, נשלחו כבר שתי הודעות להסדרת החוב, בימים הקרובים נבצע שיחות לנסות להסדיר את הנושא.

במידה והחוב לא יוסדר אנו נעביר את הטיפול לידי משרד עו"ד של הישוב.

בנוסף נעשתה פעולת גבייה של כספי ליווי ההסעות, גם בנושא זה יש משפחות שחייבות תשלום וטרם הסדירו את חובם.      

 

הנה"ח:

נערכים  ראיונות של מנהלי חשבונות לצורך איתור איש המקצוע המתאים. בנוסף תידרש עלות נוספת להקמת משרד.

 

תרבות:

ניקי הודיעה על סיום תפקידה.

הועד מכיר ומוקיר את ניקי על  ההשקעה תשומת הלב והמסירות לתפקיד, אנו מאחלים לניקי הצלחה בהמשך הדרך

בימים הקרובים יצא מכרז למשרת רכז/ת תרבות

 

שבועות – ליאור

צוות מאוזן מבחינת הרחבה\ קיבוץ. מדובר באירוע שונה מבחינת ההתנהלות שלו משנים קודמות, הועלו בעיות תקציביות בגין הגדלת כמות המשתתפים בחג.

 

אירוע מסכם לחגיגות ה70 - דלית

התקציב לאירוע מבוסס על מענק המועצה לישוב בסך 70,000₪

התוכנית הייתה לשכור את שירותיו של שי לביא מפיק אירועים בסכום הנ"ל עפ"י הצעת מחיר שניתנה.

בגלל מורכבות האירוע והוצאות נוספות שצפויות להיות ולא תוכננו תקציבית, לא נחתמה העסקה, דיון בנושא יתקיים בימים הקרובים.

 

בימים אלו אנו מתחילים תהליך ארגוני שיונחה ע"י ענת סגל (הרחבה) להנחיית מנחים לצוותי חשיבה בנושא התרבות בישוב.

הפרטים המלאים ימסרו בקרוב

 

קליטה - יונית

צוות הקליטה קיים כבר פגישה ראשונה

החל תהליך הפקה של חוברת קליטה, ספר טלפונים יישובי.

כל משפחה חדשה תתקבל ע"י שנים מחברי הצוות עם שי צנוע ומידע מודפס.

בנוסף יתקיים כנס למשפחות נכנסות אחד ביולי ואחד באוגוסט.

 

ספארי – אבי

אנו פועלים למציאת דרך חלופית בניסיון להכשירה כבר מהשבת הקרובה.

הדרך תהיה מכניסה בשביל עפר לפני המשחטה והקפה של הקיבוץ מכיוון דרום ליד השקדים.

הודעה מסודרת תצא בימים הקרובים.

 

 

דלית גדיש

 

 

חסר רכיב