חסר רכיב

פרוטוקולים - ועד.

05/05/2009
מתיישבי - ישיבה מס. 7.09

אגודת מתיישבי כפר מנחם

 

 

סיכום ישיבת ועד אגודה - ישיבה מס 7.09

סיכום ישיבת ועד:                                                                         ישיבה מס 07.09

                                                                                                       תאריך 26.4.09              

 

נוכחים: אבי, בועז, יונית, חמוטל, צבי, ליאור, אביב, דלית

 

חינוך:

מתוך הועד פעל צוות לגיבוש הסכמות לדרך השקעות במבני חינוך והגיש  לדיון מסמך מסכם של הצוות.

המסמך המלא יוגש לקהילה לפני האסיפה, לאחר בירור מגוון נושאים שהועלו בדיון הועד.

הנושאים שעלו בישיבת הועד ומתייחסים לנושא החינוך והשקעות במבני החינוך:

1.                 בדיקת מספר אופציות לקבלת הלוואה להשקעות במבנים. ייבדקו האפשרויות- האם קיבוץ כפר מנחם יעמיד הלוואות או ייקח הלוואות עבור אגודת מתיישבי כפר מנחם לצורך השקעות במבני החינוך והתאמתם .

2.                 נדונה מדיניות החזר השקעות, באיזה טווח שנים יינתן ההחזר תמורת ההשקעות במבני חינוך- עלה המרכיב של פריסת ההחזר על טווח שנים רחב יותר כדי להקל על ההחזר ולחלקו על משפחות רבות יותר.

3.                 השקעות לשנת הלימודים הקרובה: תיבדק האפשרות להביא לדיון לקהילה, כיסוי חלק ההשקעות לשנה הבאה מיתרת תקציב האגודה שנת 08.

4.                 נדונה מערכת היחסים בין האגודה למערכת החינוך, האם יוקדש תקציב יעודי לחינוך בשל ההשקעות הנוספות שידרשו?

5.                 תקנון האגודה אינו מאפשר פתיחת פעוטונים פרטיים. בישיבת הועד נדונה השאלה האם על הישוב לאפשר פתיחת פעוטונים פרטיים בישוב בגילאים הצעירים כדי להקל על העומס המוטל על מערכת החינוך. כמו כן עלתה השאלה מה יהיו היחסים בין מערכת החינוך לבין מסגרות פרטיות במידה ויתאפשר להפעילן?

6.                 הישוב פנה למועצה לקבלת מבנה לגן חובה נוסף והיה ותתקבל תשובה שלילית תעשה פניה לקיבוץ לצורך קבלת מבנה נוסף שישופץ ויותאם לצרכי החינוך.

7.                 יש להסדיר את מערכת היחסים המבנית והכלכלית בנוגע למערכת החינוך בין הקיבוץ ליישוב באמצעות חוזה.

 

 

 

החלטות:

1. הועד החליט ברוב לאפשר את ההשקעות לשנה הקרובה כדי לקיים את המערכת בשנה הבאה. 

2. יובאו לוועד מספר אפשרויות של הלוואות לצורך ביצוע ההשקעות במבני החינוך.

3. ימשיך הדיון בנושא הקשר בין האגודה למערכת החינוך- לא התקבלה החלטה.

                                

 


 

 

תרבות:

עדכונים:

·                    הוחלט לשנות את מבנה ערב יום העצמאות ולאפשר לכל התושבים להגיע ללא תשלום נוסף, התקציב עבור הארוחה יכוסה ע"י שינוי תקציבי בתרבות בסיוע תוספת מיוחדת מתקציב האגודה מתקציבי שונות.

·                    בזמן הקרוב ייחתם הסכם עם מפיק האירועים שי לביא, בעזרתו נפיק אירוע גדול שיסגור את חגיגות ה 70.

·                    בחודשים הקרובים נפתח דיון ציבורי בנושא תרבות בקהילה מתחדשת שמטרתו לצור בסיס הסכמות בנושא חיי התרבות ביישוב.

 

שוטף:

עדכון בנושא הנה"ח

חמוטל ביקשה הצעות מחיר מכמה משרדים, ( גם כאלה אשר הומלצו ע"י תושבים)

טרם קיבלנו הצעה שעונה על הצרכים המורכבים של הישוב

נשקלת האפשרות לשכור שירותי מנהל/ת חשבונות למשרה חלקית בישוב.

 

עדכון מפגישת תושבי ההרחבה, יש רצון של הרבה תושבים לתרום בכל מיני תחומים בישוב, עלו מספר רעיונות לועדות חדשות בישוב והרחבה של ועדות קיימות.

בשבועות הקרובים יציג ועד הישוב את הרעיונות וכיצד לשלבם עם הגופים הפועלים בישוב.

יוזמה ראשונה בתחום חוגי העשרה לילדים ומבוגרים כבר החלה

קובי שיטרית וסיגל ליבוביץ פנו כבר למתנ"ס לדיון בנושא.

 

הוחלט שוועד הישוב יקיים מפגשים עם אנשי ההרחבה והקיבוץ.

 

הפצת מידע בישוב - בשל ריבוי גורמי הפצת מידע, הועלתה הצעה שדרכי התקשורת יהיו באמצעות האתר ולוח המודעות, הנושא ייבדק.

 

 

דלית

 

חסר רכיב